Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
07-05-2015
Marian Pika: Postkolonialna bariera

Postkolonialna bariera
8 maja prezydent Bronisaw Komorowski fetuje, niedawno uchwalony przez Sejm RP, Narodowy Dzie Zwycistwa. Jakiego zwycistwa?

Polska odniosa w swojej historii wiele zwycistw. Zwyciylimy w 1920 roku i w 1980 tworzc Solidarno. Wielkie zwycistwa odnielimy pod Wiedniem, Beresteczkiem, Chocimiem, Kircholmem, Orsz, Grunwaldem, na Psim Polu czy pod Cedyni. Tych zwycistw byo znacznie wicej. To na tych i innych polach bitewnych wykuwana bya wielko naszej Ojczyzny. Naszym obowizkiem jest pami o bohaterstwie i ofiarnoci naszych przodkw, ktrzy nie szczdzili krwi w walce o wolno i wielko Polski. Ale pami, to nie tylko hod naszej wielkiej historii. To przede wszystkim ksztatowanie naszej wsplnoty narodowej, ksztatowanie dumy z dokona naszych przodkw, to zastrzyk moralnej siy koniecznej do trwania i rozwoju kadej wsplnoty. To wyznaczanie poziomu naszych aspiracji i mobilizowanie wspczesnych pokole do sprostania najwikszym wyzwaniom wspczesnoci i przyszoci. Pami zwycistw, to walka o przyszo naszej Ojczyzny, o jej godne miejsce wrd wspczesnych narodw.

Ale 8 maja, a tym bardziej 8 maja 1945 roku, Polska nie odniosa adnego zwycistwa. Zwycistwo odnis Zwizek Sowiecki, take w tej wojnie zwyciyy Stany Zjednoczone i Wlk. Brytania oraz Francja, ktra zostaa wyzwolona spod niemieckiej okupacji, ale nie Polska. Polska utracia poow przedwojennego terytorium pastwowego, zgino ponad 6 mln. jej obywateli, Warszawa zostaa zamieniona w morze gruzw, a wadze polskiego pastwa z wicepremierem, Delegatem Rzdu RP na Kraj i Komendantem Gwnym Armii Krajowej, armii walczcej od pocztku wojny z niemieckim okupantem, zostay aresztowane wraz z dziesitkami tysicy onierzy i wywiezione do Zwizku Sowieckiego. Polska z II wojny wiatowej wychodzia nie tylko jako okaleczony nard i zrujnowany kraj, ale przede wszystkim jako nard powtrnie zniewolony, tym razem przez drugiego wspsprawc wybuchu wojny i jej zwycizc - Zwizek Sowiecki. Wychodzilimy z wojny jako nard, ktry znowu utraci swoja wolno. Gdy na ulicach Moskwy, Nowego Jorku, czy Parya i Londynu ludno witowaa i radowaa si z zakoczenie wojny, Polacy mieli poczucie wasnej klski. Najtrafniej uchwyci to Jerzy Andrzejewski w skdind zakamanej ksice "Popi i diament". Ale opisujc moment ogoszenia z ulicznych megafonw komunikatu o zakoczeniu wojny trafnie zauway, e Polacy wysuchali go w milczeniu, a nastpnie rozeszli si do swoich zaj. Polacy nie witowali, bo nie mieli poczucia zwycistwa, mieli poczucie wielkiej klski. By to czas, gdy za walk z Niemieckim okupantem trafiao si do sowieckiego agru, albo pod cian przed pluton egzekucyjny.

Uznanie zakoczenia II wojny wiatowej za "Narodowy Dzie Zwycistwa” to nie tylko faszowanie historii, to przede wszystkim wpisywanie si w narracje historyczn tych, ktrzy przyczynili si do utraty niepodlegoci w czasie II wojny wiatowej, a przede wszystkim wpisywanie si w narracj Zwizku Sowieckiego, ktry nie tylko przyczyni si do rozptania tej wojny, ale zniewala nasz nard przez kolejne 45 lat. To witowanie i rado z naszej niewoli, ch uczestnictwa niewolnika w obchodach wydarze, ktre jego waciciel uznaje za wiekopomne dla swojej dominacji i ktry oczekuje od nas takich aspiracji i takiej pozycji, jak uzyskalimy w konsekwencji jego zwycistwa. "Narodowy Dzie Zwycistwa" 8 maja to fetowanie wasnej klski i wyraz postkolonialnej mentalnoci. To kapitulacja z wasnej podmiotowoci w wymiarze historycznym i rezygnacja z podmiotowoci w wymiarze polityki wspczesnej.

Jak pisa Orwell: "Kto kontroluje przeszo, kontroluje przyszo. Kto kontroluje teraniejszo, kontroluje przeszo". W 26 lat po upadku komunizmu w Polsce, Polacy nie kontroluj swojej przeszoci, bo nie kontroluj swojej teraniejszoci i nie kontroluj swojej przyszoci. Taka jest nauka pynca z uchwalenia i obchodw "Narodowego Dnia Zwycistwa".

Pierwszym wymogiem odzyskania wasnej podmiotowoci jest kontrolowanie wasnej przeszoci. To fundamentalny wymg wasnej wolnoci. Bez wasnej wizji historii jestemy skazani na narodowe wykorzenienie i narodow klsk. aden nard nie moe istnie bez patriotyzmu, a duma z wasnej przeszoci i szacunek dla wasnych bohaterw, to podstawa naszej tosamoci, bez ktrej nie ma szans take na wasna polityk.

Pastwo polskie nie prowadzi polskiej polityki historycznej. W ostatnich latach nie obchodzilimy 900-lecia obrony Gogowa i zwycistwa na Psim Polu, nie witowalimy zwycistwa pod Kuszynem, ani zajcia Moskwy, a obchody 150-lecia Powstania Styczniowego spotkay si z ostentacyjn niechci obozu rzdowego. Na obchody70-lecia wybuchu II wojny wiatowej zaproszono przedstawicieli pastw, ktre t wojn wywoay. Prezydent Komorowski, w imieniu pastwa polskiego, uzna nasz nard za wspwinny zbrodni ludobjstwa na narodzie ydowskim, a tablica upamitniajca to ludobjstwo w Muzeum ydw Polskich potwierdza to kamstwo. Pastwo polskie sfinansowao filmy Ida i Pokosie obciajce nasz nard t zbrodnia, a telewizja publiczna wyemitowaa niemiecki film propagandowy take obciajcy nasz nard zbrodni dokonana przez Niemcy. W polskiej szkole wadz ograniczaj nauk historii i literatury polskiej. To wszystko prowadzi do kulturowego i narodowego wykorzenienia, do niszczenia przywizania modego pokolenia dla wasnego narodu, niszczy narodow dum i patriotyzm wrd modego pokolenia. aden nard nie moe istnie i rozwija si bez patriotyzmu, bez narodowej dumy i wiernoci narodowej tradycji. Niszczenie narodowej dumy i witowanie obcych zwycistw, ktre s naszymi klskami, to niszczenie narodu. To dziaanie w interesie naszych wrogw, ktrzy d do zdezintegrowania naszego narodu i zaniku jego instynktu samozachowawczego.

Odzyskanie wasnej przeszoci, to przede wszystkim odbudowa wasnej tosamoci i wasnego patriotyzmu, to budowanie optymizmu historycznego w oparciu o wspaniae sukcesy naszej przeszoci. To budowanie dumy z roli, jak nasz nard odegra w przeszoci. Od obrony chrzecijaskiej Europy przed Tatarami, Turkami i bolszewikami, dumy z pikna naszych gotyckich i barokowych kociow, z osigni naszego ustroju w postaci zasady neminem capitivabimus i filozofii Pawa Wodkowica nienawracania pogan mieczem, to duma z tolerancji religijnej i pocztkw demokracji, to wreszcie duma z naszej nieustpliwej walki o wolnoci, postawy w. Maksymiliana, dziea Solidarnoci i Jana Pawa II. To pami naszych wielkich zwycistw militarnych w ktrych walczylimy w obronie cywilizacji chrzecijaskiej. To wszystko buduje przywizanie do naszego narodu i wiar w jego przyszo. Ale take w naszej historii odnielimy wiele klsk, walczc w susznej sprawie, w sprawie wolnoci wasnego narodu i wolnoci innych. Tym ktrzy walczyli naley si nasza cz, nasz szacunek dla ich ofiary. Uznanie, e czsto na przekr wszelkim siom, walczyli o to, co jest najwaniejsze dla kadego narodu: o wolno. Ich ofiara take nie moe by zapomniana, bo jest wiadectwem wielkiej mioci do naszego narodu i jest dla nas wzorem i przykadem, jak zachowa si w najtrudniejszych momentach naszego ycia. I im winnimy cze. To take buduje optymizm historyczny, bo po latach klsk, przychodziy zwycistwa.

Odzyskanie wasnej historii, szacunek dla tych, ktrzy walczyli o nasz wielko i dla tych, ktrzy w najbardziej beznadziejnej sytuacji walczyli o nasz honor, jak onierze niezomni walczcy z komunistycznym zniewoleniem, to warunek naszej podmiotowoci i wolnoci. Dlatego musimy z ca si przeciwstawi si pedagogice wstydu lansowan przede wszystkim przez "kulturowych" neobolszewikw, oskarajcej nasz nard o wszelkie moliwe historyczne zbrodnie. Ta bolszewicka propaganda oskarajca onierzy powstacw warszawskich, w ogle Polakw o wspudzia w ludobjstwie niemieckim, ma na celu nie odkrywanie prawdy, ale dyskredytowanie naszego narodu, niszczenie jego patriotyzmu i dumy z wasnej polskoci. To dziaalno wrogw naszego narodu i jako taka musi by odrzucona i potpiona.

Dlatego od piciu lat, kadego roku, w dniu 9 maja, w dniu w ktrym spadkobierca Zwizku Sowieckiego, wspczesna Rosja, fetuje swoje zwycistwo w II wojnie wiatowej, Prawica Rzeczypospolitej skada kwiaty i modli si na warszawskich Powzkach przy symbolicznym grobie Jana Stanisawa Jankowskiego, Delegata Rzdu na Kraj, najwyszego rang przedstawiciela wadz Najjaniejszej Rzeczpospolitej, przebywajcego w okupowanej Polsce i aresztowanego przez Armi Sowieck. W momencie witowania przez Sowiety swego zwycistwa przebywa w sowieckim wizieniu i prawdopodobnie tam zosta zamordowany w 1953. Ten gest przypomina prawd historyczn, e zakoczenie II wojny wiatowej nie byo polskim zwycistwem, byo polsk klsk, w ktrej stracilimy niepodlego i ofiar poniosa najbardziej patriotyczna cz polskiego narodu. Ten gest, to prba odbudowania polskiej historii, polskiej polityki historycznej, to prba w wymiarze historycznym podkrelenia potrzeby naszej podmiotowoci, nie tylko w wymiarze przeszoci, ale take w wymiarze teraniejszoci i przyszoci.

Odbudowa wasnej tosamoci historycznej jest podstaw narodowej polityki, polityki obliczonej na realizowanie wasnej, a nie narzuconej przez innych, wizji interesu narodowego i wasnego miejsca we wsplnocie europejskich narodw. Tylko nard o silnej historycznej tosamoci, dumny z wasnej przeszoci, przywizany do wasnej tradycji, bronicy wasnych interesw, nard oywiony patriotyzmem, jest w stanie podmiotowo ksztatowa wasn przyszo. Natomiast nard zgadzajcy si na dominacje innych, nard witujcy obce zwycistwa, realizujcy obce narracje historyczne, to nard rezygnujcy z wasnej niezalenoci i podmiotowoci. To w konsekwencji nard rezygnujcy z wasnej wolnoci, to nard dekadencki, schykowy, realizujcy tylko obce oczekiwania i obce interesy, niezdolny do walki o wasn niezaleno i wasne miejsce we wspczesnym wiecie. Dlatego odzyskanie wasnej historii, to odzyskanie wasnej podmiotowoci i wasnej wolnoci, to wstp do wasnej polityki. To zerwanie z polityk dryfowania, w ktrej cele narodowe wyznaczaj inni i prba ksztatowania samodzielnie wasnego losu. Dlatego tak wane jest wyzwolenie si z postkolonialnej historii, bo to nie jest nasza historia.

"Narodowy Dzie Zwycistwa", to utrwalanie tylko mentalnoci postkolonialnej, blokujcej podmiotowo mentaln naszego narodu, to bariera blokujca nasz wolno i podmiotowo. Ci ktrzy wituj zwycistwa naszych wrogw nie s w stanie realizowa polskich interesw. Polsce potrzeba narodowego przywdztwa, a nie okupantw pastwowych stanowisk. Polsce potrzeba przywdztwa, ktre wyznaczy kierunki naszego narodowego rozwoju, a takie przywdztwo jest take przywdztwem przywracajcym sens naszego historycznego i moralnego przeznaczenia. Czas na odrzucenie postkolonialnej mentalnoci i odrodzenie naszego Narodu.


Marian Pika
historyk, wiceprezes Prawicy RzeczypospolitejCopyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]