Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
07-04-2016
Prezes Jurek na Europejskim Kongresie Samorzdw

Wczoraj prezes Prawicy Rzeczypospolitej Marek Jurek by gociem Europejskiego Kongresu Samorzdw w Krakowie. - Ten system, ta tzw. uporzdkowana scena polityczna, jest skrajnie niebezpieczny dla dobra publicznego. Dlatego, e pozwala rozstrzyganie kluczowych spraw publicznych podporzdkowa wyborczym interesom partyjnych central - stwierdzi pose do Parlamentu Europejskiego, oceniajc obecny system polityczny.
- Prawo wyborcze musi by zrozumiae dla wyborcw - podkreli byy Marszaek Sejmu i oceni, e najlepsze byyby "proste, jednomandatowe okrgi wyborcze". - Dlaczego mamy taki system wyborczy, ktry waciwie jedynym podmiotem ycia publicznego czyni partyjne centrale? - pyta. - To jest system kompleksowy - po pierwsze prg 5% wprowadzony w pierwszej poowie lat 90., po drugie finansowanie, ktre daje ogromn przewag partiom politycznym ju obecnym w parlamencie nad nowymi inicjatywami, no i po trzecie to jest to synne wpuszczanie na listy - zauway. - Stoi taki Gerwazy, stranik pod wysok list, z potnym mieczem - jednego wpuszcza, drugiego nie wpuszcza - ironizowa. - Sama taka instytucja, bo to jest waciwie taka instytucja tego wpuszczania na list jest obraz nie tylko dla biernego prawa wyborczego - dla prawa do kandydowania - ale jest obraz dla opinii publicznej jako takiej. Dlatego, e kandydowa powinni ci, ktrzy maj poparcie spoeczne. No i oczywicie jeeli nie maj poparcia to si zweryfikuje w wyborach, powinni by eliminowani - podkreli. - Natomiast wprowadzenie takiej oligarchicznej kontroli przez partyjne centrale tego, kto ma skorzysta ze swojego kandydowania, a kto nie, kogo wyborcy maj wybiera - czy nie - jest czynnikiem bardzo gboko deformujcym opini publiczn - oceni.Copyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]