Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
30-01-2015
Piotr Motyka -REIM KUMW

W Polsce, na przestrzeni ostatnich lat wyksztaci si system, ktry waciwie mona nazwa oligarchi. W naszym kraju obecnie rzdzcy powstrzymali normalny tryb rozwoju, ktry gwarantuje miejsca pracy i wpyw na rzeczywisto najlepszym. W zamian za to pojawi si "ukad", ktry nade wszystko ceni podporzdkowanie. Co za tym idzie?
Nie liczy si talent, ktry posiadasz, tylko to czy jeste z klucza. Jest to ukad, ktry zagraa pastwu u jego podstaw, gdy skazuje kraj na stanie w miejscu, tylko dlatego, e spenione s potrzeby maej grupy ludzi u wadzy. Jest to z pewnoci pozostao PRL – u, z tym, e dzisiaj moemy zaobserwowa to, po kadej stronie. Wadzy raz zdobytej nigdy nie oddamy, zdaj si mwi w systemie demokratycznym ludzie, ktrzy z polityk poza tym, e przez ukad tworz j na najwyszych szczeblach wadzy, nie maj nic wsplnego. Dominuje biznesowy model podejcia do polityki, ktry zakada: zainwestuj w to, a to mi si zwrci i znowu zainwestuj. I oczywicie zwraca si, tylko, e za cen ludzi – ogu obywateli, u ktrych wydaje si dominowa przekonanie, e skoro komu udao si w biznesie, z pewnoci uda mu si w polityce. To mylenie prowadzi do klski, bo biznes w polityce zarabia na ludziach. Wielu z kumw, sprawia wraenie przeywajcych wadz, zdobywajc wadz dla wadzy, a nie dlatego, e maj plan polityczny. My mamy plan polityczny i jeli mona go zrealizowa tylko w polityce, to dlatego zajmujemy si polityk, i jako prawdziwi politycy, nie moemy si zgodzi z sytuacj, gdy polityk zajmuj si nie – politycy. To tak, jakby kto wchodzi na nasz teren. To ju taka nasza cecha prawdziwych politykw, w polityce nie chcemy nie – politykw. Nawiasem mwic, jak si ma plan polityczny, czy mona go zrealizowa gdzie indziej poza polityk? Wracajc do tematu zdobycia wadzy, wyglda na to, e osoby, ktre zdobyy wadz na zasadzie awansu, nie prowadz polityki, ale przeywaj wadz, przeywaj to, e udao si im zdoby wadz i to angauje ich najbardziej – te relacje midzyludzkie w odniesieniu do tego, e zdobyli wadz. I na tym polega przeywanie wadzy przez kumw.
Marek Jurek to jeden z najbardziej uczciwych, wrcz krysztaowych politykw, powinien mie gigantyczne poparcie wrd obywateli, ktrzy tyle mwi o tym, jaka powinna by polityka. Dlaczego jednak nie nagradzaj uczciwoci w polityce, a nawet jeli, to nie w takim stopniu, w jakim powinni uczciwo nagradza? U ludzi zdaje si cigle dominowa przekonanie, e jak kto jest nieuczciwy w polityce, to znaczy, e wiele dla nas zrobi, bo nieuczciwym w polityce trzeba by. I takie mylenia doprowadza do przejcia kontroli nad tymi, ktrzy myl w taki sposb. Polityka jest prosta, nie ma adnych kombinacji, mwisz: tak, nie – albo kombinujesz. I czemu ceni si w polityce rnej maci kombinatorw? Gdybym by lekarzem musiabym stwierdzi, e system jest chory i system potrzebuje sanacji, by system by zdrowy.
Ludzie powinni zacz traktowa politykw jak lekarzy, z mniejszym lub wikszym, ale jednak zaufaniem, a nie jak jaki margines, bo wtedy mam podpastwo. Polityka potrzebuje fanw, dziwi mnie, e ludzie nie kochaj wasnych politykw, s to ludzie, ktrzy, zasuguj na to by cieszy si mirem, w o wiele wikszym stopniu anieli na przykad gwiazdy rozrywki, na ktrych to punkcie ludzie wariuj. To politycy, gdy su pastwu i narodowi, zasuguj na mio ludzi. Tymczasem arogancja na tle politycznym u ludzi zdaje si przekracza wszystkie poziomy. Wszystkie te zjawiska nachodzce na siebie, brak wychowania do ycia politycznego i wycofywanie si z polityki prowadz do banalnego wrcz wytwarzania si reimu kumw, przy znikomym naszym wpywie na to, by t sytuacj odwrci. A moe jednak odwrcimy t sytuacj?
Ludzie powinni y polityk, tymczasem wszyscy wycofali si z polityki. Nasze pastwo, jest wolne od 26 lat, po 44 latach komunizmu, 6 latach II wojny wiatowej, 21 latach wolnoci w okresie midzywojennym i 123 latach zaborw, wic w ostatnich 220 latach, Polacy byli wolni przez 47 lat, wolni nie byli przez 173 lata. Nie doceniamy sytuacji, w ktrej dzi si znajdujemy, majc moliwo pracy dla narodu. Nie ma mioci dla pastwa i nie ma szacunku dla tych, ktrzy oddali Bogu ducha, a Ojczynie serce? Praca dla Ojczyzny, kadego mieszkaca, to nie tyle prawo, co obowizek i co moemy powiedzie my, ktrzy modlimy si, pracujemy i robimy to z radoci: "Amor patriae nostra lex".
Co zastanawiajce, reim kumw wymierzony jest we wasne dzieci, ktrym poprzez "ukad", blokuje si rozwj, ktrego same by chciay, jako utalentowani modzi Polacy. Tymczasem oferuje si, e po znajomoci zaatwi si im prac, ktra wcale moe nie by dla nich i tworzy wraenie tego, e reim wspiera wasne dzieci. Blokujc jednoczenie cae pokolenie, ktre wysya si za granic, albo na miejscu daje prace, nie zwizane z wyksztaceniem i nie dostrzega si w tym nic pomylonego. Taki system stworzylicie, kumowie...


Piotr Motyka, absolwent studiw midzynarodowych, politycznych i ekonomicznych, pracownik Beskidzkiego Towarzystwa Owiatowego w Milwce, penomocnik Prawicy Rzeczypospolitej w powiatach ywieckim i cieszyskim w okrgu bielskim, mionik polityki i kultury Europy rodkowejCopyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]