Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
25-10-2014
Deklaracja w obronie prof. Chazana

Prawo do ycia jest pierwszym z praw czowieka, bez ktrego nie jest moliwe korzystanie z wszystkich pozostaych. W wikszoci pastw Europy ustawodawstwo nie zapewnia ochrony tego prawa najbardziej bezbronnym – dzieciom nienarodzonym. Tym wiksze znaczenie ma indywidualna odpowiedzialno oraz wierno nakazom sumienia osb, w ktrych rkach spoczywa ludzkie ycie.
Dlatego wyraamy najwysze uznanie profesorowi Bogdanowi Chazanowi, ktry jako lekarz i kierownik placwki medycznej odmwi udziau w dziaaniu skierowanym przeciwko yciu dziecka, przywoujc klauzul sumienia. Wyraamy pen solidarno z jego postaw oraz najgbsze ubolewanie z powodu represji administracyjnych, ktre Profesora dotkny.
Do fundamentw cywilizacji europejskiej naley sokratejska wierno sumieniu. Dziki niej ludzie sumienia przypominaj spoeczestwu o obowizywalnoci zasad moralnych, nawet jeli zaprzecza im wadza.
aden lekarz nie moe by bezporednio i porednio zmuszany do udziau w zamachach na dzieci oczekujce na urodzenie. Postawa prof. Chazana powinna by przykadem dla wszystkich lekarzy, od ktrych zaley bezporednio ratowanie i ochrona ycia ludzkiego.

Posowie do Parlamentu Europejskiego
Sygnatariusze listu poparcia dla Prof. Chazana


Bas Belder (Holandia)
Ryszard Czarnecki
Andrzej Duda
Anna Fotyga
Arne Gericke (Niemcy)
Beata Gosiewska
Gyrgy Hlvnyi (Wgry)
Robert Iwaszkiewicz
Marek Jurek
Ryszard Legutko
Miroslav Mikolik (Sowacja)
Waldemar Tomaszewski (Litwa)
Tunne Kelam (Estonia)
Zbigniew Kumiuk
Stanisaw Og
Alojz Peterle (Sowenia)
Mirosaw Piotrowski
Algirdas Saudargas (Litwa)
Jean-Luc Schaffhauser (Francja)
Branislav kripek (Sowacja)
Michaela ojdrov (Czechy)
Beatrix Von Storch (Niemcy)
Kazimierz Ujazdowski
Jadwiga Wisniewski
Anna Zborsk (Sowacja)
Tom Zdechovsk (Czechy)Copyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]