Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
11-02-2016
Koniec z odbieraniem dzieci z powodu biedy! Sejm przyj nowel Kodeksu rodzinnego i opiekuczego

W myl uchwalonej we czwartek przez Sejm noweli Kodeksu rodzinnego i opiekuczego umieszczenie dziecka w pieczy zastpczej wbrew woli rodzicw wycznie z powodu ubstwa, jest niedopuszczalne!

Ustaw poparo gosowao 409 posw, przeciw byo 2, wstrzymao si 25.

ak informuje TVP Parlament w uzasadnieniu noweli podkrelono, e ingerencja pastwa we wadz rodzicielsk jest moliwa tylko w przypadkach okrelonych ustaw i po prawomocnym orzeczeniu sdu.

Podkrelajc, e naturalnym rodowiskiem rozwoju dziecka jest rodzina autorzy noweli chc zapobiec „pochopnemu ingerowaniu sdw we wadz rodzicielsk poprzez oddzielenie dziecka od rodzica”. Sdy, zanim podejm decyzj o odczeniu dziecka od rodziny biologicznej, powinny wykorzystywa inne metody pracy z rodzin.

Rozdzielanie dziecka od rodziny wycznie z powodu ubstwa uznano za niedopuszczalne. „Istnienie tej okolicznoci, w sytuacji gdy rodzice speniaj swoje funkcje opiekuczo-wychowawcze prawidowo, powinno zasadniczo rodzi obowizek ze strony pastwa udzielania rodzinie pomocy dla usunicia tego stanu” – czytamy w uzasadnieniu.

Ustawa wejdzie w ycie 30 dni od ogoszenia.


rdo: http://www.pch24.pl/koniec-z-odbieraniem-dzieci-z-powodu-biedy--sejm-przyjal-nowele-kodeksu-rodzinnego-i-opiekunczego,41159,i.html#ixzz3zwlFQFe2Copyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]