Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
27-01-2017
Marek Jurek na Komisji ds. Petycji (27 stycznia 2017)

Ja cztery dni temu byem w Paryu na Marszu ycia. Tam maszerowao 50 tys. ludzi i tych 50 tys. zabrako w Warszawie w czasie „czarnej rewolucji” mimo e partie, ktre powinny byy to zrobi maj dostateczne rodki materialne i logistyczne, eby spoeczestwu w wyraeniu takiej opinii pomc.

Ale zostawmy histori. Trzeba i naprzd. Ja zachcam wysok komisj do odwagi. ycia trzeba broni, tym bardziej e przed chwil syszelimy na tej sali opinie, ktre jawnie kwestionuj cay polski dorobek prawny. To, co w cigu wierwiecza niepodlegoci zrobilimy. Pani pose Scheuring-Wielgus mwia „nie ma dziecka pocztego”. Pan przewodniczcy sucha. Oczywicie mona uwaa, e polskie prawo powinno by zmienione. Warto spojrze do ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka – to jest urzd, ktry wykonuje w tej chwili minister zwizany z opozycj, a ktrego obowizkiem jest wykonywanie Art. 2 tej ustawy. Mamy par rozwiza kodeksowych, ktre potwierdzaj prawa czowieka przed urodzeniem, a wic jest to kwestia porzdku prawnego. Oczywicie prawo si zmienia w procesie demokratycznym, ale biorc pod uwag to, e prawo w pastwie demokratycznym wyraa opinie i przekonania moralne milionw ludzi, to chyba z wikszym szacunkiem naleaoby si wyraa o wartociach chronionych przez polskie prawo.

Ja suchaem pani pose Kochan i w moim przekonaniu te wypowiedzi, ktre do tej pory pady trzech posw, ktrzy zabierali gos, one wyranie pokazuj, e ten projekt ustawy powinien sta si inicjatyw ustawodawcz Komisji, dlatego, e ju dyskusja w tej sprawie trwa. Komisja Petycji nie dyskutuje o potrzebie spoecznej, ona dyskutuje szczegy projektu ustawy, wic tej pracy nie ma co przerywa, jeeli si zacza.

Ale ja suchaem pani pose Kochan w pewnym momencie z pewn konsternacj, nawet chyba dwa razy. Ja syszaem ubolewanie. Przed chwil pani pose Pihowicz mwia o kompromisie, ktry trwa od wier wieku chyba. Ja syszaem, jak pani pose Kochan wyraaa ubolewanie, e odchodzimy od przepisw ustawy z 1996 roku (to jest ustawa wprowadzona przez wikszo SLD, zakwestionowana przez Trybuna Konstytucyjny orzeczeniem z 28 maja 1997 roku, kiedy to TK zreszt powiedzia o tym, e ycie czowieka musi by chronione w kadej fazie, one nie jest chroniony w sposb rwny ani w obecnym prawie, ani w tej ustawie, ale musi by chronione w kadej fazie i co wicej, przewodniczcy TK i autor tego wniosku, czowiek, ktrego opini powinnimy ceni, one s cenione rwnie przez przeciwnikw tego projektu, prof. Andrzej Zoll wielokrotnie mwi o tym, e tamto orzeczenie do tej pory nie zostao wykonane). Wic moe dzisiaj, kiedy opinia publiczna dzieli si na samych zwolennikw Trybunau Konstytucyjnego, moe by potraktowa powanie to orzeczenie i zaj si jego wykonaniem.

Pamitajmy, w 1997 roku polski Trybuna Konstytucyjny i potem to orzeczenie byo wielokrotnie powtarzane, ponawiane, powiedzia jasno, e ochrona ycia czowieka od poczcia jest warunkiem funkcjonowania demokratycznego pastwa prawa.


Jest jeden argument, ktrego nie mog tu pomin w kontekcie tego, co na tej sali par razy pado. Kiedy zaczyna si ycie czowieka? Wiemy z dziaa polskiego wymiaru sprawiedliwoci, urzdw polskiego prawa, wiemy, kiedy czowiek nabiera swoj indywidualn osobow tosamo. To dziecko ze Szczecina, ktrego biologicznych rodzicw szukamy, ono nie nabyo swojej tosamoci w trakcie ciy, w onie matki, ktra go nosia – dziecko byo implantowane in vitro – okazao si, e to dziecko ma innych rodzicw, ma inn tosamo. Bo j miao w pierwszym momencie swojego istnienia i jako takie jest identyfikowalne. Nie przez siebie, bo to jest noworodek, ale przez swoich rodzicw.

Wysoka komisjo, ja bardzo zachcam panie i panw posw, tych ktrzy deklaratywnie broni polskiego dorobku prawnego, chc go korygowa chc go rozwija, ktrzy identyfikuj si z zasadami cywilizacji ycia, apeluj o odwag i skorzystanie z wadzy, ktr pastwo dysponujecie. Komisja jest w stanie podj inicjatyw ustawodawcz w tej sprawie, to jest w jej wadzy, wic nie podjcie takiego dziaania bdzie wiadomym zaniechaniem. Ja widz waciwie tylko jedno wyjcie, ktre jest jak alternatyw, nie pytanie o dobre dziaania towarzyszce, ktre powinny suy ochronie ycia a nie j zastpowa, bo prawo do urodzenia si ma kady. Ja widz tylko jedn alternatyw – przekazanie tego ktrej z komisji sejmowych, ktra z kolei mogaby podj inicjatyw ustawodawcz, natomiast tego projektu nie naley wyrzuca.

Jeszcze jedna uwaga do wysokiej komisji, dlatego e ja pozwoliem sobie zrobi uwagi pod adresem pana przewodniczcego, jeeli chodzi o brak reakcji na takie lekcewace mwienie o dobru chronionym w polskim prawie, jakim jest ycie dziecka pocztego expressis verbis, a teraz do wikszoci wysokiej komisji, tak jak j identyfikuj, na podstawie skadu w wyniku wyborw: No naprawd mgby kto reagowa i przypomnie, e niezalenie od bdw, jakie Sejm popeni, to kwestionowanie czowieczestwa dziecka pocztego, ktrego nie ma w polskim prawie, natomiast byo w projekcie promotorw „czarnej rewolucji”, zostao dwa miesice temu przez Sejm odrzucone. Pastwo suchacie bez przerwy, e co zostao odrzucone i nie sysz jednego posa, ktry powtrzyby, e zakwestionowanie polskiego dorobku prawnego, opartego na uznaniu czowieczestwa dziecka pocztego, konfirmowanego przez orzeczenie Trybunau Konstytucyjnego z 28 maja 1997 r. zostao odrzucone przez pastwa, wic chyba kto to powinien przypomnie i przypomnie, e my nie dziaamy w prni, dlatego, e nie mwimy o dobru postulowanym, tylko o realnym yciu ludzkim, ktre naley broni, ale my rwnie nie dziaamy w prni prawnej, dlatego e rozmawiamy, jak porzdkowa prawo, w zakresie ktrego polski ustawodawca, niepodlega Rzeczpospolita naprawd ju duo zrobia i wszystkich tych gosw, ktre mwi, jakby tego caego dorobku wierwiecza nie byo, dlatego, e na „czarn rewolucj” kto nie mia odwagi odpowiedzie, nie wychodzc na ulic, tego po prostu tak biernie przyjmowa nie mona i dlatego naprawd zachcam do tej podwjnej odpowiedzialnoci. Skorzystajcie pastwo z kompetencji, ktrymi komisja dysponuje.

http://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PosKomZrealizowane.xsp?komisja=PET#Copyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]