Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
14-01-2015
Co zapomnia Donald Tusk: polsk Konstytucj czy to, e Polska to te Europa? (owiadczenie Prawicy Rzeczypospolitej)

W dniu wczorajszym przewodniczcy Rady Europejskiej, Donald Tusk, odnoszc si w Parlamencie Europejskim do wypowiedzi prezesa Prawicy Rzeczypospolitej, Marka Jurka, powiedzia:
„Euro jest walut Unii Europejskiej, chocia wszyscy wiemy, e nie wszystkie pastwa do strefy euro przystpiy. Nie zmienia to faktu, e euro jest nasz, europejsk, unijn walut i to nie podlega (mam wraenie e take w tej sali) dyskusji”.
Wypowied ta to – po pierwsze – przykad skrajnej nieodpowiedzialno. Jak mona tak bezrefleksyjnie propagowa uni walutow, najwikszy ekonomiczny bd Unii Europejskiej, za ktre Europa paci kryzysem, a miliony rodzin w Europie – utrat rde utrzymania? Jak moe to robi przewodniczcy Rady Europejskiej, ktry ma godzi stanowiska wszystkich pastw Unii Europejskiej?
Po drugie – to przykad skandalicznego jzyka wykluczenia, ktry fakt licznych pastw wiadomie (cho w oparciu o rne przesanki prawne czy polityczne) zachowujcych swoje waluty narodowe, traktuje jako niewicy politycznie. Czy Unia Europejska zachowa w ogle cechy politycznej unii pastw, jeeli jej przywdcy bd cae pastwa traktowa w taki sposb?
Po trzecie – to przygnbiajcy przejaw lekcewaenia dla Polski. Donald Tusk jeszcze p roku temu by premierem naszego pastwa. Wie dobrze, e Polska nie zgadza si na likwidacj naszej waluty narodowej. wiadectwem s nie tylko bardzo jednoznaczne sondae, ale przede wszystkim polityka i wypowiedzi samego premiera Tuska, ktry otwarcie przyznawa, e w Parlamencie nie ma wikszoci konstytucyjnej, ktra mogaby zmieni art. 227 Konstytucji (gwarantujcy zachowanie przez Polsk zotego).
Wyraamy zatem nasz zdecydowany protest przeciw deklaracji przewodniczcego Rady Europejskiej. Raz jeszcze deklarujemy zdecydowane i jednoznaczne zaangaowanie Prawicy Rzeczypospolitej w obron zotego, naszej waluty narodowej – zasadniczego instrumentu sucego konkurencyjnoci naszych przedsibiorstw i ochronie poziomu ycia polskich rodzin.

(-) Krzysztof Kawcki – wiceprezes Prawicy Rzeczypospolitej
(-) Lech uczyski – sekretarz generalny Prawicy Rzeczypospolitej

Zobacz wypowied Marka Jurka

Kontakt dla mediw:
Andrzej Dubiel
Rzecznik Prasowy Prawicy Rzeczypospolitej
m: + 48 535 22 55 66
e:andrzej.dubiel@prawicarzeczypospolitej.orgCopyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]