Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
Owiadczenie Pomorskiej Prawicy Rzeczypospolitej - Nie zgadzamy si na lewackie rozwizania spoeczne!

Prawica Rzeczypospolitej Okrg Gdaski, sprzeciwia si wprowadzaniu do naszego ycia spoecznego rozwiza skrajnych, nie liczcych si z wol i wartociami bliskimi wikszoci spoeczestwa i wartociami konstytucyjnym.

Rzdzcy realizuj dzisiaj wiele oczekiwa skrajnych rodowisk, o czym wiadczy:
• wprowadzenie do sprzeday rodka ellaOne (tzw. „piguka dzie po…”) z umoliwieniem jej nabywania przez 15- letnie dziewczta, bez konsultacji z lekarzem i wiedzy ich rodzicw. Majc na uwadze, e rodek ten ma wiele negatywnych skutkw ubocznych oraz dziaanie wczesnoporonne, nie powinien by w sprzeday, szczeglnie dla osb niepenoletnich;
• ratyfikowanie przez Prezydenta kontrowersyjnej konwencji przemocowej CAHVIO, ktra zmierza do skrajnego przeksztacenia naszego ycia spoecznego poprzez walk z rodzin, tradycj i religi;
• podwaanie znaczenia przedmiotu przygotowanie do ycia w rodzinie po to, by na jego miejsce wprowadzi edukacj seksualn zgodn z pogldami rodowisk feministycznych i LBGT, ktra jest nastawiona na ksztatowanie postaw konsumpcji seksualnej bez odpowiedzialnoci i przygotowywania modych do dojrzaych rl, jakie czekaj ich w przyszoci;
• skrajny projekt ustawy dotyczcej In vitro nie zapewniajcy podmiotowoci pocztej w wyniku tej metody istocie ludzkiej oraz deprecjonowanie faktycznej metody leczenia niepodnoci, jak jest naprotechnologia;
• zapowied wprowadzenia zwizkw partnerskich, w tym osb tej samej pci;
• konsultowanie spraw kobiet i rodzin jedynie z feministycznymi organizacjami i powierzenie tych problemw w rzdzie Penomocnik ds. Rwnego Statusu znanej z kontrowersyjnych feministycznych przekona, ktrej celem jest narzucenie spoeczestwu rozwiza ideologicznych, zgodnych z zoeniami skrajnego feminizmu oraz gender;
• niszczenie kultury poprzez realizacje filmowe i teatralne podwaajce podstawowe wartoci, w tym szczeglnie rodzinne.

Ubolewamy, e dziaania w tym zakresie prowadz take politycy, w tym Prezydent RP, przy rnych okazjach uczestniczcy z wydarzenia kocioa, cho s one sprzeczne z goszonymi przeze zasadami.

Jan Klawiter – Przewodniczcy Zarzdu Wojewdzkiwgo
Krzysztof Kiciski - penomocnik okrgowy (Gdask)
Andrzej Czaplicki - penomocnik okrgowy (Gdynia)Copyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]