Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
18-03-2015
Apel Prawicy Rzeczypospolitej do Prezydenta w sprawie Konwencji Rady Europy

Apel Prawicy Rzeczypospolitej do Prezydenta o nie ratyfikowanie
Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu
przemocy wobec kobiet i przemocy domowej


Prawica Rzeczypospolitej apeluje do Prezydenta Rzeczypospolitej o odmow ratyfikacji tzw. konwencji przemocowej. Konwencja ta, majc niewiele wsplnego z celami deklarowanymi w nazwie, faktycznie ignoruje najwaniejsz przyczyn przemocy domowej, jak jest kryzys rodziny. Najczciej bowiem do przypadkw przemocy domowej dochodzi w zwizkach o charakterze nierodzinnym. Polska, jako pastwo bardziej od innych zachowujce wartoci cywilizacji chrzecijaskiej, nieprzypadkowo jest krajem o najniszym w Unii Europejskiej poziomie przemocy wobec kobiet.

Konwencja chce wprowadzi do polskiego prawa sformuowania zaprzeczajce polskiemu porzdkowi konstytucyjnemu, jak „pe spoeczno-kulturowa”. Rzeczpospolita traktuje wartoci takie jak rodzina, macierzystwo, odpowiedzialno wychowawcza, nie jako konwencje spoeczne i kulturowe, ale jako fundamenty naturalnego ustroju spoecznego, ktrym adna wadza nie ma prawa manipulowa. Tymczasem zaoenia tej Konwencji ju stanowi instrument deregulacji wychowania, na przykad poprzez zamierzone propagowanie „niestereotypowych rl pciowych”, czyli midzy innymi zachowa homoseksualnych.

Apelujemy do Prezydenta Rzeczypospolitej o zablokowanie tego wywrotowej umowy godzcej w suwerenn odpowiedzialno naszego pastwa za ochron praw i wolnoci Polakw, za porzdek konstytucyjny, ktrego fundamentem jest ochrona rodziny
i macierzystwa oraz wychowania przekazujcego wartoci i dziedzictwo naszej kultury.


(-) Krzysztof Kawcki
Wiceprezes Prawicy Rzeczypospolitej

(-) Marek Jurek
Prezes Prawicy Rzeczypospolitej

Zaczniki:Copyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]