Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
10-08-2017
Rzeczpospolita - Marian Pika o 500+

Nadal utrzymuje si model rodziny z jednym dzieckiem, najwyej dwojgiem. Wzrost urodze tylko o 14 tys. w porwnaniu ze skal finansowego wsparcia jest zdecydowanie niezadowalajcy. Za przykadem Rosji powinnimy postawi na wsparcie rodzin wielodzietnych – twierdzi polityk Prawicy Rzeczypospolitej.

GUS poda wstpne dane dotyczce urodze w pierwszym proczu biecego roku. Urodzio si ok. 200 tys. dzieci, co wedug minister Elbiety Rafalskiej daje szanse na przekroczenie poziomu 400 tys. urodze w cigu roku. Poziom ten minister uznaje za sukces 500+. Te dane oznaczaj, e do lipca urodzio si o 14 tys. wicej dzieci ni w pierwszym proczu 2016. Ot wszystkie urodzenia, z ktrymi mamy do czynienia w tym roku, s ju nastpstwem obowizujcego od 1 kwietnia ubiegego roku programu, dlatego daj one podstaw do pierwszych ocen skutecznoci 500+ w przezwycianiu kryzysu, z jakim mamy do czynienia w Polsce. Od pocztku lat 90. bowiem pokolenie dzieci nie odtwarza pokolenia rodzicw, a od przeomu wiekw wspczynnik reprodukcji prostej, czyli zastpowalnoci pokole, oscyluje wok 1,3 – czyli pokolenie dzieci jest mniejsze o okoo 35–40 proc. od pokolenia rodzicw. To ju nawet nie jest kryzys, ale katastrofa demograficzna.

Nieodpowiedzialna decyzja


Poziom urodze uznawany przez minister Rafalsk za sukces to osignicie w najlepszym razie wspczynnika reprodukcji prostej na poziomie 1,4. Taki wspczynnik w obecnym stuleciu zosta osignity tylko raz – w roku 2009 po wprowadzeniu dwa lata wczeniej tzw. duej ulgi podatkowej wynoszcej okoo 1200 z rocznie na dziecko, czyli 100 z miesicznie. Wwczas nastpi wzrost urodze o okoo 30 tys. w trzech kolejnych latach w porwnaniu z poziomem urodze roku 2007. Warto przypomnie, e przeciwko takiej wysokoci ulgi podatkowej w 2007 r. gosowa rzdzcy wwczas PiS.

Warto rwnie przypomnie, e zamys przezwycienia katastrofy demograficznej, sformalizowany w koncepcji 500+, znalaz si w programie wyborczym PiS w 2005 r. Autorem tego pomysu by Cezary Mech, a wpisanie go do programu wyborczego forsowao rodowisko, ktre pniej utworzyo Prawic Rzeczypospolitej. Niestety, po wyborach Jarosaw Kaczyski zdecydowa o wyrzuceniu tego programu do kosza i zastpieniu go neoliberalnym programem spoeczno-gospodarczym realizowanym przez Zyt Gilowsk. Cezary Mech wtedy stwierdzi, e polityka prorodzinna zostanie wprowadzona dopiero wwczas, gdy nie bdzie w stanie odwrci ju katastrofalnych skutkw zaamania demograficznego. Gdyby w 2005 r. zostaa wprowadzona w ycie koncepcja 500+, dzi prawdopodobnie w Polsce byoby o okoo milion dzieci wicej. Program ten powstrzymaby te w znacznym zakresie emigracj z Polski, a take, co wida obecnie bardzo wyranie, przyczyniby si – poprzez poszerzenie rynku wewntrznego – do wzrostu gospodarczego. Obecnie bowiem ten program odpowiada za wzrost o ok. 0,2–0,5 proc. PKB, co w skali dzieciciu lat daoby odczuwalny wzrost dobrobytu w naszym kraju. Niestety, wczesna nieodpowiedzialna decyzja Jarosawa Kaczyskiego o wyrzuceniu tego programu do kosza, ma skutki nieodwracalne...

Czytaj wicej na stronie "Rzeczpospolitej".Copyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]