Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
O koniecznoci szanowania w polityce wartoci i zobowiza spoecznych

Podczas spotkania otwartego w Jarosawiu Marek Jurek Prezes Prawicy Rzeczypospolitej ogosi start w przedterminowych wyborach do Senatu RP na Podkarpaciu.

Potwierdzi, e praca na rzecz cywilizacji ycia i praw rodziny bdzie najwaniejsz zasad jego dziaalnoci. Zarzuci wielkim partiom nieodpowiedzialno i obojtno wobec kryzysu demograficznego kraju.
Ostrzeg, e wielkie partie polityczne PO-PiS potraktuj poparcie w tych wyborach jako patent na nieodpowiedzialno polityczn, co zademonstroway rezygnujc z polskich postulatw wobec traktatu reformujcego UE. Natomiast sukces Prawicy Rzeczypospolitej przypomni wielkim partiom o koniecznoci szanowania w polityce wartoci i zobowiza spoecznych.

Marek Jurek wyjani, e ostatecznie na start w wyborach zdecydowa si po tym, jak PiS nie podj apelu posa UE Andrzeja Zapaowskiego o porozumienie caej prawicy w sprawie przedterminowych wyborw. Ujawni, e prosi kierownictwo podkarpackiej Prawicy Rzeczypospolitej o rozwaenie innych kandydatur, ale podkarpaccy dziaacze partii zgodnie domagali si, by w wyborach wystartowa osobicie.

Byy Marszaek Sejmu zapowiedzia, e w Senacie bdzie kontynuowa swoj wczeniejsz dziaalno na rzecz mieszkacw regionu, szczeglnie na rzecz rozwoju drg szybkiego ruchu na Podkarpaciu. Przypomnia swoj osobist rol w uruchomieniu prac nad drog ekspresow S-19, biegnc wzdu wschodnich granic Polski. „Za zbytnie zaangaowanie w t spraw zostaem nawet ukarany kar partyjn” – powiedzia podczas spotkania.

Zapowiedzia, e pierwsz interwencj, ktr podejmie w Senacie, bdzie sprawa przyspieszenia budowy obwodnicy Jarosawia.
Marek Jurek popar te przyznanie uprawnie kombatanckich wszystkim osobom represjonowanym w PRL za dziaalno na rzecz niepodlegoci Polski i w obronie praw Polakw.

Podczas spotkania poparcia kandydaturze Marka Jurka do Senatu udzieli Janusz Dbrowski, burmistrz Jarosawia w latach 2002-2006.

--
Biuro Prasowe Prawicy RzeczypospolitejCopyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]