Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
16-04-2015
Rezolucja przeciw niekonstytucyjnym przygotowaniom do likwidacji waluty narodowej

Rezolucja Sejmu RP (projekt)
Sejm Rzeczypospolitej wzywa rzd do niepodejmowania adnych dziaa i nieskadania adnych deklaracji na forum midzynarodowym zakadajcych rezygnacj Polski z naszej narodowej waluty, zotego.
Sejm przypomina, e stanowisko Rzeczypospolitej w tej sprawie definiuje art.227 Konstytucji i to z niego powinna wynika polityka wadz pastwowych.


Uzasadnienie:

Pierwszym aktem, definiujcym wartoci i cele, instytucje i charakter polityki Rzeczypospolitej jest jej Konstytucja.

Art. 227 Konstytucji trwale okrela stanowisko naszego pastwa w kwestii waluty narodowej. O trwaym (w przewidywalnej przyszoci) charakterze tej normy wiadczy brak jakichkolwiek prb zmiany tego przepisu w cigu ostatnich lat. Takiej prby nie podjli nawet najbardziej zdecydowani zwolennicy zastpienia zotego przez euro. Zoty stanowi instytucj narodow, ktr chroni i szanowa musi kady polski rzd.

Podnoszony niekiedy argument o przesdzajcym charakterze akcesji unijnej ignoruje oczywiste fakty wiadczce o jedynie kierunkowym charakterze
tej deklaracji. Nawet bowiem art. 3 Traktatu o Unii Europejskiej, ktrego ust. 4 mwi o unii walutowej, jako nadrzdne cele gospodarcze Unii w art. 3 wskazane s „trway rozwj gospodarczy Europy, ktrego podstaw jest zrwnowaony wzrost gospodarczy oraz stabilno cen, spoeczna gospodarka rynkowa o wysokiej konkurencyjnoci zmierzajca do penego zatrudnienia”.

Kierujc si nadrzdnoci i prawem do realizacji tych wartoci Szwecja
w referendum odrzucia proponowane przez rzd przyjcie euro i zdecydowaa
o bezterminowym zawieszeniu tego projektu. Szwecja posiada te same uwarunkowania traktatowe, co Polska.

Istotnym motywem przedkadanej Rezolucji (ktra ma przede wszystkim charakter konstytucyjny) jest wiadomo tego, e wasna waluta narodowa stanowi zasadniczy instrument konkurencyjnoci polskiej gospodarki i obrony poziomu ycia polskich rodzin. wiadomo t podziela (wedug wiarygodnych bada spoecznych) zdecydowana wikszo Polakw.

Skadajc projekt tej rezolucji jestemy wiadomi, e wikszo rzdowa moe j odrzuci, ale jestemy przekonani, e nie jest w stanie tego zrobi wikszoci 2/3 gosw, pozwalajc na zmian i proponowanie zmiany Konstytucji. Konstytucji za nie mona traktowa jako niewicej deklaracji, lub bariery, ktrej naruszania wystarczy unika.

W konstytucyjnej demokracji naley powanie i zobowizujco traktowa zasady zawarte u ustawie zasadniczej. I tego od kadej wadzy oczekuj wnioskodawcy tego projektu.

Konferencja z ogoszenia rezolucji ws przeciw niekonstytucyjnym przygotowaniom do likwidacji waluty narodowej
http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/transmisje.xsp?unid=CA814BA684C2AEC5C1257E290022826B#

Zaczniki:Copyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]