Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
14-07-2015
Apel do Prezydenta Rzeczypospolitej o niepodpisywanie ustawy o selekcji dzieci pocztych in vitro

Apel do Prezydenta Rzeczypospolitej o niepodpisywanie ustawy o selekcji dzieci pocztych in vitro
http://citizengo.org/pl/wzywamy-prezydenta-rp-do-zawetowania-ustawy-o-in-vitro
Apel/list do prezydenta na stronie citizengo w powyszym linkuZachcamy do podpisywania i rozpowszechniania Apelu bo:

Wyraamy gboki sprzeciw wobec ustawy o selekcji dzieci pocztych in vitro, przyjtej gosami wikszoci rzdowej w Sejmie i Senacie.

Gosowaniem tym zignorowane zostay prawa przysugujce dziecku pocztemu pozaustrojowo w ramach ju obowizujcej w Polsce legislacji. Zdecydowanie sprzeciwiamy si negacji ich ludzkiej godnoci i ich dyskryminacji przejawiajcej si szczeglnie przez odmawianie im praw zawartych w polskich przepisach dotyczcych ochrony ycia dzieci pocztych. aden z przepisw polskiego prawa nie zezwala na zniszczenie ycia dziecka w fazie zarodkowej dlatego, e zostao poczte jako „nadliczbowe”

Faktem jest, e Sejm RP w uchwale z 21 lipca 2006 roku wyranie, ogromn, ponad 83-procentow wikszoci gosw, stwierdzi, „niszczenie ludzkich embrionw (…) narusza art. 157a Kodeksu karnego, przewidujcy prawnokarn ochron zdrowia dziecka pocztego”. Za uchwa t gosowaa (tak jak wikszo posw Platformy Obywatelskiej) rwnie obecna premier Ewa Kopacz.

Przypominamy rwnie, e od przeszo dwch lat czeka na rozpatrzenie w Sejmie projekt Rezolucji wzywajcej wszystkie wadze publiczne do konkretnych dziaa wykonujcych prawn ochron nalen dzieciom pocztym in vitro. Projekt ten (druk sejmowy nr 1037 http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/druk.xsp?documentId=65E58EECFFEC9929C12...) wpyn do laski marszakowskiej 28 grudnia 2012 roku i zaraz potem (8 stycznia 2013 roku) zosta skierowany do pierwszego czytania. Czytanie to do tej pory si nie odbyo.

Apelujemy do Prezydenta RP Bronisawa Komorowskiego, o ochron konkretnych praw nalenych tym, ktrzy s tacy sami jak kady z nas w chwili gdy z ciaa rodzicw otrzymywa swoj indywidualn tosamo! Nie wolno rozpatrywa projektw ustawodawstwa in vitro tak, jakby dzieci pocztych in vitro nie dotyczyo prawo dotyczce ycia dziecka pocztego w ogle.

aden przepis polskiego prawa nie wprowadza rozrnienia na dzieci poczte in ventre i in vitro, aden nie usprawiedliwia tego rodzaju dyskryminacji.Copyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]