Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
24-04-2016
Marian Pika w programie Go Wydarze

Dzisiaj w programie "Go Wydarze" w Polsat News goci wiceprezes Prawicy Rzeczypospolitej Marian Pika. Poruszonymi w rozmowie tematami byy m.in. obrona ycia, TK, dziaania rzdu, a take deklaracja ministra Waszczykowskiego w kwestii przyjcia Turcji do UE.

- Jest szansa, e zostanie zrealizowany postulat, ktry zosta sformuowany w orzeczeniu Trybunau Konstytucyjnego z 1997 roku o ochronie ycia dzieci nienarodzonych - oceni Marian Pika. - Ta ustawa, ktra jest z 1993 roku, ona niestety pozwala na zabijanie dzieci nienarodzonych, w kilku wypadkach - najwicej, bo 80% tych aborcji dokonuje si na dzieciach chorych na zesp Downa i w zwizku z tym jest nadzieja, e w Polsce zostanie wprowadzone prawo chronice te dzieci - powiedzia.

Zdaniem byego prezesa ZChN, PiS powinien zgodzi si na przyjcie obywatelskiego projektu ustawy w tej sprawie, poniewa jest to "kwestia zwykej przyzwoitoci, zwykego czowieczestwa". - Obowizkiem kadego przyzwoitego czowieka jest broni tych, ktrych ycie jest zagroone - podkreli. Na pytanie, czy "bdzie si to opacao Jarosawowi Kaczyskiemu" odpowiedzia, e "zawsze przyzwoite dziaanie si opaca". - Genera De Gaulle mwi, e jak nie wiesz, jak si zachowa to zachowaj si przyzwoicie - stwierdzi.

- Kwestia ochrony ycia to jest kwestia wiarygodnoci Prawa i Sprawiedliwoci. W zwizku z tym myl, e to nie jest kwestia otwierania jakiego kolejnego frontu, tylko kwestia spenienia oczekiwa tych, ktrzy gosowali na Prawo i Sprawiedliwo. Myl, e jeeli w tym przypadku PiS zawidby, to byyby dopiero negatywne konsekwencje dla Prawa i Sprawiedliwoci - podkreli wiceprezes Prawicy Rzeczypospolitej. - Mam nadziej, e tutaj nie bdzie sytuacji takiej, jak w 2007 roku, kiedy byy gosowane poprawki konstytucyjne o ochronie ycia, e mielimy do czynienia z dziaaniami, ktre wychodziy z PiS-u, ktre miay na celu utrcenie tych poprawek(...) Myl, e dzisiaj takiej sytuacji nie bdzie, bo rwnie w wymiarze politycznym byoby to dla PiS-u bardzo ryzykowne. Dlatego, e zasadniczym trzonem elektoratu PiS-u s ludzie o przekonaniach pro-life, dla ktrych prawo do ycia jest fundamentalnym prawem czowieka. I to nie dotyczy tylko katolikw. To nie jest tak, jak powiedzia Jarosaw Kaczyski, e kwestia ochrony ycia wynika z tego, e jestem katolikiem. Nie, to nie jest kwestia wiatopogldowa. To jest sprawa o charakterze ustrojowym. Prawo do ycia jest fundamentalnym prawem czowieka i tak to powinno by traktowane - powiedzia.

Poruszonym w programie tematem by rwnie spr o Trybuna Konstytucyjny. - Nasze stanowisko jest ju od wielu miesicy takie same. My uwaalimy, e PiS powinno naprawi bd Platformy. Poprzedni Sejm mia prawo do wyboru 3 czonkw Trybunau, a obecny Sejm 2. Natomiast Platformy przeprowadzajc swoj ustaw, swoisty zamach na TK, wybraa 5. W zwizku z tym uwaam, e nie naleao zachowa si tak, jak Platforma, a tutaj PiS zachowa si tak jak Platforma. Naleao naprawi ten bd prawny i polityczny Platformy i zawrze pewn ugod polityczn - w tym sensie, e 2 kandydatw by wysuna obecna wikszo parlamentarna, a 3 poprzednia - powiedzia Marian Pika. Jego zdaniem za fiasko porozumienia w tej sprawie odpowiada brak woli politycznej zarwno po stronie PO i .Nowoczesnej, jak i PiS.

Marian Pika odnis si take do dziaa nowego rzdu. Podkreli, e w opinii Prawicy Rzeczypospolitej jest to duo lepszy gabinet, ni rzd PO-PSL i trzeba bra pod uwag, e rzdzi dopiero od kilku miesicy. Powiedzia jednak, e PRz chce by "czynnikiem, ktry mobilizuje rzd do dziaania, jak rwnie koryguje jego dziaania". Jako przykad poda ostatni deklaracj ministra spraw zagranicznych Witolda Waszczykowskiego w sprawie przyjcia Turcji do UE. Pika okreli j jako "nieodpowiedzialn".

Biuro Prasowe Prawicy RzeczypospolitejCopyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]