Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
07-04-2016
Marek Jurek dla Naszego Dziennika

- Rzd nie moe by neutralny wobec prawa do ycia. Nie tylko ze wzgldu na ogln odpowiedzialno spoeczn, ale rwnie praktyczne kwestie prawne. Minister sprawiedliwoci zosta prokuratorem generalnym, wic musi podj energiczn walk z przestpczoci aborcyjn, przecie to prawny obowizek wynikajcy z obecnej ustawy. Minister zdrowia musi usun rodki poronne z obiegu, bo prawo nie zezwala na chemiczn aborcj. Rzd musi rwnie zagwarantowa, e w szpitalach nie bdzie zachcania kobiet do prenatalnego dzieciobjstwa, a sumienia lekarzy bd szanowane (zgodnie z prawem potwierdzonym przez Trybuna Konstytucyjny). Prawo do ycia to praktyczna kwestia, wymagajca, szczeglnie w zderzeniu z kontrkultur mierci, codziennej ochrony, a nie wydumana „sprawa wiatopogldowa” - mwi prezes Prawicy Rzeczypospolitej Marek Jurek w dzisiejszym wywiadzie dla "Naszego Dziennika".

- Politycy powinni przywoywa uniwersalne normy, ktrym wszyscy musimy by wierni. Natomiast jeli wadze PiS chciay mie wpyw na przebieg procesu obrony ycia – powinny byy zawczasu budowa swoj wiarygodno w tym zakresie. Gdyby Prawo i Sprawiedliwo zapowiedziao, e nowe Ministerstwo Sprawiedliwoci podejmie zalecenia Komisji Kodyfikacyjnej odrzucone przez poprzedni rzd – miaoby znacznie lepszy tytu do rozmowy o strategii obrony ycia ze rodowiskami obrocw ycia. Podobnie, gdyby zastanowio si nad prawnymi i politycznymi implikacjami sprawy Wiktora. Tymczasem w tej sprawie okazao si zaskakujco niezainteresowane odpowiedzialnoci wiceprzewodniczcej PO, prezydent Warszawy sprawujcej nadzorcz wadz nad szpitalem na Madaliskiego - podkrela.

Marek Jurek ocenia, e obywatelski projekt wypenia luki obecne w polskim prawie oraz zalecenia Komisji Kodyfikacyjnej Ministerstwa Sprawiedliwoci. Odpowiadajc na zarzuty, e po wprowadzeniu nowej ustawy w ycie rozwinie si podziemie aborcyjne odpowiedzia, i "na te problemy powouj si z reguy ci, ktrzy palcem nie kiwn, eby z nimi walczy". - Wszystkie siy spoeczne powinny wspiera wymiar sprawiedliwoci w walce z podziemiem aborcyjnym. Podejcie do tej wanie sprawy jest najlepszym testem na stosunek do obowizujcego prawa - stwierdza

Biuro Prasowe Prawicy RzeczypospolitejCopyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]