Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
12-04-2008
Marek Jurek: Na szali - wywiad dla "Gazety Pomorskiej"

- Jedzi pan po Polsce, udziela wywiadw. A nie lepiej byoby posiedzie w domu? ona pewnie suszy gow.
- Nie, Iza jest bardzo wyrozumiaa.

- Po to pan jedzi, eby nawoywa do odrzucenia traktatu? eby go skierowa do Trybunau Konstytucyjnego? Za traktatem opowiedzia si ju Sejm, Senat, a pan wci jtrzy. Po co to panu?
- To zy traktat. System podwjnej wikszoci krytykoway od kilku lat wszystkie rzdy i wszystkie ugrupowania: PO, PiS, PSL, nawet SLD. W obronie nicejskiej pozycji Polski zgadzalimy si wszyscy. Jeszcze w czerwcu ubiegego roku Sejm zgodnie owiadczy, e nasze najdalsze ustpstwa, to zamiana nicejskiego systemu waenia gosw na system pierwiastkowy. Nie naley si wic rwnie teraz pochopnie zgadza na tak daleko idc degradacj pozycji Polski. Przypomn te inne polskie postulaty, takie jak potwierdzenie szacunku Unii Europejskiej dla wartoci chrzecijaskich. One te zostay odrzucone.

Apeluj wic do prezydenta Lecha Kaczyskiego, by nie spieszy si z ratyfikacj traktatu. Niech przynajmniej nie robi tego przed 15 czerwca.

- Wtedy bdzie referendum w Irlandii. Liczy pan na to, e Irlandczycy odrzuc eurokonstytucj?
- Referendum irlandzkie moe rozstrzygn, czy eurokonstytucja wejdzie w ycie, czy nie. Polska ratyfikujc traktat zbyt pochopnie wyczy si z dalszych negocjacji.
Przyjcie obecnych warunkw to bd. Traktat bardzo powanie obnia pozycj Polski - odbiera nam okoo 40 proc. siy naszego gosu w Unii Europejskiej. To tak jakby nagle kadej rodzinie zabra z budetu 40 procent dochodu. Z obnion si gosu bdziemy mieli w Europie znacznie mniejsze moliwoci wpywu. Dlatego warto zachowa moliwo renegocjacji na wypadek odrzucenia traktatu na przykad w Irlandii...

- To niepowane, eby raz Polska ogaszaa, e traktat jej odpowiada, a za chwil wszystko podwaaa. Prezydent Kaczyski wrci po ubiegorocznych negocjacjach zadowolony, ogosi sukces...
- Niepowane byo robienie wyborw podczas negocjacji europejskich i przyjcie traktatu ze wzgldu na kampani wyborcz. O tym, e to aden sukces wiedzia kady, kto pamita wczeniejsze stanowisko Polski.

- Negocjacje wanie na tym polegaj, e adna ze stron do koca nie upiera si przy swoim, kada idzie na mae ustpstwa, z czego rezygnuje.
- Nasi negocjatorzy zrezygnowali ze wszystkiego, a wczeniejsze stanowisko Polski byo sformuowane w sposb wywaony i nastawiony na konstruktywne negocjacje.
Pamitajmy, e jestemy najwikszym krajem Europy rodkowej. Jeeli wielkie rozszerzenie Unii nie ma si zamieni w wielkie przyczenie, jeeli Polska nie ma sta si krajem peryferyjnym, nie powinnimy z entuzjazmem godzi si na lekcewaenie naszego stanowiska.

- Europie jawimy si jako ci, ktrzy wiecznie machaj szabelk.
- Tu nie chodzi o adne szabelki, ale o normalny wpyw w Europie. I rwnie o zachowanie dotychczasowych praw traktatowych. Polska ju jest w Unii, proces dostosowawczy si skoczy. Pora wyj z kompleksw kraju, ktry w Europie dopiero szuka swego miejsca.
Kiedy sysz premiera Tuska, jak zapewnia o zrozumieniu dla obaw i lkw, jakie towarzysz debacie europejskiej, po pierwsze chc go zapewni, e krytyka traktatu nie wynika z lkw. Chc te podkreli, e dla lkw i obaw, do ktrych odwouje si premier - racjonalnie niewytumaczalnych lkw o integracj europejsk (ktrej nic nie zagraa) - te ywimy szacunek i zrozumienie. Wsppraca europejska jest wartoci, ale wymaga po prostu aktywnej polityki Polski.

- Panu podobao si ordzie prezydenta Kaczyskiego?
- Na pewno byo nowatorskie, ale nie jestem szczeglnym koneserem sztuki propagandy.

- Tam to dopiero byy lki!
- Polska nie powinna y obawami, ale aktywnie wywiera swj wpyw w Unii. Promujc sprawy Europy rodkowej, solidarno energetyczn, budujc opini chrzecijask.

- Wchodz czasami na pana bloga i czytam, jakie komentarze ludzie tam panu wpisuj. Pan te czyta?

- Staram si, cho jestem czowiekiem zajtym.

- Nie ma pan pojcia, jakie struny pan w ludziach porusza? Chc, eby za przyjcie eurokonstytucji Tusk z Kaczyskim poszli siedzie. Jeden z forumowiczw przywoa specjalny rozdzia kodeksu karnego: Przestpstwa wobec Rzeczypospolitej Polskiej, art. 127. 1.: Kto, majc na celu pozbawienie niepodlegoci, oderwanie czci obszaru lub zmian przemoc...
- W internecie ludzie mog pisa wszystko, cokolwiek im si z gowy na klawiatur wysypie.

- Pan by chcia zobaczy premiera w wizieniu? Pytam, bo si pan tak umiecha na sam myl...
- Mwic powanie, uwaam, e premier popeni ogromny bd dc do przyspieszenia ratyfikacji traktatu. Chcia by prymusem Europy, pokaza, e nasz kraj bdzie w pierwszej grupie pastw ratyfikujcych. Swoim popiechem narazi nasz kraj na kompletn utrat powagi.

- ???
- Pastwo, ktre tak szybko zapomina wasne stanowisko i z entuzjazmem, przed innymi, akceptuje decyzje, z ktrymi si wczoraj nie zgadzao, nie bdzie traktowane powanie w debacie europejskiej. Jeszcze dugo nasi partnerzy bd zakada, e polskie stanowisko to tylko propaganda na uytek krajowy, ktrej w polityce midzynarodowej nie trzeba bra powanie. Tym bardziej jeeli ordownikiem przyspieszonej ratyfikacji jest premier, ktry wczoraj pisa uzasadnienia do hasa "Nicea albo mier”.

- Uchodzilibymy za bardziej powanych, gdybymy stale trzymali si retoryki prezydenckiego ordzia? Wysyali Europie sygnay, e po wprowadzeniu traktatu zagroeniem dla nas bd Niemcy i maestwa homoseksualne?

- O ordziu musi Pani rozmawia z Jackiem Kurskim. Powana polityka nie polega na epatowaniu publicznoci zdjciami dwch panw parodiujcych maestwo, po tym jak prezydent Kaczyski podpisa traktat, ktry promuje homoseksualizm, wcale nie tylko w Karcie Praw. Sam traktat lizboski w art. 10 i 19 zapowiada, e Unia Europejska bdzie zwalcza wszelkie formy dyskryminacji ze wzgldu na orientacj seksualn.

- Zwalczanie dyskryminacji to problem?
- Problem polega na tym, e polityczne rodowiska homoseksualne za dyskryminacj uwaaj wszelk krytyk ich roszcze. To dlatego przedstawicielem Woch w Komisji Europejskiej nie mg zosta profesor Buttiglione (jego kandydatura upada po przemwieniu, w ktrym homoseksualizm nazwa grzechem - dop. M.). Prezydent Kaczyski powinien podnie t spraw na szczycie w Brukseli - zaj stanowisko spokojnie, ale stanowczo, a nie oddawa spraw w rce Jacka Kurskiego.

- le si stao?
- Jeszcze raz powtrz: nie jestem zwolennikiem sztuki propagandowej Jacka Kurskiego. Wielu ludzi wrcz zabolao to, e na rzecznikw opinii konserwatywnej pozuj ludzie, ktrzy maj kopoty z mwieniem prawdy. Jego pozycja wiadczy o chorobie PiS.
PiS mia szans sta si wielk parti republikask, ktra czy sprawy adu moralnego, interesu narodowego, dekomunizacji, kapitalizmu ludowego. Niestety, wszystko zostao zredukowane do propagandy. To nieszczcie Prawa i Sprawiedliwoci, ale te nieszczcie Polski, bo PiS dzisiaj to przecie wci jedna z dwch wielkich partii politycznych.

- Pan powiedzia niedawno, e zarwno dla PiS, jak i dla PO Europa to teren do szabru. A dla pana? Jak pan widzi Europ?
- To po pierwsze wsplny rynek. Po drugie - gwarancja bezpieczestwa geopolitycznego. Poza tym Europa, to nasza cywilizacja. Rzym, Pary, Londyn - to polskie miasta. Rzym - wiadomo dlaczego. Pary by stolic polskiego romantyzmu. Z kolei Londyn by stolic Polski w czasie II wojny wiatowej. Jednak Europa, jeeli ma by Europ solidarnoci i wsppracy, powinna by rzecznikiem pastw, ktre j tworz. Ma wzmacnia, a nie osabia ich niepodlego. Musi szanowa swoje dziedzictwo. A istot cywilizacji europejskiej jest chrzecijastwo. Nie bdzie solidarnoci europejskiej przy wykluczeniu z jej spraw opinii chrzecijaskiej. Polska jest w Unii krajem najbardziej katolickim - jedna czwarta ksiy w Europie pochodzi z Polski. Budujc opini chrzecijask wzmacniamy Uni.

- Jest pan pewien, e Unia chce od nas takiego wanie wzmocnienia?
- Na pewno chc tego miliony ludzi, ktrzy w Madrycie, Rzymie czy Brukseli demonstrowali w obronie cywilizacji ycia i praw rodziny. A spoeczestwa najbardziej konsumpcyjne staj si te najbardziej ksenofobiczne, najbardziej zazdrosne o wasny dobrobyt. S mniej chtne do wsppracy, do solidarnoci europejskiej.

- Pewnie gdyby Polska bya bogatsza ni jest, te za bardzo by nie chciaa dzieli si z tymi, ktrzy s nastawieni roszczeniowo. Ktrzy chcieliby bra z Unii pienidze, w zamian kcc si albo forsujc swoje przekonania religijne.
- Wedug bada Eurobarometru, my Polacy, jestemy najbardziej skonni dzieli si poytkami integracji europejskiej. Nie chcemy wycznie bra. Pacimy skadk unijn proporcjonalnie do wysokoci naszego dochodu. Dochd ronie, wic i skadka bdzie coraz wysza.

- Chce pan zosta senatorem? Niedawno zmar senator PiS Andrzej Mazurkiewicz, Podkarpacie musi wybra kogo na jego miejsce. Kolejka jest duga - chce startowa detektyw Krzysztof Rutkowski, dawny wiceminister edukacji Mirosaw Orzechowski, dawny wicepremier Andrzej Lepper...
- Mamy demokracj, kady moe kandydowa.

- Skorzysta pan?
- Podkarpacie znam dobrze, mam tam wielu przyjaci i bior to powanie pod uwag, ale mamy czas jeszcze zdecydowa, kto bdzie reprezentowa Prawic Rzeczypospolitej w tych wyborach.

- Pana formacja nie jest dua. Mona powiedzie: kanapowa. Liczy pan na to, e po awanturze o traktat cz posw PiS przejdzie do pana? Moe ju dzwonili?
- Nie prowadz polityki wycigania posw z PiS. Ci, ktrzy gosowali przeciw traktatowi, dali wyraz osobistym odczuciom, maj na to zgod partii. Ale wczeniej akceptowali ten traktat, nie prbowali nakoni Jarosawa Kaczyskiego do zmiany jego polityki i nikt tam nie kad siebie na szali. Nie przywizuj wic do tego gosowania przesadnego znaczenia.

- Wida nie wszyscy chc za swoje pogldy paci tak cen jak Marek Jurek. Pan rok temu pooy si na szali i z duej partii trafi na kanap.
- Bez przesady. Prawica Rzeczypospolitej ma struktury w caym kraju. A Pani jednak jzyk Kurskiego - jak widz - si podoba.

- Prbowaam dotrze do struktur pana partii. Nieczynne.
- Mamy penomocnikw w jednej trzeciej powiatw w Polsce. I powoujemy nowych.

rdo: Gazeta Pomorska, 11 kwietnia 2008 r.Copyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]