Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
27-04-2017
Dezyderat komisji petycji do rzdu ws. ochrony ycia wci nie wysany do Pani Premier

W czwartek, 20 kwietnia w Sejmie RP odbyo si posiedzenie komisji ds. petycji, na ktrym rozpatrzono projekt Polskiej Federacji Ruchw Obrony ycia ws. prawnej ochrony ycia. Komisja, mimo apeli przedstawicieli Prawicy Rzeczypospolitej, Instytutu Ordo Iuris i PFRO o skierowanie projektu do konkretnych prac legislacyjnych, jedynie skierowaa dezyderat do rzdu, ktrego podjcie przegosowaa 100 dni temu.

W obradach komisji brali udzia przedstawiciele Prawicy Rzeczypospolitej: Marek Jurek, Jan Klawiter, Lech uczyski i Lidia Sankowska-Grabczuk. - Przede wszystkim komisja jest winna wyjanienie spoeczestwu, dlaczego prace nad tym dezyderatem i kontynuacja tego, co w ostatniej dekadzie stycznia zostao podjte, czyli rozpatrzenie wniosku PFRO o stosowne zmiany ustawowe dotyczce ochrony ycia, dlaczego trway tak dugo, prawie 100 dni. Wiem, e dezyderat to jest kwestia, ktra powinna przez rzd by zaatwiona bardzo szybko, tymczasem sami pastwo przeduacie komunikacj z rzdem - mwi Marek Jurek w swojej wypowiedzi podczas posiedzenia. - Po drugie chc zwrci uwag na to, e komisja petycji Sejmu RP spenia szczegln rol, jeeli chodzi o komunikacj midzy parlamentem, ktry jak wiemy czsto jest krytykowany, znamy badania opinii spoecznej zaufania i ocen, wiem e to jest taki strukturalny i organiczny problem - budowanie autorytetu parlamentu - a komisja petycji w sposb szczeglny odpowiada za komunikacj ze spoeczestwem obywatelskim i za wykonywanie prawa obywatelskiego zdefiniowanego w 63. artykule Konstytucji RP, tzn. prawa zwracania si z wnioskami do organw wadzy publicznej. Tego typu sprawy powinny by zaatwiane szybko i przede wszystkim traktowane bardzo powanie. Komisja ma bardzo szeroki zestaw instrumentw prawnych i moga podj w tym zakresie dziaania, m.in. od razu, dzielc to na dziaania adresowane np. do innych komisji, choby prob o opini albo rozpatrzenie sprawy, znacznie wczeniej - podkreli.

- Chciabym zwrci uwag na jedno, na rzecz najwaniejsz, e to wszystko trwao prawie 100 dni, a kadego z tych 100 dni gin konkretni ludzie - stanowczo zauway prezes Prawicy Rzeczypospolitej.

Marek Jurek poruszy take kwesti Trybunau Konstytucyjnego. - Mamy w Polsce bardzo wielki spr na temat Trybunau Konstytucyjnego - to jest sprawa znana. Ale TK 28 maja 1997 roku w orzeczeniu, ktre wtedy przyj, powiedzia bardzo jasno, e gwarantowanie prawa do ycia w kadej jego fazie, od poczcia, jest w ogle warunkiem funkcjonowania demokratycznego pastwa prawa, wic mamy do czynienia ju nie tylko z tym prawem obywatelskim zdefiniowanym w artykule 63.(...), ale mamy do czynienia z fundamentalnym zadaniem pastwa i warunkiem zachowania jego demokratycznego, praworzdnego charakteru. I dlatego ja naprawd prosibym o powane potraktowanie tych spraw - powiedzia.

Prezes Prawicy Rzeczypospolitej przypomnia, e w padzierniku 2016 premier Szydo "wyranie daa do zrozumienia, e problematyka, o ktrej my tu mwimy, jest problematyk parlamentarn, a nie rzdow i, e to waciwie parlament powinien podj t spraw". Mimo wszystko komisja nie zdecydowaa si skierowa projektu do prac legislacyjnych.

Gos zabraa rwnie Karina Walinowicz z Instytutu Ordo Iuris, ktra wyrazia jednoznaczne poparcie dla petycji. Samo wysanie dezyderatu uznaa za niewystarczajce. Lidia Klempis z PFRO mwia o coraz wikszym niepokoju spoeczestwa wobec przeduajcych prac i o tym, e przecie wikszo wyborcw PiS jest za pen prawn ochron ycia. Lidia Sankowska-Grabczuk z Prawicy Rzeczypospolitej wytkna przedstawicielom PiS hipokryzj. - Nas niepokoi pewne zjawisko, ktre wida od pewnego czasu, e posowie PiS-u, czy w ogle czonkowie PiS-u ostatnio coraz czciej si wypowiadaj, m.in. pan minister zdrowia, e jako czowiek jestem przeciwko, a jako polityk robi drugie. My chcemy podkreli, e elektorat wasz wybra was na podstawie waszych pogldw, jako ludzi i to(...) jest jaka hipokryzja, eby jako czowiek jedno, a jako polityk drugie - powiedziaa. Przypomniaa rwnie, e niedawno obchodzilimy 10. rocznic tego, jak PiS po raz pierwszy jednoznacznie zaangaowa si w utrcenie prac zmierzajcych do poprawy prawnej ochrony ycia i zauwaya, e niedugo potem PiS przegra wybory.

Marek Jurek w dyskusji, odpowiadajc na stwierdzenia posa Smirnowa, twierdzcego e projekt PFRO jest niemal identyczny z tym odrzuconym w zeszym roku, wyrazi swoje zaskoczenie tak opini. - Jestem bardzo zdziwiony t opini dlatego, e w moim przekonaniu, jeeli dobrze pamitam tamt argumentacj, mamy do czynienia z projektem cakowicie innym, poniewa za esencj tamtego odrzuconego projektu zostaa oznaczona cz prawno-karna, ktrej nie ma, a wic mamy do czynienia z projektem zupenie innym, radykalnie odmiennym, ktry powinien zosta potraktowany radykalnie odmiennie. Defekt zawarty w tamtym projekcie zosta usunity - jedyna przeszkoda, ktra utrudniaa podjcie normalnych prac legislacyjnych, no i one w tej chwili chyba powinny ruszy dlatego, e otrzymalimy co bardzo prawidowego - powiedzia. W dalszej dyskusji zauway, e "rzd albo wikszo parlamentarna podejmuje bardzo ciekawe prace, z poparciem opozycji jak sdz, ostatnio, zwikszajce prawno-karn ochron zwierzt". - Sama kara za drczenie zwierzt wydaje mi si suszna - oceni. - Jak syszaem, za okruciestwo wobec zwierzt ma by chyba nawet do 5 lat wizienia i bez wyczenia karania kobiet - zauway. - Chyba wszyscy zdajemy sobie spraw z tego, jak jest absurdalne pozbawianie jakiegokolwiek podmiotu, ktry potrzebuje obrony ze strony wasnego pastwa, pozbawianie go prawa do tego, e pastwo uyje rodkw, ktrymi dysponuje - po to, eby zastosowa wanie nie kar nawet, bo ja nie jestem entuzjast tych kar, ale po prostu elementarne rodki prewencji oglnej, tzn. te rodki, ktre uwiadamiaj ciar przestpstwa i zniechcaj do jego popenienia, bo tylko o to chodzi - o prewencj ogln(...). Uwaam, e nie mona w ten sposb stawia sprawy, e dziecko w tej najtrudniejszej fazie ycia, kiedy jest zdane tylko na swoich rodzicw, bdzie zasugiwa na mniejsz ochron, ni np. pyta, ktra moe by skopiowana, albo bezpaski pies, ktry moe by le potraktowany. Oczywicie - wasno zasuguje na ochron, zwierzta zasuguj na ochron, ale w pierwszym rzdzie, naszym pierwszym obowizkiem jest czowiek. Nawet Konstytucja RP o tym mwi, e prawa i sprawiedliwo dotycz przede wszystkim ludzi - stwierdzi. - Nie moe by tak, e jeeli w spoeczestwie mamy jedn grup - zainteresowan wykonywaniem prawa - i drug grup - zainteresowan niewykonywaniem prawa - to prawo bdzie wykonywane czciowo - powiedzia rwnie.

Marek Jurek sugerowa, aby komisja ds. petycji skierowaa co najmniej prob o opini w zakresie projektu, do komisji sprawiedliwoci i praw obywatelskich, a take aby niezalenie od tego komisja skierowaa projekt do innych organw parlamentu, aby projekt pozytywnie rozpatrzy i nad nim pracowa. Jego sugestie nie zostay zrealizowane. Jedynie na sugesti, e w tekcie dezyderatu nie powinno znale si stwierdzenie "turystyka aborcyjna", a poprawne: "zagraniczna przestpczo aborcyjna", autor dezyderatu, pose PiS Jacek wiat zdecydowa si wzi pierwsze ze stwierdze w cudzysw. Ostatecznie komisja przy trzech gosach wstrzymujcych si zdecydowaa si jedynie skierowa przygotowany przez posa wiata dezyderat do rzdu, odnoszcy si oglnie do kwestii ochrony ycia ludzkiego.

Do dzi projekt dezyderatu nie zosta wysany Pani Premier - teraz utkn u marszaka Sejmu RP.Copyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]