Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
26-04-2008
Republika partyjnych bosw - wywiad z Markiem Jurkiem dla "Naszego Dziennika"

Z Markiem Jurkiem, liderem Prawicy Rzeczypospolitej, kandydatem na senatora w wyborach uzupeniajcych do Senatu na Podkarpaciu, rozmawia Artur Kowalski

W zwizku z uzupeniajcymi wyborami do Senatu mielimy apel eurodeputowanego Andrzeja Zapaowskiego, aby ugrupowania prawicowe porozumiay si, wystawiajc wsplnego kandydata. Jaki by odzew na ten apel?
- Przyjem go od razu. W cigu tego tygodnia dwukrotnie rozmawiaem z panem posem Zapaowskim. Okazao si jednak, e apel nie zosta podjty przez inne ugrupowania prawicowe. W tej sytuacji rozpoczynamy kampani Prawicy Rzeczypospolitej.

Mona byo oczekiwa, e wszystkie ugrupowania powiedz "tak", ale pod warunkiem, i wsplny kandydat bdzie pochodzi akurat z ich partii. Spodziewa si Pan w takiej sytuacji, e apel zostanie potraktowany powanie?
- Bylimy gotowi do rozmw. By to przede wszystkim apel do Prawa i Sprawiedliwoci, aby odpowiedziao na pytanie, czy jest gotowe jednoczy prawic i zrozumie zawd, ktry wielu wyborcom sprawiy decyzje polityczne PiS, jak chociaby ostatnio przyjcie traktatu lizboskiego, czy raczej aspiruje do pozycji monopolisty, ktry odmierza, w jakim zakresie i oczekiwania ktrych grup spoecznych moe spenia.

Czym przede wszystkim chciaby si Pan zaj w Senacie?
- Przywrc obecno prawicy chrzecijasko-konserwatywnej w polityce polskiej. Bd pracowa dla cywilizacji ycia i praw rodziny, dla silnej pozycji Polski i opinii chrzecijaskiej w Europie, dla rozwoju Podkarpacia i dla uzdrowienia polskiej polityki. Wielka ulga podatkowa, ktr z inicjatywy Prawicy Rzeczypospolitej Sejm przyj w ubiegym roku, to tylko pierwszy krok. Potrzebne jest dalsze obnianie podatkw dla rodzin i stworzenie analogicznego mechanizmu dla rodzin rolniczych czy wreszcie wyduenie urlopw macierzyskich. Trzeba i dalej, bo kryzys demograficzny w Polsce jest dzisiaj ogromy. Chcemy take, aby Polska prowadzia aktywn polityk europejsk zarwno jeli chodzi o obron naszych biecych interesw, jak te o jak najszybsze zagwarantowanie nam rwnoci we wszystkich dziedzinach. A docieraj do nas ze sygnay, bo wanie Niemcy ogosiy, e bd trzyma zamknity rynek pracy jeszcze przez kolejne dwa lata.

Opowiadamy si rwnie za budowaniem opinii chrzecijaskiej w Europie. Chcemy te zaangaowania Polski w praktyczn, codzienn pomoc, jeeli chodzi o prawo pracy i warunki edukacyjne dla Polakw, ktrzy dzisiaj pracuj na Zachodzie, aby stworzy im jak najlepsze warunki do powrotu, wtedy kiedy sami uznaj, e sytuacja odpowiednio do tego dojrzaa. Kolejna bardzo wana sprawa to kontynuacja promocji regionu, ktr prowadziem jako pose podkarpacki. Chc pooy przede wszystkim nacisk na rozwj drg na Podkarpaciu. Obecnie budowa drogi S19 wzdu wschodnich granic Polski idzie za wolno, A4 jest z kolei absolutn koniecznoci, gdy jest to gwna droga na Euro z Wrocawia przez Grny lsk, Krakw, Podkarpacie do Lwowa i Kijowa. Podobnie S74 z Podkarpacia ku centrum Polski. Jest jeszcze jedna bardzo wana rzecz, ktr chciabym zrobi jak najszybciej. To otwarcie procedury konstytucyjnej do zmiany chorego systemu wyborczego w Polsce. Jak najszybciej wystpi o zmian Konstytucji i skrelenie wymogu proporcjonalnoci. Nasz kraj nie moe by republik bossw partyjnych, gdzie politycy w wikszym stopniu reprezentuj ambicje swoich liderw ni interes publiczny.
propos spraw europejskich, wrd przedstawicieli naszych najwyszych wadz mona dostrzec do bezkrytyczne podejcie do zapisw traktatu lizboskiego.

Mwi si o traktacie dobrym dla Polski, dla caej Unii...
- Prawda jest zupenie inna. To traktat, ktry drastycznie ogranicza nasze moliwoci, bo odbiera nam okoo 40 proc. siy naszego obecnego gosu. Potwierdza on wybory cywilizacyjne Unii. Promocja patologii moralnych zawarta w traktacie, a przyjta bez protestu przez polskie wadze, to tworzenie sytuacji, w ktrej Polska bdzie stale poddana presji, eby rezygnowa z adu chrzecijaskiego w yciu spoecznym. Oznacza on wreszcie zmarnowane negocjacje. A to dlatego, e zamiast otrzymywania dowodw solidarnoci, ktre powinny towarzyszy zwikszaniu kompetencji Unii, dostajemy jedynie dowody arogancji i niesolidarnoci. Mam tutaj na myli ostatnie porozumienie partii SPD-CDU, eby duszy czas Niemcy trzymay zamknity rynek pracy, nie mwic ju o kontynuacji budowy Gazocigu Pnocnego.

Czego spodziewa si Pan po czerwcowych wyborach?
- Te wybory to szansa, e Podkarpacie w imieniu Polski upomni si o zmian polityki. W przeciwnym wypadku zwycistwo partii, ktre zawary ukad w Juracie, oznaczaoby udzielenie przez wyborcw aprobaty polityce rezygnacji z polskich postulatw w Europie. Wierz jednak, i w tych wyborach zaapelujemy do wielkich partii politycznych o szacunek dla wartoci, zasad oraz o odpowiedzialno w polityce.

rdo: "Nasz Dziennik" z dnia 26 kwietnia 2008 r.Copyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]