Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
08-08-2015
Po interpelacji przeciw ellaOne Owiadczenie Prawicy Rzeczypospolitej

Rzd sw decyzj o uatwieniu dostpu do preparatu ellaOne, mogcego dziaa wczesnoporonnie (a wic zabija dziecko w najwczeniejszej fazie rozwoju) – uzasadnia nakazem Unii Europejskiej. Od pocztku bardzo wiele protestujcych rodowisk zarzucao rzdowi, i stanowisko Europejskiej Agencji Lekw, ktra zalecia udostpnianie tego preparatu bez recepty – stanowi tylko pretekst dla kolejnego aktu aborcjonistycznej polityki, demontujcego polski dorobek prawny w zakresie ochrony ycia.
Stanowisko protestujcych znalazo zdecydowane potwierdzenie w odpowiedzi Komisji Europejskiej na interpelacj posa Marka Jurka, prezesa Prawicy Rzeczypospolitej.
Komisja wyranie potwierdza (odpowied na interpelacj w zaczniku), e jeli chodzi o rodki poronne „pastwa czonkowskie s upowanione do stosowania (…) wasnych restrykcyjnych przepisw”, rwnie „w odniesieniu do produktw objtych centralnym pozwoleniem”.
Prawica Rzeczypospolitej, potwierdzajc swj zdecydowany sprzeciw wobec polityki wprowadzania rodkw wczesnoporonnych na polski rynek, zwraca si do rzdu o natychmiastowe uchylenie decyzji znoszcej wszelkie ograniczenia w dystrybucji ellaOne.


(-) Marek Jurek
Prezes Prawicy Rzeczypospolitej

(-) Andrzej Dubiel
Rzecznik Prasowy Prawicy Rzeczypospolitej


Odpowied Komisji Europejskiej
PL
E-007013/2015
Odpowied udzielona przez komisarza Vytenisa Andriukaitisa
w imieniu Komisji
(27.7.2015)

1. Ju w odpowiedzi na pytanie P-001651/2015 Komisja stwierdzia, e przepisy unijne, mianowicie dyrektywa 2001/83/WE , odnosi si w sposb oglny do rodkw antykoncepcyjnych lub poronnych jako zaliczanych do produktw leczniczych. Zasadniczym celem tej dyrektywy jest ochrona zdrowia publicznego i stworzenie wewntrznego rynku produktw leczniczych.

Niemniej jednak przepisy UE uwzgldniaj rwnie spoeczn draliwo tych produktw. Z tego wanie wzgldu, chociaby w motywie 13 rozporzdzenia (WE) 726/2004 , podkrelono: „Jednake Pastwa Czonkowskie powinny by w stanie zakaza wyjtkowo korzystania na ich terytorium z produktw leczniczych stosowanych u ludzi, ktre naruszaj obiektywnie zdefiniowany koncept porzdku publicznego oraz moralno publiczn.”

2. Europejska Agencja Lekw opublikowaa na swojej stronie internetowej sprawozdanie podsumowujce opinie naukowe, prowadzce do zmiany klasyfikacji produktu z grupy wydawanych na recept do grupy dostpnych bez recepty . Dokument ten zawiera szczegowy przegld podstaw naukowych tej zmiany.

3. rodki antykoncepcyjne i poronne podlegaj szczeglnym zasadom wynikajcym z dyrektywy 2001/83/WE, poniewa na mocy jej art. 4 ust. 4 pastwa czonkowskie s upowanione do stosowania do tych produktw wasnych restrykcyjnych przepisw. Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporzdzenia (WE) nr 726/2004 wspomniane odstpstwo moe by rwnie stosowane w odniesieniu do produktw objtych centralnym pozwoleniem.Copyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]