Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
30-12-2015
OWIADCZENIE PRAWICY RZECZYPOSPOLITEJ W SPRAWIE EDUKACJI DOMOWEJ

Edukacja domowa staje si w Polsce coraz popularniejsz form nauczania. Jej rozwj jest wiadectwem rosncego zaangaowania rodzicw w trosk o kierunek i charakter wychowania i wyksztacenia swoich dzieci.

Wedug informacji Ministerstwa Edukacji Narodowej liczba dzieci objtych t form nauczania w biecym roku szkolnym przekroczya 6 tysicy; zdecydowana wikszo zarejestrowana jest w szkoach niepublicznych. W wielu miastach powstay stowarzyszenia i kluby edukacji domowej.

Rzeczpospolita powinna tym dziaaniom udziela wsparcia prawnego, organizacyjnego i finansowego. Zamiast przekazywania rodkw finansowych na uczniw edukacji domowej do jednostek samorzdu terytorialnego – naley przekazywa je bezporednio rodzicom. Prawica Rzeczypospolitej w peni solidaryzuje si ze rodowiskami edukacji domowej, oczekujcymi utrzymania w nadchodzcym czasie i zwikszenia w przyszoci skali finansowania tej dziaalnoci. Apelujemy o wycofanie rozporzdzenia Ministra Edukacji Narodowej o 40-procentowym zmniejszeniu subwencji na uczniw objtych t form edukacji.

Prawica Rzeczypospolitej bdzie wspiera rozwj edukacji domowej i rodowiska, ktrej na jej rzecz dziaaj, i bdzie pracowa na rzecz umocnienia miejsca tej formy edukacji w systemie edukacyjnym naszego kraju.


(-) Marek Jurek,
prezes Prawicy Rzeczypospolitej

(-) Krzysztof Kawcki,
wiceprezes Prawicy Rzeczypospolitej

Zaczniki:Copyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]