Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
26-08-2014
Krzysztof Kawcki: Powrt do klasycznego nauczania - wyzwaniem dla polskiej edukacji

Co najmniej od kilkunastu lat trwa w Europie rewolucja pedagogiczna, ktra zmierza do narzucenia swoistej etyki ksztatujcej nowy model spoeczestwa, spoeczestwa wielokulturowego, w ktrym nie ma miejsca dla wartoci chrzecijaskich. Pewne tendencje tego modelu dostrzec mona ju w polskim systemie edukacji.

Dwadziecia lat temu ukazaa si ksika francuskiego autora Pascala Bernardina powicona zaprogramowanym dziaaniom rnych instytucji midzynarodowych na rzecz wprowadzenia, przede wszystkim w Europie, systemu ujednoliconej edukacji. Bernardin zwraca uwag na rol, jak w tym procesie odgrywaj nauki psychopedagogiczne. Nowe nauczanie – „wielowymiarowe i nie poznawcze” ma zastpi ksztacenie klasyczne i obj wszystkie elementy osobowoci: etyczny, emocjonalny, spoeczny, obywatelski, psychiczny itp. Std te, treci poznawcze maj zosta wyrugowane i zastpione demoliberaln indoktrynacj.

Przyjte rozwizania nawizuj do wzorw edukacji amerykaskiej, brytyjskiej, szwedzkiej, niekiedy niemieckiej. Szczeglnie popularne s behawiorystyczne teorie amerykaskiego systemu edukacyjnego, zgodnie z ktrymi poziom szkoy jest najwaciwszy wwczas, gdy daje „wyksztacenie minimalne”. Przyjte zaoenia doprowadziy oczywicie do gbokiego obnienia poziomu szkolnictwa.

Rola szkoy ulega redefinicji. Gwnym jej zadaniem nie jest ju formowanie umysw uczniw, lecz ksztatowanie oczekiwanych postaw spoecznych, tzw. kompetencji spoecznych i personalnych. Rewolucja pedagogiczna zmierza do wytworzenia „nowego czowieka” w duchu utopii „spoeczestwa wielokulturowego ”. Nauczanie wielokulturowe z czasem ma by zastpione – midzykulturowym, zgodnie z ktrym rne kultury ju nie wspistniej obok siebie, ale wzajemnie si przenikaj, by w ostatecznoci wytworzy now kultur. Ta wspczesna wersja kosmopolityzmu dy do odcicia modego pokolenia od historii, tradycji i tosamoci.

Wytyczne rewolucji pedagogicznej nakrelaj midzynarodowe instytucje, przede wszystkim rne agendy ONZ i UE. W ostatnim czasie mamy do czynienia z ekspansj ideologii gender, na wszystkich poziomach ksztacenia. To wspczesna emanacja marksizmu, rewolucyjne narzdzie przeksztacania spoeczestwa. Odrzucenie Boga i prawa naturalnego.

Przed polsk edukacj stoj rne wyzwania. Wrd nich przywrcenie ksztacenia klasycznego i autorytetu nauczyciela.
Animatorzy klasycznej pedagogiki podkrelaj, e w praktyce wychowawczej wypracowaa metody, ktre s odbiciem chrzecijaskiej antropologii filozoficznej. Powrt do zasad edukacji klasycznej to rozwijanie i formowanie zarwno sprawnoci intelektualnych jak i moralnych oraz przekazywanie kanonu kulturowego zawartego w naukach humanistycznych. Powrt do klasycznych metod nauczania oznacza take przywrcenie rangi nauczaniu historii, klasycznej literatury, poszerzenie moliwoci nauczania aciny.

Dominujca pedagogika naturalistyczno – liberalna artykuuje opr przeciwko wszelkiej wadzy, hierarchii, wszelkiemu autorytetowi. Przyjmuje bezkrytycznie ide dialogi i partnerstwa. Tymczasem kluczem do sukcesu w edukacji jest odbudowanie relacji midzy nauczycielem a uczniem, w myl zasady mistrz – ucze. Nauczyciel jest przewodnikiem, doradc, ktry pozwala na wydobycie ukrytej w uczniu wiedzy. Powinien by take wzorem, autorytetem, dziki ktremu mody czowiek ksztatuje swoj postaw i umiejtnoci - intelektualne, jak te yciowe i moralne.

dr Krzysztof Kawcki
historyk, wiceprezes Prawicy RzeczypospolitejCopyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]