Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
24-03-2017
Ordzie na Narodowy Dzie ycia RP 2017 - Marek Jurek: Nie moemy opuszcza rk!

Marek Jurek na Narodowy Dzie ycia: Nie moemy opuszcza rk!

- Nie moemy opuszcza rk! Musimy wierzy w prawo moralne, ktre da nam Bg i musimy wierzy w nasz nard. U podstaw naszego ycia narodowego jest gboko zakorzeniona kultura ycia, ktr wzmocnio jeszcze wierwiecze pontyfikatu witego Jana Pawa II - mwi Marek Jurek, prezes Prawicy Rzeczypospolitej w wystpieniu z okazji Narodowego Dnia ycia 2017.

Marek Jurek, prezes Prawicy Rzeczypospolitej, byy Marszaek Sejmu, obecnie pose do Parlamentu Europejskiego, w specjalnym ordziu na Narodowy Dzie ycia odnosi si do wydarze ostatniego roku dotyczcych ycia, rodziny i demografii. Przypomina o odpowiedzialnoci wadzy, ale te apeluje o dalsze spoeczne zaangaowanie na rzecz prawa do ycia. Podkrelajc pozytywne skutki progra-mu 500 plus przypomina, e kryzys demograficzny trwa od wier wieku, a obecne dziaania rzdu s spnione i niewystarczajce. Marek Jurek zauwaa, e przez 8 lat rzdw liberalnych prawna ochro-na ycia pod wieloma aspektami istniaa tylko teoretycznie.

Wadza skapitulowaa
Prezes Prawicy Rzeczypospolitej mwi, e wadza zawioda nadzieje setek tysicy Polakw, najpierw prezentujc bierno wobec obywatelskiego projektu rozszerzajcego prawn ochron ycia, a potem go odrzucajc. Wypomina hipokryzj rzdzcych, ktrzy potrafili zorganizowa protesty w obronie swoich interesw. - Wbrew nadziejom, ktre setki tysicy Polakw wyrazio swoimi podpisami, zwra-cajc si do Sejmu RP o zagwarantowanie powszechnej ochrony ycia, Sejm odrzuci ten projekt najwiksz wikszoci w historii wolnej Polski. Wadza skapitulowaa wobec marszw aborcjoni-stw mimo, e ju par tygodni pniej potrafia organizowa marsze w obronie wasnych interesw - podkrela byy Marszaek Sejmu. - Od tej pory kady protest, kady marsz organizowany przez t wadz, bdzie przypomina tamt zimn, bezduszn obojtno, gdy na pomoc czekali najsabsi - stwierdza.

Co powinnimy robi?
Marek Jurek zwraca si rwnie do wszystkich tych, ktrzy chcieliby, aby przysze pokolenia yy w pastwie opartym o kultur ycia. - Przede wszystkim nie ulegajmy temu zaczadzeniu polityk - mwi polski pose do Parlamentu Europejskiego. - ycie publiczne, polityka, eby bya czysta i twrcza, musi naprawd czemu suy. Przede wszystkim nie rezygnujmy z wasnego zaangaowania, nie rezygnujmy z samodzielnoci sdu - apeluje.

500 plus to jest wielka rzecz
- Zaangaowanie zawsze jest twrcze, widzimy efekty - mamy projekt 500 plus. To jest wielka rzecz, ktra w tej chwili ju jest realnym wiadczeniem solidarnoci wobec wielu rodzin - podkrela. Jednoczenie wyraa al, e projekt 500 plus zosta wprowadzony tak pno. - Przecie kryzys de-mograficzny trwa od wier wieku. Gdyby ten projekt by wprowadzony 10 lat temu, kiedy Prawica Rzeczypospolitej z takim wysikiem musiaa walczy, ebymy nie poprzestali na zasadzie 50 plus, a eby rodziny otrzymay 100 plus, gdybymy wprowadzili go 10 lat temu - wedug wszystkich statystyk, ktre ju dzisiaj widzimy, byoby nas o milion wicej. To jest najlepszy dowd, e zmian koniecznych nigdy nie mona odkada na jutro - podkrela.
"Kompromis aborcyjny" wielkim zudzeniem

Marek Jurek obala mit o tym, e w Polsce funkcjonuje tzw. kompromis aborcyjny. - Twierdzenie - niech status quo istnieje, niech bdzie tak jak jest i tak bdzie zawsze, jest wielkim zudzeniem - uwaa Marek Jurek. - Przez ostatnie 8 lat, przez lata liberalnych rzdw, widzielimy jak bardzo pozbawiano treci wszystkie przepisy dotyczce prawnej ochrony ycia. Pozbawiano je treci dlatego, e protestowalimy za kadym razem za sabo, kiedy okazywao si, e to prawo, ktre dzisiaj mamy - waciwie nie dotyczy tych, ktrzy go potrzebuj - podkrela. Jak dodaje, "najbardziej znamiennym tego znakiem tragiczna mier maego Wiktora w warszawskim szpitalu na Madaliskiego". Marek Jurek apeluje, aby obecnie obowizujce prawo w zakresie ochrony ycia byo traktowane powanie.

Potrzeba odpowiedzialnoci
- Nie moemy opuszcza rk! Musimy wierzy w prawo moralne, ktre da nam Bg i musimy wie-rzy w nasz nard. U podstaw naszego ycia narodowego jest gboko zakorzeniona kultura ycia, ktr wzmocnio jeszcze wierwiecze pontyfikatu witego Jana Pawa II - mwi Marek Jurek. - Chc Pastwa zapewni, e Prawica Rzeczypospolitej t swoj i nasz wspln odpowiedzial-no wypeni i oby Bg da nam swoj ask dobry rok pracy dla Polski i dla cywilizacji ycia - ko-czy wystpienie.Copyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]