Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
08-04-2015
W obronie prawa do ycia dzieci pocztych in vitro (owiadczenie Prawicy Rzeczypospolitej)

W przeddzie podjcia przez Sejm RP debaty wok rzdowego projektu ustawy in vitro – Prawica Rzeczypospolitej raz jeszcze wzywa Parlament oraz wszystkich wykonujcych wadz publiczn do realizacji praw nalenych dzieciom pocztym pozaustrojowo.
Zdecydowanie sprzeciwiamy si negacji ich ludzkiej godnoci i ich dyskryminacji przejawiajcej si szczeglnie przez odmawianie im praw zawartych w polskich przepisach dotyczcych ochrony ycia dzieci pocztych. aden z przepisw polskiego prawa nie zezwala na zniszczenie ycia dziecka w fazie zarodkowej dlatego, e zostao poczte jako „nadliczbowe”.
Przypominamy, e Sejm RP w uchwale z 21 lipca 2006 roku wyranie, ogromn, ponad 83-procentow wikszoci gosw, stwierdzi, „niszczenie ludzkich embrionw (…) narusza art. 157a Kodeksu karnego, przewidujcy prawnokarn ochron zdrowia dziecka pocztego”. Za uchwa t gosowaa (tak jak wikszo posw Platformy Obywatelskiej) rwnie obecna premier Ewa Kopacz.
Przypominamy rwnie, e od przeszo dwch lat czeka na rozpatrzenie w Sejmie projekt Rezolucji wzywajcej wszystkie wadze publiczne do konkretnych dziaa wykonujcych prawn ochron nalen dzieciom pocztym in vitro. Projekt ten (druk sejmowy nr 1037 http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/druk.xsp?documentId=65E58EECFFEC9929C1257AEE0046E3D6) wpyn do laski marszakowskiej 28 grudnia (!) 2012 roku i zaraz potem (8 stycznia 2013 roku) zosta skierowany do pierwszego czytania. Czytanie to do tej pory si nie odbyo.
Apelujemy do wszystkich ludzi dobrej woli zasiadajcych w Sejmie: nie zastpujcie abstrakcyjn gadanin obrony konkretnych praw nalenych tym, ktrzy s tacy sami jak kady z nas w chwili gdy z ciaa rodzicw otrzymywa swoj indywidualn tosamo! Nie wolno rozpatrywa projektw ustawodawstwa in vitro tak, jakby dzieci pocztych in vitro nie dotyczyo prawo dotyczce ycia dziecka pocztego w ogle. aden przepis polskiego prawa nie wprowadza rozrnienia na dzieci poczte in ventre i in vitro, aden nie usprawiedliwia tego rodzaju dyskryminacji. Wzywamy Sejm RP do uczciwych dziaa przeciw bezprawiu wobec dzieci pocztych pozaustrojowo, ktre to dziaania musz poprzedza jakiekolwiek debaty na temat ustawodawstwa in vitro.

(-) Marek Jurek, Prezes Prawicy Rzeczypospolitej

(-) Marian Pika, Wiceprezes Prawicy Rzeczypospolitej


Kontakt dla mediw:
Andrzej Dubiel
m: + 48 535 22 55 66Copyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]