Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
28-01-2017
Komisja petycji skieruje do rzdu dezyderat ws. ochrony ycia

Marek Jurek powiedzia dziennikarzom po zakoczeniu posiedzenia komisji, e kierowanie dezyderatu zamiast przesania projektu Federacji do marszaka Sejmu to "niepotrzebne przeduanie sprawy, ktra powinna by zaatwiona szybko i prosto". "Najwaniejsze jest to, e Komisja Petycji nie zamyka sprawy i bdzie si musiaa tym tematem zaj, aczkolwiek dobrze byoby, gdyby skierowaa go dzi wprost do marszaka Sejmu jako projekt ustawy" - powiedzia.
https://www.facebook.com/prawicarzeczypospolitej/posts/10154917839819847


Marek Jurek na Komisji ds. Petycji (27 stycznia 2017)
http://prawicarzeczypospolitej.org/aktualnosci,pokaz,1765

Marek Jurek powiedzia po zakoczeniu posiedzenia komisji "niepotrzebne przeduanie sprawy, ktra powinna by zaatwiona szybko i prosto"
http://prawicarzeczypospolitej.org/aktualnosci,pokaz,1767

Polsat News: Komisja petycji skieruje do rzdu dezyderat ws. ochrony ycia
http://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2017-01-26/komisja-petycji-skieruje-do-rzadu-dezyderat-ws-ochrony-zycia/

Marek Jurek rozjeda posw nie tylko Komisji ds. Petycji i nie tylko tych z opozycji!
http://prawy.pl/45039-marek-jurek-rozjezdza-poslow-nie-tylko-komisji-ds-petycji-i-nie-tylko-tych-z-opozycji/

PCh24 - Marek Jurek: PiS robi kolejny unik w sprawie obrony ycia. To niedobra decyzja
http://www.pch24.pl/marek-jurek--pis-robi-kolejny-unik-w-sprawie-obrony-zycia--to-niedobra-decyzja,49040,i.html

Komisja ds. petycji umywa rce. Posowie nie chc by jednoznaczni w kwestii ochrony ycia
http://www.pch24.pl/komisja-ds--petycji-umywa-rece--poslowie-nie-chca-byc-jednoznaczni-w-kwestii-ochrony-zycia,49021,i.html

tvn24: Projekt cakowitego zakazu aborcji wraca do Sejmu. Obrocy ycia stawiaj PiS pod cian
http://fakty.tvn24.pl/ogladaj-online,60/projekt-calkowitego-zakazu-aborcji-wraca-do-sejmu,710407.html

Radio Maryja: Sprawa tzw. aborcji wraca do Sejmu
http://www.radiomaryja.pl/informacje/sprawa-tzw-aborcji-wraca-sejmu/

Przebieg procesu w sejmie petycji - Nr petycji BKSP-145-122/16
http://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/agent.xsp?symbol=PETYCJA&NrPetycji=BKSP-145-122/16
Tre petycji/ustawy - http://orka.sejm.gov.pl/petycje.nsf/nazwa/145-122-16/$file/145-122-16.pdf

Aktualny skad Komisji Petycji - 17 posw
http://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/agent.xsp?symbol=SKLADKOMST&NrKadencji=8&KodKom=PET
W sejmowej komisji ds. Petycji zasiada 17 posw (PiS – 9, PO – 5, N -1, Kukiz’15 – 1, PSL -1).

Zrealizowane posiedzenia komisji
http://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PosKomZrealizowane.xsp?komisja=PET#


________________
_______________________________
______________________________________________


Polsat News: Komisja petycji skieruje do rzdu dezyderat ws. ochrony ycia

Sejmowa Komisja Petycji skieruje do rzdu dezyderat m.in. z pytaniami o plany dotyczce regulacji ws. ochrony ycia. To efekt petycji, ktr wraz z gotowym projektem cakowicie zakazujcym aborcji zoya Polska Federacja Ochrony ycia.  

Za skierowaniem dezyderatu opowiedziao si 10 posw komisji, nikt nie by przeciw, cztery osoby wstrzymay si od gosu. Przewodniczcy komisji Sawomir Piechota (PO) zapowiada, e dalsze dziaania komisji w sprawie petycji bd uzalenione od uzyskanej odpowiedzi.

Komisja odrzucia wniosek posanki Anny Sobeckiej (PiS) o skierowanie projektu PFRO do marszaka Sejmu oraz wniosek posanki Magdaleny Kochan (PO) o nieuwzgldnianie petycji.

"O dalsze plany rzdowe (...) na rzecz ochrony ycia"

W treci dezyderatu, zgodnie z wnioskiem posa Jacka wiata (PiS), ma by m.in. pytanie "o dalsze plany rzdowe (...) na rzecz ochrony ycia oraz "ewentualne plany nowelizacji ustawy o ochronie ycia". W dezyderacie maj by te pytania o stan wdraania ustawy "Za yciem".

Pose wiat (PiS) argumentowa, e Komisja petycji nie ma uprawnie, by rozstrzyga merytorycznie tak fundamentalne kwestie i jedyne, do czego powinna si ograniczy, to decyzja, co dalej uczyni z petycj PFRO. Podkreli, e "ochrona ycia to sprawa fundamentalna" i nie wyobraa sobie, by komisja moga j "wyrzuci do kosza" dlatego zaproponowa wystosowanie dezyderatu do rzdu.

Petycja wraz z projektem ochrony ycia

PFRO zoya swoj petycj wraz z gotowym projektem nowelizacji kilku ustaw. Projekt zakada cakowity zakaz aborcji, a take m.in. zakaz sprzeday, nieodpatnego udostpniania i reklamowania rodkw o dziaaniu poronnym i antyimplantacyjnym. Projekt przewiduje te zmiany w Kodeksie cywilnym potwierdzajce, i dziecko poczte ma bezwarunkow zdolno prawn w zakresie stosunkw niemajtkowych, a warunkow, gdy urodzi si ywe (autorzy projektu proponuj zapis: "Zdolno prawn ma rwnie dziecko poczte; jednake prawa i zobowizania majtkowe uzyskuje ono pod warunkiem, e urodzi si ywe").

Projekt nie przewiduje karania kobiet za aborcj

Projekt - w przeciwiestwie do odrzuconego w zeszym roku przez Sejm projektu komitetu "Stop Aborcji" - nie przewiduje karania kobiet, ktre przerway ci. W przypadku lekarzy regulacja zakada odstpienie od karania, jeli aborcja bya spowodowana ratowaniem ycia matki lub dziecka w ciy bliniaczej.
Prezes PFRO Pawe Wosicki podkrela podczas posiedzenia komisji, e twrcy projektu s gotowi na dyskusj i poprawienie "szczeglikw", rzecz jednak w tym, by nie przesoniy one nadrzdnego celu petycji i projektu, jakim jest ochrona ycia. Jak mwi Wosicki, chodzi te o uniknicie "dramatycznych" sytuacji, gdy "aborcji dokonuje si na dzieciach zdolnych ju do ycia".

- Oczekiwanie lepszej ochrony ycia pocztego jest w spoeczestwie bardzo due - podkrela Wosicki.

"Niepojte, e te dzieci gin"

Lidia Klempis z zarzdu PFRO podkrelia, e chodzi o ochron "ycia 600 dzieci rocznie". "Niepojte, e te dzieci gin" - mwia.

Wspierajcy dziaania PFRO europose i prezes Prawicy RP Marek Jurek powiedzia dziennikarzom po zakoczeniu posiedzenia komisji, e kierowanie dezyderatu zamiast przesania projektu Federacji do marszaka Sejmu to "niepotrzebne przeduanie sprawy, ktra powinna by zaatwiona szybko i prosto". "Najwaniejsze jest to, e Komisja Petycji nie zamyka sprawy i bdzie si musiaa tym tematem zaj, aczkolwiek dobrze byoby, gdyby skierowaa go dzi wprost do marszaka Sejmu jako projekt ustawy" - powiedzia Jurek.

Wedug niego "tylko jeden przepis spowodowa", e jesieni Sejm nie zaj si spraw ochrony ycia. - Wic skoro jest projekt inny, speniajcy oczekiwania wikszoci parlamentarnej to powinna si nim zaj.

Oburzenie posanek .N: to pogarda dla obowizujcego prawa

Na posiedzeniu komisji posanki Nowoczesnej podkrelay, e w tej kadencji Sejm wypowiedzia si ju w kwestii ewentualnej zmiany przepisw dotyczcych aborcji, odrzucajc projekty obywatelskie - zarwno zakazujcy aborcji, jak i liberalizujcy obecne przepisy.

Jak mwia Joanna Scheuring-Wielgus (N) "yjemy w kraju konstytucyjnie laickim i arogancj jest to, e chce si narzuci kobietom, kiedy i jak maj rodzi".

- Ten projekt to pogarda dla obowizujcego prawa - dodaa. Kamila Gasiuk-Pihowicz dodawaa za, e "nie moe by tak", e projekt, ktry ju by procedowany w Sejmie, ktry wzbudzi liczne protesty polskich kobiet na ulicach teraz "boczn furtk" miaby by ponownie wprowadzany pod debat parlamentarn.

O nieuwzgldnianie petycji wniosa te referujca j posanka Magdalena Kochan (PO). Podnosia m.in., e proponowane w projekcie rozwizania s niekonstytucyjne. Przywoywaa opini Biura Analiz Sejmowych, ktra kwestionuje proponowan w projekcie definicj pocztku ycia czowieka jako momentu "poczenia mskiej i eskiej komrki rozrodczej".

Kukiz'15: obecne prawo "dyskryminuje osoby chore"

Jak powiedziaa Kochan, z opinii BAS wynika, e taka definicja moe by bdna, bowiem nie zawsze poczone komrki doprowadz do ciy. Powoywaa si te na stanowisko Trybunau Konstytucyjnego, ktry orzek, e cho ycie czowieka w kadej fazie ycia podlega ochronie, to nie na kadym etapie rozwoju intensywno tej ochrony prawnej musi by taka sama.

Kochan wskazywaa te na inne elementy opinii BAS, odnoszce si do propozycji zakazu rodkw o dziaaniu poronnym lub antynidacyjnym. W opinii wskazano, e jest to pojcie "wysoce niedookrelone", co moe doprowadzi do penalizacji wielu produktw leczniczych, ktre zostay legalnie wprowadzone do obrotu z konkretnymi wskazaniami terapeutycznymi, a skutkiem ubocznym ich dziaania moe by poronienie.

Projekt wspierali posowie Kukiz'15. Anna Siarkowska (Kukiz'15) argumentowaa m.in., e obecne prawo "dyskryminuje osoby chore", pozwalajc m.in. na aborcj dzieci z wadami genetycznymi.

Przeciwne projektowi s rodowiska kobiece. Pod pismem wzywajcym do odrzucenia go podpisaa si ponad setka dziaaczek i dziaaczy z Polski oraz innych krajw.Copyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]