Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
28-12-2015
UCHWAA RADY NACZELNEJ PRAWICY RZECZYPOSPOLITEJ z dnia 5 grudnia 2015

Powoanie rzdu premier Beaty Szydo otwiera szans na zasadnicz zmian polityki polskiej, na oparcie jej na polskiej racji stanu i zasadach cywilizacji chrzecijaskiej. Cieszymy si, e nasza partia wniosa swj wkad w zwycistwo wyborcze, ktre umoliwio t zmian
i bdziemy wspiera rzd w jej realizacji. Bdziemy rwnie zabiega, by zmiany polityczne miay charakter gbokiej odbudowy ycia narodowego, a wic by zostay potwierdzone konstytucyjnie. Wymaga to polityki solidarnoci narodowej i zbudowania w Parlamencie ideowej wikszoci, szerszej ni tylko wikszo rzdowa. Do takiej polityki zachcamy przywdcw Prawa i Sprawiedliwoci.


W polityce biecej najpilniejsze jest przeciwdziaanie katastrofie demograficznej i podjcie efektywnej polityki solidarnoci wobec rodzin wychowujcych dzieci. Ostatecznym sprawdzianem skutecznoci tej polityki bd nie tylko efekty wyborcze, ale przede wszystkim zmiana tendencji demograficznych, przekroczenie progu 500ty urodze rocznie jak na pocztku lat 90tych (nie mwic o latach, w ktrych byo ponad 700 ty urodze).


W polityce zewntrznej najistotniejsze jest obronienie Polski przed narzuceniem nam polityki imigracyjnej forsowanej przez Uni Europejsk, a take przed forsowanym od wielu lat federalizmem europejskim. Przypominamy, e kady kryzys wadze Unii chc wykorzysta do konfiskaty kolejnych suwerennych kompetencji pastw narodowych. Trend wyznaczony przez fatalny traktat lizboski musi zosta w kocu odwrcony.


Ubolewamy nad tym, e polityka solidarnoci prowadzona przez Prawic Rzeczypospolitej wobec Prawa i Sprawiedliwoci - zostaa w powanym stopniu odrzucona przez naszych partnerw. Przez wiele miesicy wadze PiS nie odnosiy si do Prawicy jak do czci koalicji Zjednoczonej Prawicy, a na koniec, w czasie wyborw – w ogromnej czci zamay nasz Umow polityczn. Pozostaje to w racej sprzecznoci z programem odbudowy szacunku i poczucia wsplnoty w naszym yciu publicznym. Wadze Prawicy Rzeczypospolitej zwrciy si w tej sprawie do wadz PiS o wyjanienia, ktrych oczekujemy w najbliszym czasie. Umow z Narodowego Dnia ycia RP 2012, zawieralimy kierujc si przekonaniami oraz solidarnoci i bdziemy kierowa si jej zaoeniami politycznymi tych nowych warunkach Prawica Rzeczypospolitej z jeszcze wikszym zaangaowaniem musi kontynuowa swoj walk o samodzielno, podmiotowo i wpyw spoeczny opinii chrzecijaskiej w Polsce.

(-) Marek Jurek
Prezes Prawicy Rzeczypospolitej

(-) Lech uczyski
Sekretarz Generalny Prawicy RzeczypospolitejCopyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]