Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
07-07-2017
Nasz Dziennik - Dr Kawcki: Nowy ad europejski

Integracj pastw Midzymorza z oczywistych powodw nie s zainteresowane ani Niemcy, ani Rosja.

Wizyta prezydenta Stanw Zjednoczonych Donalda Trumpa w Polsce to jedno z najwaniejszych wydarze w polityce zagranicznej 2017 roku. Ma dwa powizane ze sob aspekty – polityczny i ekonomiczny. Przyjazd przywdcy USA do Warszawy moe wzmocni zarwno pozycj Polski na arenie midzynarodowej, jak rwnie koncepcj integracji regionu rodkowoeuropejskiego.

Donald Trump, po rozmowie w cztery oczy z prezydentem Andrzejem Dud i dwustronnych rozmowach przedstawicieli polskiego rzdu i administracji amerykaskiej, wemie udzia w spotkaniu przywdcw dwunastu pastw Trjmorza.

Trjmorze to wsplna inicjatywa prezydentw: Polski – Andrzeja Dudy i Chorwacji – Kolindy Grabar-Kitarovi, dotyczca wsppracy krajw Europy rodkowo-Wschodniej w obszarach energetyki, transportu, cyfryzacji, gospodarki. 25 sierpnia 2016 roku w Dubrowniku w Chorwacji dwanacie wspomnianych pastw powoao Inicjatyw Trjmorza. Prezydent Andrzej Duda w wystpieniu w Dubrowniku podkreli, e pogbienie wizw midzy krajami Trjmorza ma na celu rozwijanie wsplnie przez te kraje osi Pnoc-Poudnie. Konkretnie chodzi o poczenia transportowe i infrastruktur komunikacyjn, ktre maj kluczowe znaczenie dla wewntrzregionalnej wsppracy inwestycyjnej, jak rwnie dla rozwoju relacji gospodarczych z partnerami globalnymi, takimi jak np. Chiny. Z kolei rozwj infrastruktury energetycznej ma doprowadzi do zapewnienia realnej dywersyfikacji dostaw energii. Podczas tegorocznej konferencji GLOBSEC w Bratysawie prezydent Duda mwi, e Inicjatywa Trjmorza – jeden z priorytetw jego prezydentury – ma charakter nie tyle polityczny, ile infrastrukturalny i gospodarczy.

Wsplna koncepcja

Fakt, e prezydent Stanw Zjednoczonych przyjeda do Warszawy na spotkanie przywdcw krajw Europy rodkowej, jest sukcesem polskiej dyplomacji i potwierdzeniem znaczenia naszego kraju na arenie midzynarodowej. Wizyta ta moe mie wpyw na realizacj idei Midzymorza, obecn od dziesicioleci w polskiej tradycji i myli politycznej.

Midzymorze to pojcie historyczne i geopolityczne. Na tym terytorium, midzy Niemcami a Rosj, u zarania dziejw Europy uformoway si krlestwa Czech, Polski, Wgier i Chorwacji. Z chwil przyjcia religii rzymskokatolickiej pastwa te znalazy si w krgu cywilizacji aciskiej. W nastpnych stuleciach organizmy pastwowe tych trzech narodw organizowaa dynastyczna polityka Jagiellonw. W okresie nowoytnym obszar ten zdominowany zosta przez wpywy Rosji, Niemiec, Austro-Wgier, a nawet Turcji. Po I wojnie wiatowej projekty architektw nowego adu wersalskiego, midzy innymi poprzez ograniczenie roli Polski, stworzenie sztucznych tworw w postaci Jugosawii i Czechosowacji, okrojenie terytorialne Wgier, uniemoliwiy wspprac pastw regionu rodkowoeuropejskiego.

Integracj obszaru batycko-adriatycko-czarnomorskiego z oczywistych powodw nie s zainteresowane ani Niemcy, ani Rosja. Koncepcja ta ma natomiast wielu zwolennikw w krgach amerykaskich neokonserwatystw i kierowanych przez nich wpywowych think tankach. Najbardziej znanym popularyzatorem tej wizji jest politolog i analityk George Friedman, ktry zapowiada upadek Rosji i zmniejszenie znaczenia Niemiec. Jego zdaniem, Polska ma wszelkie dane, aby sta si regionaln potg i wraz z takimi krajami jak Sowacja, Wgry, Rumunia, Bugaria ksztatowa relacje w tej czci Europy.

Oczywicie amerykaska wizja Midzymorza ma na celu w pierwszej kolejnoci realizacj interesw wojskowo-strategicznych tego kraju i nie musi by zbiena z polsk racj stanu. Nie zmienia to jednak faktu, e dziaania na rzecz wsppracy pastw i narodw Europy rodkowo-Wschodniej powinny by staym, pierwszorzdnym kierunkiem polskiej polityki zagranicznej.

Przeciw dominacji Niemiec

Wizyta prezydenta Stanw Zjednoczonych w Polsce poprzedza jego dzisiejsze wieczorne spotkanie z kanclerz Niemiec Angel Merkel i pitkowe z uczestnikami szczytu krajw grupy G20 w Hamburgu, czyli dziewitnastu przodujcych gospodarczo pastw wiata Unii Europejskiej. Wag dobrych relacji ze Stanami Zjednoczonymi doceniaj Niemcy. Potwierdzeniem tego bya podr Angeli Merkel w marcu do Waszyngtonu i jej spotkanie z prezydentem Trumpem. Przed t wizyt w brytyjskim dzienniku „Financial Times” ukaza si artyku redakcyjny pod znamiennym tytuem: „Nadszed czas globalnego przywdztwa Niemiec”. Autorzy podkrelali, e Unia Europejska nie jest w stanie sprosta wyzwaniom w polityce zagranicznej, takim jak wojna na Ukrainie, kryzys migracyjny, Brexit, sytuacja w Turcji.

Znaczenie wizyty Trumpa w Polsce naley postrzega rwnie w kontekcie coraz wikszej dominacji Niemiec w Unii Europejskiej i wywieranej presji na Polsk, Wgry i inne kraje Europy rodkowej np. w zakresie relokacji imigrantw. Forum przywdcw Trjmorza w Warszawie niewtpliwie przyczyni si do zwikszenia solidarnoci tych krajw.

Powstanie bloku pastw Midzymorza to dugi, stopniowo budowany proces. Saboci tej konstrukcji jest brak jednoci cywilizacyjno-kulturowej. To obszar cierania si cywilizacji aciskiej (pastwa o przewadze ludnoci katolickiej) i bizantyskiej (pastwa o przewadze ludnoci prawosawnej), a take obecno ludnoci muzumaskiej w segmencie dunajsko-bakaskim.

W tym kontekcie koncepcja Trjmorza – wsppracy gospodarczej opartej na trzech filarach: energetycznym, logistyczno-transportowym i informatyczno-telekomunikacyjnym jest w interesie wszystkich pastw j realizujcych. Jej urzeczywistnienie zaley przede wszystkim od woli politycznej przywdcw pastw Europy rodkowej. Czas pokae, czy wizyta prezydenta USA bdzie wsparciem dla tej idei.rdo: Nasz Dziennik.Copyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]