Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
13-09-2017
"Nasz Dziennik": Boro - Niemiecka ekspansja

Niemiecki teoretyk wojny Carl von Clausevitz stwierdzi ju dwiecie lat temu, e: „Wojna jest jedynie kontynuacj polityki innymi rodkami”. W okresie pokoju mog to by np.: gospodarka, nauka, sport, kinematografia czy te ekspansja medialna w ogle. Spjrzmy na Niemcw, aby lepiej zrozumie, o co powinnimy lepiej zadba.

Rewolucja gutenbergowska musi kojarzy si z Niemcami nie tylko jako z miejscem przeomowych wynalazkw drukarskich u schyku redniowiecza, ale moe przede wszystkim eksplozj reformacyjnych drukw propagandowych. Paul Levinson w swojej sawnej ksice „Mikkie ostrze” („The soft Edge”) wyranie wskazuje na rozpowszechnienie drukarstwa jako przyczyn obronienia si i ekspansji protestantyzmu – pierwszej herezji.

Ju w XVI wieku w Niemczech wydawano wiele pierwszych na wiecie periodykw, takich jak „Aviso” czy „Relation” (zwanych corantos). Przemony wpyw prasy na Niemcw wynika z najwikszych w Europie sukcesw w wytpieniu analfabetyzmu i ich przywizaniu do konkretnych tytuw. Tak pozostao do dzi.

Niemcy kolosem prasowym

Po II wojnie wiatowej w ramach denazyfikacji i dekartelizacji alianci zaprowadzali w Niemczech stosunki demokratyczne, wzorujc si na swoich systemach. W efekcie tego Francuzi dopuszczali do licencji dziennikarskiej ludzi nieskaonych przeszoci nazistowsk, a Amerykanie obdarowali pierwsz koncesj lewicowy dziennik „Frankfurter Rundschau”, ktry mimo zniesienia we wrzeniu 1949 roku koncesjonowania i powrotu na rynek przedwojennych tytuw, utrzyma wielki kawa tortu medialnego do 2011 roku. Do liczcych si tytuw zaliczy naley take „Sddeutsche Zeitung” (1946 r.), ktry mona okreli jako lewicowo-centrowy. Na prawo od niego plasuje si „Frankfurter Allgemeine Zeitung” (1949). Natomiast „Die Welt” (1946), przynajmniej w Niemczech, nosi miano prawicowego. Taki ukad okrzep w latach 50.

Wzorcom brytyjskim zawdziczaj Niemcy model prasy, zwanej w Polsce brukow, a w Niemczech bulwarow, w ktrej pod wzgldem nakadu prym zdoby, zaoony w 1965 roku, „Bild” (ok. 3 mln nakadu, sensacje i niska cena) razem z jego weekendow wersj. Od 1995 roku niemieckie dzienniki zaczy edytowa take wersje internetowe.

Wrd tygodnikw (Wochenzeitungen), wydawanych w dziennikowej szacie graficznej, prym wiedzie „Die Zeit” z okoo 0,5 mln nakadu. Wrd typowych tygodnikw ilustrowanych przoduje wyranie zaoony w 1946 roku w Hamburgu przez Rudolfa Augsteina „Der Spiegel” (ok. 0,9 mln nakadu). Licz si take: hanowerski „Stern” oraz najmodszy wrd potentatw „Focus”.

Mimo zachodzcych na wiecie przemian technicznych i pokoleniowych, spadku czytelnictwa i odchodzenia od telewizji do internetu Niemcw wci charakteryzuje bardzo wysoki poziom czytelnictwa prasy. Niemcy maj obecnie bodaj najwikszy rynek prasowy w Europie z ponad 300 tytuami dziennikw i ponad 1,5 tys. wyda regionalnych. Dominujc pozycj na rynku maj gazety lokalne i regionalne, co wynika z zaszoci historycznych rozbicia politycznego. Odzwierciedla to nawet system ustawodawczy. Kwestie prawa prasowego w Niemczech (poza artykuem 5. konstytucji, mwicym o wolnoci sowa) pozostaj w kompetencjach landw, a zatem istnieje tam 16 rnych systemw.

Inne media

Niemieckie media publiczne radiowo-telewizyjne, powstae w 1950 roku na mocy porozumie krajw zwizkowych, podlegaj Wsplnocie Publicznych Instytucji Radiowo-Telewizyjnych (Arbeitsgemeinschaft der Offentlich – rechtlichen Rundfunkanstalten der Bundesrepublik Deutschland, zwanej w skrcie ARD). Gwne miejsce na rynku posiadaj: kana Das Erste (Kana Pierwszy) oraz ZDF (Zweites Deutsches Fernsehen – Kana Drugi), zaoony w czerwcu 1961 r. w Moguncji. Z jego powstaniem wie si znamienna historia. Kanclerz Konrad Adenauer podj prb otwarcia stacji rzdowej, ale wyrokiem Trybunau Konstytucyjnego z 1961 r. udaremniono mu to. ZDF powsta wkrtce w wyniku porozumienia krajw zwizkowych. Od 1997 roku ARD powouje dalsze kanay tematyczne telewizji publicznej (Kinderkanal, Phoenix, Arte).

W zakresie takich mediw, jak radio i telewizja, komercyjni inwestorzy rozpoczli inwestowanie dopiero po orzeczeniu przez Trybuna Konstytucyjny w Karlsruhe w 1981 roku, e dopuszcza si media prywatne. W 1984 roku wystartowa SAT1, a nastpnie RTL, ProSieben, VOX i II RTL. Kana RTL najskuteczniej rywalizuje ze stacjami publicznymi o ogldalno.

Ograniczenia i ekspansja

Obawy Niemcw o zbytni koncentracj kapitau w rkach nielicznych przedsibiorcw medialnych doprowadziy na pocztku lat 90. do wprowadzenia ogranicze antykartelowych. Grupa kapitaowa moe posiada najwyej 30 proc. suchalnoci lub ogldalnoci w danym roku. Jeeli za ta grupa miaaby powane udziay w rynku medialnym (np. reklamy lub internet), to dopuszczalny poziom spada do 25 proc. suchalnoci lub ogldalnoci. Istniej jeszcze ograniczenia w postaci tzw. koncentracji krzyowej, dotyczce zakazu rwnoczesnego inwestowania w pras i media elektroniczne. Efektem ogranicze na rynku niemieckim bya prawie natychmiastowa fala inwestycji niemieckich w innych pastwach (rwnie u nas, co uatwione zostao przez wejcie Polski do Unii Europejskiej). Inwestorzy poszli przy tym utartymi szlakami, czyli wykupem prasy lokalnej i regionalnej, tabloidw oraz stacji radiowych. W efekcie przez ostatnich 20 lat udao im si przej wikszo nakadu dziennikw regionalnych w Polsce.

Fakty do przemyle

Jak wynika z bada naukowych, wrd rnych mediw prasa ma szczeglnie due znaczenie w ksztatowaniu postaw i pogldw czytelnikw. Media elektroniczne serwuj wicej atrakcji i s atwiej przyswajalne, ale to sowo drukowane cieszy si wci najwikszym zaufaniem, a jego czytelnicy najlepiej szermuj argumentami uzasadniajcymi ich pogldy i postawy.

Informacja to – niezalenie od czasw – najsilniejszy or polityczny i powane pastwa maj prawo do polityki dekoncentracyjnej mediw nie tylko ze wzgldw ekonomicznych, ale – powiedzmy to otwarcie – ideowych. Jako uzasadnienie mona uy przykadu wanie z Niemiec, szczyccych si (przy ograniczeniach ustawowych) otwartoci rynku na obcy kapita i chci ekspansji na inne rynki. Gdy w 2005 roku brytyjski Mecom Group przej cz udziaw w Berliner Verlag (to np. „Berliner Zeitung”), w Niemczech podnis si rwetes, e naley chroni w mediach rodzimy kapita. A to bya kropla w niemieckim morzu medialnym! Przejty przez Niemcw w znacznej mierze rynek prasowy w Polsce (gwnie koncerny: Bauer Media Group, Edipresse, Verlagsgruppe Passau, Hubert Burda Media, Ringier Axel Springer, Gruner+Jahr) kurczy si w zwizku z oglnym spadkiem czytelnictwa. Ale nie wszystko da si wytumaczy kryzysem „starych mediw”, moe wanie jest to wynik utraty zaufania do obcych dyspozytorw wiedzy prasowej.


rdo: Nasz Dziennik.Copyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]