Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
24-04-2015
Prawda o ludobjstwie nie podlega cenzurze i przedawnieniu (owiadczenie w setn rocznic ludobjstwa Ormian)

W setn rocznic ludobjstwa Ormian czcimy pami ofiar i przypominamy o wydarzeniu, ktre otworzyo zbrodnicze karty historii XX wieku. Dobrze si stao, e wsplnota midzynarodowa nie pozostaje obojtna wobec tej tragedii. Pami o ludobjstwie to nakaz aoby wobec ofiar i odpowiedzialnoci za przyszo. Nienawi antychrzecijaska godzca w poszczeglnych ludzi i w cae wsplnoty – stanowi cigle realne zagroenie dla pokoju i sprawiedliwoci.
Mamy poczucie satysfakcji, e dziesi lat temu z naszej inicjatywy Sejm Rzeczypospolitej podj – jako jeden z pierwszych parlamentw narodowych – uchwa potpiajc ludobjstwo Ormian.
Polska, ktra opara si dwm zowieszczym totalitaryzmom ma szczeglny tytu do obrony prawdy i wartoci podstawowych w yciu midzynarodowym. Wbrew zwolennikom ciasnego pragmatyzmu argumenty etyczne maj znaczenie w polityce midzynarodowej, mobilizuj do przeciwstawienia si zu i chroni ofiary. Tak trzeba reagowa na kad zbrodni. Pami wsplnoty midzynarodowej musi wic stale obejmowa ofiary zbrodni nazistowskich Niemiec, Zwizku Sowieckiego i wszystkich aktw ludobjstwa naszych czasw. Jasne potpienie za jest konieczne – jeli nie ma si ono powtarza. Ta pami nie moe podlega cenzurze, ani przedawnieniu.

Kazimierz Micha Ujazdowski
Marek JurekCopyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]