Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
21-03-2017
Obchody wiatowego Dnia Osb z Zespoem Downa w Parlamencie Europejskim

Obchody wiatowego Dnia Osb z Zespoem Downa w Parlamencie Europejskim spotkay si z olbrzymim zainteresowaniem eurodeputowanych i organizacji pozarzdowych pracujcych przy instytucjach europejskich. Pomimo faktu, e spotkanie odbywao si w jednej z wikszych sal Parlamentu Europejskiego na dugo przed rozpoczciem spotkania zabrako ju miejsc.

Eurodeputowani siedzieli wraz dziemi z Zespoem Downa, lobbyci z lekarzami, asystenci i pracownicy Parlamentu Europejskiego koo przedstawicieli organizacji pozarzdowych. W budynku instytucji, ktra na co dzie chce odmawia prawa do ycia osobom z trisomi 21 i nalega, by w kadym pastwie czonkowskim kobieta miaa moliwo zabicia malucha z Zespoem Downa, dzisiaj te same dzieci, ktre miay szczcie si urodzi, otrzymay swj gos, swoje popoudnie.

Spotkanie zostao zorganizowane przez Marka Jurka (ECR) oraz Miroslava Mikolasika (EPP) jako ponadpartyjna inicjatywa eurodeputowanych, ktrzy zasiadaj w Komitecie Wykonawczym Europejskiej Federacji dla ycia i Godnoci Czowieka ONE OF US. Wsporganizatorami wydarzenia jest rwnie Fundacja Jerome’a Lejeune’a z Francji, ktr reprezentowa jej dyrektor, a take wiceprezydent Federacji ONE OF US Thierry de la Villejegu oraz World Youth Alliance. Polsk reprezentowa rwnie Jakub Batroszewicz – prezes Fundacji JEDEN Z NAS i Sekretarz Generalny Europejskiej Federacji ONE OF US.

Spotkanie zaszczyci swoj obecnoci po raz pierwszy w historii Przewodniczcy Parlamentu Europejskiego Antonio Tajani. Co co byo nie do pomylenia za czasw socjalisty Martina Schultza – przewodniczcy Tajani nie tylko przyszed, by uhonorowa to spotkanie, ale przynis ze sob kolorowe skarpetki – symbol solidarnoci z osobami z Zespoem Downa. Dodatkowo w imieniu Parlamentu Europejskiego Przewodniczcy Tajani zadeklarowa, e instytucje europejskie musz i powinny znale rodki wspierajce badania nad trisomi 21.

Mamy wiadomo, e polityka instytucji europejskich w tym zakresie nie ma w najbliszym czasie szans na zmiany. Parlament Europejski bdzie domaga si, aby aborcja staa si podstawowym prawem czowieka. W konsekwencji dzieci z Zespoem Downa nie bd si rodziy, tak jak si dzieje ju dzisiaj np. na Islandii. Ale polityka gestw jest rwnie wana. Dziki „naszym federacyjnym” europosom, dziki fundacji Jerome Lejeune’a po raz pierwszy od dawna co si w Parlamencie Europejskim chocia na chwil zmienio. Chocia na chwil byo „normalnie” i tak jak by powinno.

Chcemy wierzy, e kolejne dziaania naszej Federacji i nasza codzienna praca sprawi, e bdzie „normalnie” nieco czciej. A ju jutro kolejne wydarzenia w ramach Europejskiego Tygodnia dla ycia!

rdo: Portal Jeden z nasCopyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]