Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
04-05-2017
Konstytucja dla narodu - owiadczenie Prawicy Rzeczypospolitej

Prawica Rzeczypospolitej bdzie aktywnie uczestniczy w debacie konstytucyjnej zapowiedzianej przez Prezydenta. Przede wszystkim bdziemy przypomina, e najwaniejszym wymiarem Konstytucji nie s wzajemne relacje wadz publicznych i moliwoci dziaania si politycznych, 
 ale zasady definiujce cele i charakter pastwa, normy sprawiedliwoci wyrastajce z naturalnego porzdku moralnego, prawa opinii publicznej.

Wanie te zasady musz zapewnia Polakom prawo domagania si od kadej wadzy i kadego przedstawicielstwa dziaa na rzecz dobra wsplnego narodu i poszanowania jego podstawowych praw.

Przypominamy postulaty konstytucyjne zawarte w programie Prawicy Rzeczypospolitej „Silna Polska dla cywilizacji ycia”:

1) potwierdzenie praw czowieka nalenych dzieciom pocztym, zgodnie z projektem opracowanym przez sejmow Komisj Stefaniuka w RP 2010 (ktry to projekt poparo 60 % posw Sejmu RP)

2) wpisanie podatkowych praw rodziny (wychowanie dzieci w rodzinie na podstawowym poziomie nie moe by przedmiotem opodatkowania, a przeciwnie – powinno korzysta ze wsparcia pastwa)

3) skrelenie wymogu proporcjonalnoci wyborw do Sejmu, co pozwoli na wprowadzenie wyborw wikszociowych w jednomandatowych okrgach wyborczych

4) zobowizanie wadz Rzeczypospolitej dziaajcych na forum organizacji midzynarodowych, do ktrych naley Polska, do dziaa na rzecz wartoci cywilizacji chrzecijaskiej i ksztatowania popierajcej te wartoci opinii midzynarodowej

Te postulaty, sformuowane przed omiu laty w kontekcie obecnej Konstytucji, poszerzymy o bardziej oglne w trakcie rozpoczynajcej si debaty.

Na koniec zwracamy uwag, e zmiana Konstytucji - jeli ma by przeprowadzona w sposb skuteczny i trway - wymaga nie polaryzowania spoeczestwa, ale odbudowy consensusu zakorzenionego w naszej tosamoci chrzecijaskiej (tak wspaniale definiowanej w nauczaniu w. Jana Pawa II), w dziedzictwie walki o niepodlego i prawa Polakw oraz w pracy na rzecz pozycji midzynarodowej i bezpieczestwa wolnej Polski. Chodzi wic o to, by - szczeglnie dziki akcji Prezydenta Rzeczypospolitej - jak najwicej spord spraw najwaniejszych dla narodu zostao przeniesionych z paszczyzny biecych sporw na paszczyzn wsplnego poczucia odpowiedzialnoci pastwowej.

Bez budowania takiego szerokiego obozu konstytucyjnego - ktry nie obejmie wszystkich si politycznych, ale musi by znacznie szerszy ni obz wadzy - dziaania deklaratywnie suce naprawie porzdku konstytucyjnego mog jedynie wywoa skutki odwrotne do zapowiadanych.

W imieniu Prawicy Rzeczypospolitej:

Marek Jurek, Krzysztof Kawcki, Lech uczyskiCopyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]