Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
30-09-2015
Chrzecijaski Kongres Spoeczny - zaproszenie!

Drodzy Pastwo!
Zapraszam Pastwa na Chrzecijaski Kongres Spoeczny, ktry odbdzie si 3 padziernika 2015 roku o godzinie 12.00 w siedzibie Naczelnej Organizacji Technicznej ul. Czackiego 3/5 w Warszawie. Chcemy w gronie aktywnych rodowisk spoecznych rozmawia o naszym zaangaowaniu na rzecz wartoci cywilizacji chrzecijaskiej, bdcych najpewniejsz podstaw przyszoci naszej Ojczyzny.
w. Jan Pawe II pod koniec ycia pisa, e ma dzi miejsce prba „nadania Europie oblicza wykluczajcego dziedzictwo religijne, a w szczeglnoci gbok dusz chrzecijask, przez stanowienie praw dla tworzcych j ludw, w oderwaniu od ich yciodajnego rda, jakim jest chrzecijastwo”. Niestety, przez ostatnie lata widzielimy jak to dokonuje si rwnie w naszym kraju. Widzielimy systematyczny demonta prawa chronicego ycie, podwaanie podstaw wychowania szkolnego, bierno wobec wywrotowych tendencji w polityce Unii Europejskiej.
Ale Papie nie tylko nas przestrzega, ale i mobilizowa: „Europa nie powinna dzisiaj tylko odwoywa si do swojej chrzecijaskiej przeszoci. Musi take nauczy si znw ksztatowa swoj przyszo w spotkaniu z Osob i ordziem Jezusa Chrystusa”. Wyzwania, przed ktrymi stoimy, wymagaj odpowiedzi odwanej, twrczej i kompetentnej. Stawk s fundamenty ycia spoecznego: prawa rodziny, wychowanie nastpnych pokole Polakw, przeamanie kryzysu demograficznego. Wanie dlatego opinia chrzecijaska w Polsce musi by si sprawcz i podmiotow.
Nasze zaangaowanie moe znale i znajdzie szeroki odzew, bo wyrasta wprost z wartoci naszej kultury narodowej. Ale inicjatywa musi nalee do nas, w tym – jak uczy dowiadczenie – nikt nas nie zastpi. To my musimy przywrci ywotno przepisom prawnym chronicym ycie i prawu do ycia trzeba zagwarantowa status pierwszego z praw ludzkich. To musimy domaga si wypenienia treci norm gwarantujcych zgodno wychowania szkolnego z wartociami naszej kultury oraz odpowiedzialnoci wychowawcz rodzicw. I to my musimy budowa siln opini chrzecijask w Europie. To sprawy, ktrym trzeba suy kadego dnia, przez dziesitki inicjatyw i setki reakcji na wydarzenia.
Dlatego wanie spotykamy si na Kongresie, w gronie rnych zaangaowanych rodowisk spoecznych. Spotykamy si – jak mwi nasza dewiza – „dla Polski i cywilizacji chrzecijaskiej”. Serdecznie Pastwa zapraszam! Razem zrobimy wicej!

MAREK JUREKCopyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]