Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
15-03-2016
Dlaczego milcz?

Opinia spoeczna zaangaowana na rzecz prawa do ycia jest oburzona milczeniem wobec potwornoci, do jakiej doszo w Szpitalu na Madaliskiego w Warszawie. Kilka dni temu przeprowadzono tzw. pn aborcj dziecka w 24 tygodniu ycia podowego, ktr dziecko to najpierw przeyo, a potem zostao ostatecznie doprowadzone do mierci.
W polskiej demokracji standardem s dania politykw i dziennikarzy, by wszyscy - zainteresowani i niezainteresowani - zajmowali stanowisko wobec kadej kontrowersji, nawet jeli to tylko mao istotna wypowied. W tym wypadku nie chodzi o wypowied, chodzi o mier czowieka. A take o wydarzenia, ktre do niej doprowadziy.

Przypominamy, e ubiegym roku z warszawskiego Szpitala na Madaliskiego prezydent Warszawy usuna dyrektora, profesora Bogdana Chazana, dziki ktremu Szpital witej Rodziny by jednym z najlepszych orodkw porodowych. Powodem usunicia dyrektora Chazana by jego konkretny (i jednoczenie oglny) sprzeciw wobec zamachw na ycie nienarodzonych. Prezydent Warszawy nie przywrcia charakteru (i gwarantujcego ten charakter dyrektora) szpitala nawet wtedy, gdy Trybuna Konstytucyjny p roku temu potwierdzi, e na lekarzy nie mona nakada adnego obowizku kolaboracji aborcyjnej. Kierownictwo Platformy Obywatelskiej ma obowizek zaj stanowisko w sprawie nastpstw i efektw polityki swojej wiceprzewodniczcej. A oponenci Platformy maj obowizek tego da. Nie chodzi przy tym o oskarenia (a tym bardziej o obraanie kogokolwiek), ale o jasne potwierdzenie, e do tego dramatu nigdy nie powinno byo doj i nie doszoby, gdyby prezydent Warszawy, a jednoczenie wiceprzewodniczca Platformy Obywatelskiej, nie przyczya si najpierw do atakw na profesora Chazana, a nawet gdyby po prostu zastosowaa si do stanowiska Trybunau Konstytucyjnego.

Zimne milczenie politykw i dziennikarzy tworzy potworny kontekst tej zbrodni. Co za immunitet chroni aborterw i aborcjonistw przed jakimkolwiek zainteresowaniem zawodowych obrocw sprawiedliwoci, praw czowieka i narodu oraz jawnoci bez granic? Skd ta naga wyrozumiao, pobaliwo i „umiar”? Zbrodnia na Madaliskiego pokazuje jak gbokiej naprawy wymaga polskie ycie publiczne, we wszystkich swoich wymiarach.

Honor polskiego ycia publicznego obroni na szczcie pose Piotr Liroy-Marzec. Do ludzkiej reakcji i wypenienia spoecznego obowizku nie zobowizyway go ani przekonania religijne, ani „oczekiwania elektoratu”. Wystarczyo sumienie i odpowiedzialno. To lekcja dla nas wszystkich.


(-) Marek Jurek,
prezes Prawicy Rzeczypospolitej

(-) Marian Pika,
wiceprezes Prawicy Rzeczypospolitej

(-) Lech uczyski,
sekretarz generalny Prawicy
Copyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]