Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
22-03-2016
Chrzecijaski Kongres Spoeczny

W Poznaniu odby si Chrzecijaski Kongres Spoeczny, inicjatorem tego spotkania licznych rodowisk katolickich jest pose do parlamentu europejskiego Marek Jurek. To druga edycja Kongresu, ktry od jesieni, czyli pierwszego zwoania usamodzielni si powoujc Narodow Rad Chrzecijaskiego Kongresu Spoecznego bdc ciaem organizujcym dziaania inicjatywy.

Wrd goci znajdowali si oprcz Marka Jurka, Pawe Kukiz, Kazimierz Micha Ujazdowski, take gocie zagraniczni: wgierski wiceminister Ferenc Kalman, dyrektor generalny The European Christian Political Movement Guido van Beusekom oraz Aleksander Stralcov-Karwacki, lider biaoruskiej opozycji.

Jednym z efektw obrad Kongresu byo ogoszenie Karty Poznaskiej, tekstu programowego, przygotowanego z okazji 1050 rocznicy chrztu Polski zawierajcego wytyczne dla dziaalnoci opinii katolickiej w drugim tysicleciu chrzecijastwa w naszym kraju. Jej gwne elementy zawieraj si w poniszych zasadach.

Podstawowe skadniki dobra wsplnego – ochrona ycia, respektowanie praw rodziny i zapewnienie edukacji opartej na wartociach moralnych – potrzebuj zabezpieczenia konstytucyjnego, a wczeniej – domagania si od wszystkich si politycznych ich poszanowania, a take reagowania na ich pogwacenie (takie jak zbrodnia w Szpitalu na Madaliskiego) jako na naruszenie samej sprawiedliwoci.

Polityka solidarnoci wobec rodzin wychowujcych dzieci musi by rozszerzana i kontynuowana, bo dopiero osignicie progu p miliona urodze dzieci rocznie otworzy nadziej na przeamanie katastrofy demograficznej. Walczc o przeamanie kryzysu rodziny, Rzeczpospolita ma rwnie obowizek przeciwstawi si wszelkim formom zorganizowanej demoralizacji.

Polityka gospodarcza Rzeczypospolitej powinna zmierza do upowszechnienia wasnoci, a wic do tworzenie jak najlepszych warunkw dla inwestowania i zakadania przedsibiorstw, dla uczciwej konkurencji, dla oszczdnoci i realizowanej w rodzinie solidarnoci pokole. Szczeglnie wane znaczenie spoeczne i gospodarcze ma wspieranie polskiego rolnictwa, wyrniajcego nas pozytywnie na tle pozostaych krajw Europy.

Polska powinna aktywnie ksztatowa opini chrzecijask w Europie. Tymczasem uznanie w traktacie lizboskim za prawo Unii, z poparciem gwnych si politycznych w Polsce, „zwalczania wszelkiej dyskryminacji ze wzgldu na orientacj seksualn” byo aktem nieodpowiedzialnoci moralnej, narodowej, a take europejskiej.

Dzi w Europie polityka tzw. wielokulturowoci prowadzi faktycznie do rozpadu tych wielkich caoci duchowo-spoecznych, jakimi w cigu wiekw wiary stay si chrzecijaskie narody Europy. Najbardziej dramatycznym, bo niemal nieodwracalnym, przejawem tego zjawiska jest postpujca islamizacja wielu krajw Europy zachodniej.

W mediach m. in.:Copyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]