Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
11-09-2017
„ZATRZYMAJ ABORCJ

Zwracamy si do dalszego aktywnego udziau w zbieraniu podpisw pod projektem ustawodawczym Inicjatywy Obywatelskiej „ZATRZYMAJ ABORCJ". Projekt ustawy Zatrzymaj Aborcj zakada usunicie moliwoci zabicia dziecka ze wzgldu na podejrzenie niepenosprawnoci bd choroby.

Projekt o takiej samej treci zosta zgoszony w trybie obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej w roku 2013. Zosta wwczas poparty podpisami ponad 400 tys. Polakw. Ten silny mandat spoeczny dla projektu o takim samym brzmieniu pozostaje aktualnym wyrazem poparcia dla zakazu aborcji dokonywanej ze wzgldu na podejrzenie choroby lub niepenosprawnoci.

Nasze czynne zaangaowanie jest tym bardziej potrzebne, e codziennie jestemy wiadkami sabotowania przez wielu politykw tej akcji, co ju prowadzi do „osabienia niezbdnego sprzeciwu wobec zamachw na ycie” i do „coraz powszechniejszego ulegania permisywnej logice” (por. „Evangelium Vitae”, 74).

Najczstsz chyba form torpedowania walki o ycie jest przenoszenie dyskusji z zasady (spoczywajcy na kadym pastwie obowizek ochrony prawa do urodzenia si kadego dziecka) na wczeniejsze przekonanie „spoeczestwa”.
Warto zatem przypomnie e zdecydowana wikszo spoeczestwa oraz wyborcw, nie tylko partii rzdzcej ale opozycji (m. in. Kukiz15 i PSL) opowiada si za prawnym umocnieniem ochrony ycia.


Dzi jest czas, by pokaza, e Polacy chc y w pastwie cywilizacji ycia, e nie zgadzamy si ani na zabijanie, ani na traktowanie tego pierwszego z ludzkich praw jako „kwestii wiatopogldowej”.

Dzi jest czas solidarnoci! Wczmy si aktywnie do tej akcji, ufni w pomoc Boga i w sumienia naszego narodu.Tygodnik Idziemy – wywiad z Markiem Jurkiem : Podpis na wag ycia
http://idziemy.pl/polityka/podpis-na-wage-zycia

Abp Hoser: wraz z caym Episkopatem popieram inicjatyw Zatrzymaj aborcj
http://idziemy.pl/spoleczenstwo/abp-hoser-wraz-z-calym-episkopatem-popieram-inicjatywe-zatrzymaj-aborcje


PS – W zaczniku
1. Karta podpisowa: http://prawicarzeczypospolitej.org/download.php?file_id=172
2. Projekt i uzasadnienie projektu ustawy:W imieniu Prawicy Rzeczypospolitej
(–) Lech uczyski

Zaczniki:Copyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]