Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
24-06-2015
Polskie Radio: Marek Jurek apeluje do posw o opamitanie w sprawie in vitro

Europose Marek Jurek wezwa Sejm do opamitania w sprawie ustawy o in vitro. Na dzie przed rozstrzygajcym gosowaniem mwi o "czarnych dniach polskiego parlamentaryzmu".Prezes Prawicy Rzeczypospolitej przypomnia, e w Sejmie od 2012 roku czeka na rozpatrzenie projekt rezolucji wzywajcej wszystkie wadze publiczne do konkretnych dziaa w obronie ycia i zdrowia nienarodzonych dzieci pocztych in vitro - zgodnie z przepisami prawa uznajcymi, e "dzieckiem jest kada istota ludzka od poczcia".

- To, e Sejm nie chce wystpi w obronie tych dzieci, ktre maj prawa uznane publicznie a skazane s po prostu na wylewanie do zlewu w laboratoriach to s naprawd czarne dni polskiego parlamentaryzmu - powiedzia Marek Jurek. Byy marszaek Sejmu wezwa wszystkie ugrupowania sejmowe do "elementarnego opamitania".

"Procedura in vitro nie jest procedur lecznicz"

Take Przedstawiciele Polskiej Federacji Ruchw Obrony ycia apelowali do posw o odrzucenie projektu ustawy legalizujcej in vitro. Ich zdaniem, tytu ustawy "O leczeniu niepodnoci" wprowadza w bd, bo procedura in vitro nie jest procedur lecznicz. W apelu do posw obrocy ycia napisali te, e w procedur in vitro wpisana jest procedura mierci bo "tylko paru procentom pocztym t metod jest dane si urodzi, reszta obumiera lub jest umiercana na kolejnych etapach ycia zarodkowego, embrionalnego i podowego".

Dla kogo ustawa

W myl rzdowych propozycji, z procedury in vitro bd mogy korzysta osoby w zwizkach maeskich oraz osoby we wsplnym poyciu, potwierdzonym zgodnym owiadczeniem. Z zabiegu tego bd mogy skorzysta te pary, ktre przez co najmniej 12 miesicy leczyy si na bezpodno.

Projekt zabrania tworzenia zarodkw w celach innych ni pozaustrojowe zapodnienie. Ogranicza te moliwo tworzenia zarodkw nadliczbowych - zapodnionych bdzie mogo by nie wicej ni sze komrek jajowych. Wicej zarodkw bdzie mona tworzy, gdy kobieta ukoczy 35 lat lub gdy bd ku temu wskazania (wspistniejca z niepodnoci choroba i wczeniejsze dwukrotne nieskuteczne leczenie metod zapodnienia pozaustrojowego).

Zarodek bdzie mona przekaza na rzecz anonimowej biorczyni. Bdzie to moliwe m.in. po stwierdzeniu - na podstawie danych fenotypowych - podobiestwa biorcw zarodka z jego dawcami. Do dawstwa anonimowego bd przekazywane te zarodki, ktrych oboje dawcy zmarli.

Projekt ustawy zakazuje niszczenia zarodkw zdolnych do prawidowego rozwoju (grozi ma za to kara pozbawienia wolnoci od szeciu miesicy do lat piciu).

Ronie liczba par, ktre dotyka problem bezdzietnoci

Wedug danych WHO okoo 60-80 mln par na wiecie dotknitych jest stale lub okresowo problemem bezdzietnoci. Przyjmuje si, i w krajach wysoko rozwinitych problem ten dotyczy od 10 do 15% par w wieku prokreacyjnym.

W Polsce odsetek ten jest podobny. Szacuje si, e dotknitych niepodnoci moe by okoo 1,2-1,3 mln par, z czego cz wymaga leczenia metod wspomaganego rozrodu.

rdo: Polskie RadioCopyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]