Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
10-04-2015
Co wstydliwie ukrywa „Gazeta Wyborcza”?

„Dzieci z zespoem Downa maluj, tacz, pywaj, jed na nartach. Ale co robi w tej restauracji, kto ich tu wpuci?” – tymi sowami irytuje si na zachowanie spoeczestwa Magorzata Goliska z katowickiej redakcji „Gazety Wyborczej”. Jej reporta piknie ukazuje jak wielkim cudem jest ycie dzieci z zespoem Downa, ktre o wiele wicej daj spoeczestwu ni od niego wymagaj, bo daj przede wszystkim pokor i mio. Mam jednak wraenie, e redaktorka „Gazety Wyborczej” walczy z efektem, ktry wykreowaa w spoeczestwie linia programowa jej redakcji. Dlaczego?
W Polsce zdecydowana wikszo aborcji dokonywana jest wanie na dzieciach, u ktrych zdiagnozowano zesp Downa. Codziennie w majestacie chorego prawa eugenicznego, ktre w Europie zapocztkowa Hitler, ginie przynajmniej dwoje dzieci wanie z tym zespoem wad wrodzonych. Redaktorzy „Gazety Wyborczej” s tego wiadomi, a pomimo tak tkliwych artykuw, ktre ukazuj pikno ycia broni tzw. kompromisu aborcyjnego. Kompromisu pozwalajcego w przypadku trwaego i nieodwracalnego uszkodzenia dziecka w onie matki na jego unicestwienie. Innymi sowy mwic, redakcja „Gazety Wyborczej” promuje prawo, ktre pozwala na zabijanie dzieci, ktre jak wspomniaa redaktorka mogyby za niedugo malowa, taczy, jedzi na nartach, a ja dopowiem, e nawet studiowa i pracowa. Ba! Znamy przypadki w ktrych dzieci z zespoem Downa odnosz na wiecie sukcesy. Przykadem moe tutaj by modelka Jamie Brewer.
Bogosawiona Matka Teresa od Dziecitka Jezus zadaa kiedy bardzo wane pytanie – „Jeli moemy zaakceptowa to, e matka zabija swoje dziecko, to jak moemy mwi innym ludziom, by nie zabijali drugiego czowieka?” Podobnie ma si sprawa problemu poruszonego przez pani Golisk. Jeeli „Gazeta Wyborcza” pozwala na to, eby matki decydoway o by, albo nie by swoich dzieci, u ktrych zdiagnozowano zesp Downa, to jak moemy oczekiwa szacunku i zrozumienia spoeczestwa wobec tych dzieciaczkw? Redaktorzy koncernu Agora powinni jak najszybciej rozway ten nielogiczny aspekt swojej linii programowej. Poniewa, albo dzieci z zespoem Downa traktujemy jak kadego innego czowieka, za czym opowiada si wanie Fundacja PRO – prawo do ycia, albo prbujemy jak to w przypadku „Gazety Wyborczej” odegra teatrzyk dwch twarzy. Jedna twarz bdzie ciemna i bdzie spoeczestwu wmawiaa, e aborcja jest dozwolona, bo pozwala na atwiejsze ycie spoeczestwa, czyli bdzie twarz wanie tych ludzi w restauracji pytajcych o swoje zepsute widokiem dzieci z zespoem Downa samopoczucie. Druga twarz bdzie biaa i bdzie rozczulaa si nad pytaniem – jak to moliwe, e ludzie mog by tak okrutni i dziwi si na widok osb z zespoem Downa w restauracji? I to wanie z powodu tej dwulicowoci, w przypadku tego typu reportay redaktorw „Gazety Wyborczej” nigdy nie zobaczymy tam informacji o prawdziwym problemie dotykajcym praw dzieci z zespoem Downa. Problemie wstydliwym i kompromitujcym dla redakcji o dwch twarzach.
Dla Fundacji PRO – prawo ycia ycie ludzkie nie jest kwesti wyboru, a godnoci czowieczestwa. Zadajemy sobie o wiele wicej trudnych pyta, ktre wiadcz o moralnoci naszego spoeczestwa. Jak to moliwe, e matka chce zabi swoje dziecko z wad wrodzon, ktre moe biega, mia si, dawa przykad, pracowa, uczy si i odnosi sukcesy? Jak to moliwe, e w sytuacji trudnej nie ma wsparcia ze strony swojego ma, rodziny czy pastwa? Jak to moliwe, e lekarze zabijaj dzieci z zespoem Downa w pnym okresie prenatalnym ich ycia, kiedy ju maj rozwinity ukad nerwowy? Jak to moliwe…
Tych pyta, ktre dotykaj wraliwoci spoecznej w stosunku do drugiego czowieka jest bardzo wiele. Niestety co rok otrzymujemy odpowied w postaci informacji o powikszajcej si liczbie ofiar tego zbrodniczego procederu. Dzieje si tak pomimo e przyzwolenie do aborcji w Polsce cay czas spada. Dlatego Was potrzebujemy!
Mariusz PiotrowskiCopyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]