Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
08-04-2016
Marek Jurek dla RDC

Prezes Prawicy Rzeczypospolitej Marek Jurek by w pitek 8 kwietnia gociem radia RDC. W gwnej mierze komentowa fakt przedstawienia obywatelskiego projektu ustawy wprowadzajcej pen prawn ochron ycia ludzkiego. - Bardzo wane jest to, e jeeli to prawo ma dziaa, to eby politycy mwili, e jest one nalene czowiekowi, a nie na przykad, e jest to nakaz wiatopogldu, bo w ten sposb nie zbudujemy silnego prawa, majcego silne oparcie w opinii spoecznej i rzeczywicie oddziaujcego na zachowania ludzi wadzy – podkreli.

– Kady, z proponowanych przepisw w tym projekcie, bdzie szczegowo przedyskutowany w Sejmie (…) i na kocu uchwalony w takiej formie, jak nadadz mu komisje sejmowe, oczywicie pracujc wsplnie z wnioskodawcami – zaznaczy. Powiedzia take, e prawo trzeba uporzdkowa - trzeba uregulowa spraw, jak jest ochrona ycia, „a przede wszystkim to, aby nie byy zabijane dzieci niepenosprawne i eby nie stao si to, co na Madaliskiego”. – Takie rzeczy nie mog dzia si za nasz zgod i nie mog one znieczula sumie ani modych ludzi, ani lekarzy. W Sejmie jest dostateczna wikszo, aby to zmieni. Jeeli nie bdzie obstrukcji dla prac, to sprawy powinny pj dobrze – stwierdzi pose do Parlamentu Europejskiego.

Byy Marszaek Sejmu odnis si take do sporu o TK. Jego zdaniem szans na kompromis stracilimy ju w grudniu. - Jedyn drog jest interwencja prezydenta i zgoszenie propozycji zmian ustawodawczych, by moe zwrcenie si do spoeczestwa i oparcie tych zmian w trybie referendum. By moe to mogoby rozwiza spraw (…). Niepotrzebnie doszo to tego sporu. To ogromna strata dla zbudowania wiernej konstytucyjnym zasadom wikszoci w Trybunale - oceni.

Biuro Prasowe Prawicy RzeczypospolitejCopyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]