Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
22-01-2016
Demokracja konstytucyjna - felieton Marka Jurka w tygodniku "Go Niedzielny"

Trybuna Konstytucyjny trudno uzna – jak zachcaj nas do tego liderzy liberalnej opinii – za Krynic Sprawiedliwoci i Prawdy.

Jest jedn spord wadz publicznych Rzeczypospolitej i jako taki ma prawo do szacunku, ale podlega te krytyce. Nie tylko czonkowie Trybunau Konstytucyjnego, ale te jego prezesi mieli wiele wypowiedzi, ktre nie buduj ich autorytetu. Na przykad prof. Rzepliski uzna, e jeli jakie pastwa w Europie wprowadziy „maestwa homoseksualne”, to „prawem czowieka” jest rwnie zawieranie takich „lubw” przez Polakw w warszawskich ambasadach tych pastw. Prof. towska w wywiadzie dla „Krytyki Politycznej” najdosowniej kpia sobie z prawnych przepisw chronicych prawo do ycia nienarodzonych; w istocie myl przewodni jej wywiadu byo, e liberalizm stoi ponad prawem. Prezes Stpie w tym samym duchu broni praktycznego uniewanienia moralnoci publicznej jako kategorii prawnej, mimo e jest to warto konstytucyjna, zapisana ju w art. 31 Konstytucji RP, a wic na samym pocztku rozdziau „Wolnoci, prawa i obowizki” (a do wartoci tej nawizuj rwnie art. 53 i art. 72).

W swej historii, rwnie najnowszej, Trybuna podejmowa jednak i inne decyzje. Niektre wrcz pomnikowe, jak wyrok z 1997 roku, ktry uratowa prawn ochron ycia pocztego w Polsce. Autorem tego orzeczenia by profesor Andrzej Zoll. Kto dokona rzeczy wikszych w naszym yciu publicznym? Trybuna zrobi to wtedy, „przeszkadzajc w rzdzeniu SLD-owskiej wikszoci sejmowej, ktra wygraa wybory”. I Bogu dziki, bo wikszoci nie wolno wszystkiego! Na istnieniu takich nieprzekraczalnych zasad polega demokracja konstytucyjna, respektujca naturaln sprawiedliwo, wierna zasadom cywilizacji chrzecijaskiej. Jeszcze w tym roku Trybuna Konstytucyjny obroni prawo lekarzy do nieuczestniczenia w aden, nawet poredni sposb w praktykach aborcyjnych. Trybuna stan tym samym po stronie profesora Chazana, „przeszkadzajc w rzdzeniu prezydent Warszawy, ktra wygraa wybory”.

Ale dlaczego w Trybunale dominuje jednak perspektywa liberalna? Nie dlatego, e zosta tak ustawowo zaprogramowany. Ale dlatego, e prawica bardzo rzadko miaa samodzieln wikszo parlamentarn. Kluczow rol odegray tu dwukrotnie wygrane przez Platform Obywatelsk wybory. Oczywicie PO nie potrafia si powstrzyma od zachannoci i pogwacia zasady demokracji pod koniec swej wadzy, wprowadzajc ustaw odbierajc Sejmowi, ktry Polacy mieli wybra na jesieni, wadz wyboru dwch nastpnych sdziw. Ta sytuacja wymagaa naprawy, dlatego zdecydowanie najpierw poparem nowelizacj ustawy umoliwiajc ponowny wybr sdziw, a potem – wybr piciu sdziw, skoro liberalna opozycja postanowia zbojkotowa te wybory i zaangaowa w spr sam Trybuna. Wszystko to jednak w aden sposb nie uzasadniao podwaania samej roli sdu konstytucyjnego. Jeeli bowiem w imi jednorazowo wygranych wyborw kady rzd bdzie na nowo ustanawia ksztat i reguy dziaania Trybunau Konstytucyjnego – jego funkcje po prostu zanikn. Demokracj konstytucyjn zastpi „demokracja ludowa”. A to w sposb radykalny podwaa szans na zbudowanie dugotrwaej konserwatywnej wikszoci w Trybunale, bronicej cywilizacji ycia, suwerennoci przed naciskami Unii Europejskiej, praw rodziny, odpowiedzialnoci za kolaboracj w czasach komunizmu. Tym bardziej e teraz wreszcie sytuacja si odwrcia. Prawica ma szerok wikszo w parlamencie. Gdyby nie obecny kryzys – ta wikszo mogaby spokojnie nada konserwatywny profil Trybunaowi w cigu trzech, czterech lat, zachowujc w caoci jego autorytet. W przyszoci – kiedy nadejdzie nieuchronna w demokracji zmiana, tym razem na gorsze – Trybuna ten mgby „przeszkadza” w burzeniu dorobku rzdw prawicowych kolejnej „wikszoci, ktra wygraa wybory”. Moglibymy, bronic naszego dorobku, powtarza oponentom: jednorazowe wybory to tytu do okresowej wadzy, wola narodu to wicej. Niestety, zamiast walki o zmiany trwae – wybrano wygod doranego rzdzenia. Szkoda. I co gorsza, wydaje si, e szkoda nieodwracalna.

Opinia katolicka w Polsce jest zasadniczym czynnikiem wyborczego zwycistwa prawicy. Bez niej nie byoby obecnej wikszoci. Mamy prawo i obowizek ocenia polityk wadzy. Musimy bowiem zawsze pamita, e prawn ochron ycia, konkordat, katechizacj szkoln, wszystko, co stanowi o chrzecijaskim charakterze Rzeczypospolitej (a dodatkowo buduje trwao postaw prawicowych), zbudowalimy najpierw dziki upartej walce, ale w kocu w warunkach pokoju publicznego. Natomiast druga „wojna na grze” – zakoczona obaleniem rzdu premier Suchockiej gosami komunistw, wspieranych przez cz prawicy, utworzeniem postpeerelowskiego rzdu i prezydentur Kwaniewskiego – zakoczya si nie tylko zmian wadzy, ale take okresowym przywrceniem prawa aborcyjnego, co kosztowao dziesitki tysicy istnie ludzkich.

Opinia katolicka musi wspiera polityk nowej wadzy, zmian polityczn, na ktr czekalimy. Ale powinna zachowa solidarn, yczliw samodzielno. Nasza solidarno powinna mie charakter krytyczny. Kibicowa mona na stadionie; w yciu publicznym musimy by obywatelami. Inni mog polityk traktowa jako kwesti przeycia zbiorowych emocji, dla nas – to kwestia osobistej odpowiedzialnoci.


rdo: Go Niedzielny GN 1/2016Copyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]