Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
25-05-2017
Wane rezolucje na Zgromadzeniu Oglnym ECPM w Warszawie

Komunikat Prawicy Rzeczypospolitej

Zgromadzenie Oglne Europejskiego Chrzecijaskiego Ruchu Politycznego w Warszawie23 maja w Warszawie odbyo si Zgromadzenie Oglne Europejskiego Chrzecijaskiego Ruchu Politycznego (ECPM). Po raz pierwszy takie spotkanie odbyo si w Polsce. Zgromadzenie Oglne ECPM przyjo dwie rezolucje autorstwa Prawicy Rzeczypospolitej Marka Jurka.

Pierwsza z nich dotyczy zasady „christendom mainstreaming”. Oznacza ona stopniowe, ale systematyczne, wprowadzanie do gwnego nurtu polityki europejskiej spraw wanych dla cywilizacji chrzecijaskiej, cywilizacji ycia i praw rodziny. W rezolucji ECPM podkreli rwnie, e „prawo do ycia od poczcia do naturalnej mierci oraz prawo rodzicw do wychowywania dzieci zgodnie z przekonaniami religijnymi i moralnymi stanowi niezbywalne elementy cywilizacji chrzecijaskiej”.

Druga z rezolucji odnosi si do propozycji utworzenia unijnego mechanizmu kontroli nad polityk pastw, ktry proponuj Europejscy Liberaowie pod wodz Guy Verhofstadta. ECPM okreli takie dziaania jako prb uzurpacji wadzy oraz „radykalne naruszenie Traktatu o Unii Europejskiej, a take zasad podziau wadzy i rzdw prawa”. Przypomnia, e „stwierdzenie „powanego ryzyka” naruszenia wartoci Unii Europejskiej przez jakie pastwo wymaga zgodnej opinii czterech pitych pastw”. Ruch podkreli w rezolucji, e takie zaoenie wynika z faktu, i „gwnym celem integracji europejskiej byo pooenie kresu planom zdobycia przez kogokolwiek dominacji nad Europ, a nie tworzenie nowych, na przykad ideologicznych, mechanizmw dominacji”.

Zgromadzenie Oglne wybrao rwnie nowego przewodniczcego ECPM na kadencj 2017-21. Zosta nim sowacki eurodeputowany partii OaNO (pol. Zwyczajni Ludzie i Niezalene Osobistoci) Branislav kripek. Nowo-wybrany przewodniczcy w latach 2012-14 sprawowa mandat posa do sowackiej Rady Narodowej z ramienia tego ugrupowania, a od 2014 roku jest posem do Parlamentu Europejskiego.

ECPM wybra rwnie nowy zarzd. W jego skad po raz pierwszy wszed Polak - reprezentant Prawicy Rzeczypospolitej Filip ajszczak. Prawica naley do ECPM od 2015 roku.

ECPM to jedyna chrzecijaska partia na poziomie struktur europejskich. ECPM ma swoich reprezentantw w kilkunastu krajach europejskich i kilku posw w Parlamencie Europejskim (w tym dwch Polakw: Marek Jurek i Kazimierz Micha Ujazdowski). Celem ECPM jest m.in. wspieranie rodzin, budowanie i wzmacnianie opinii chrzecijaskiej w Europie. 


17 czerwca przedstawiciele ECPM bd goci na Chrzecijaskim Kongresie Spoecznym, ktry odbdzie si w Warszawie.

Rezolucja o Christendom mainstreaming

Zjazd Europejskiego Chrzecijaskiego Ruchu Politycznego, zebrany 23 maja 2017 w Warszawie,

  • wiadom, e wartoci cywilizacji chrzecijaskiej – na ktre skadaj si zarwno samo nauczanie Jezusa Chrystusa, wsplne korzenie kulturowe narodw europejskich, jak i rzeczywisto ycia chrzecijaskiego w Europie – s uniwersalnym i istotnym skadnikiem dobra wsplnego Europy;
  • przypominajc, e zgodnie z Traktatem o Unii Europejskiej „religijne dziedzictwo Europy” stanowi zarwno yw inspiracj dla naszych narodw, jak i fundament naszych instytucji;
  • majc wiadomo, e prby usuwania czy pomijania tych wartoci podejmowane przez siy polityczne w Europie prowadzi musz do naruszania dobra wsplnego, sprawiedliwoci, a nawet samej demokracji


podkrela, e prawo do ycia od poczcia do naturalnej mierci oraz prawo rodzicw do wychowywania dzieci zgodnie z przekonaniami religijnymi i moralnymi stanowi niezbywalne elementy cywilizacji chrzecijaskiej

oraz stanowczo owiadcza, e ECPM bdzie prowadzi na forum lokalnych, regionalnych, narodowych i midzynarodowych instytucji, w ktrych dziaa, polityk Christendom mainstreaming w odniesieniu do rzeczywistoci, wartoci i cnt cywilizacji chrzecijaskiej.

Rezolucja o mechanizmie nadzoru demokracji, praworzdnoci i praw podstawowych

Zjazd Europejskiego Chrzecijaskiego Ruchu Politycznego, zebrany 23 maja 2017 w Warszawie,

  • odnoszc si do propozycji utworzenia unijnego „mechanizmu nadzoru demokracji, praworzdnoci i praw podstawowych”;
  • uznajc, e stanowi ona radykalne naruszenie Traktatu o Unii Europejskiej, a take zasad podziau wadzy i rzdw prawa;
  • przypominajc, e art. 7 Traktatu o Unii Europejskiej pozostawia rzdom pastw ocen ewentualnego naruszenia przez poszczeglne pastwa wartoci uznanych za wsplne przez Uni;
  • przypominajc, e to rzdy pastw – dziaajc w ramach Rady Europejskiej – „wysuchuj”, „zalecaj” i „wzywaj” pastwa czonkowskie do korekty swych dziaa, jeli w ogle stwierdz tak potrzeb;
  • w przekonaniu, i fakt, e stwierdzenie „powanego ryzyka” naruszenia wartoci Unii Europejskiej przez jakie pastwo wymaga zgodnej opinii czterech pitych pastw – nie wiadczy bynajmniej o saboci i nieskutecznoci traktatw


podkrela, e tak wysoki prg wynika z prostego faktu, e poczwszy od Traktatw Rzymskich gwnym celem integracji europejskiej byo pooenie kresu planom zdobycia przez kogokolwiek dominacji nad Europ, a nie tworzenie nowych, na przykad ideologicznych, mechanizmw dominacji;

przypomina, e art. 7 Traktatu o Unii Europejskiej daje pole Komisji Europejskiej, Parlamentowi Europejskiemu lub dziaajcym wsplnie grupom pastw prawo do wyraania opinii w sprawach przestrzegania wsplnych wartoci;

podkrela, e jedynie mechanizm midzyrzdowy, realizowany w Radzie Europejskiej, jest uprawnionym sdzi tych opinii,

oraz przestrzega, e prba pozatraktatowego tworzenia instytucji w celu podejmowania dziaa, ktre naley realizowa w ramach Traktatu, stanowi uzurpacj wadzy.Copyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]