Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
13-11-2017
Nie dla zwikszenia wadzy partyjnych bossw - Owiadczenie Prawicy Rzeczypospolitej

Prawica Rzeczypospolitej od pocztku opowiada si za gruntown reform polityczn opart o wikszociow ordynacj wyborcz. Jestemy wic zdecydowanie przeciw zaprezentowanym przez wikszo rzdow propozycjom likwidacji ordynacji wikszociowej w wyborach samorzdowych. Wybory jednomandatowe naley rozszerzy na sejmiki oraz powiaty a nie je likwidowa.
Zasadnicz cech dzisiejszego polskiego systemu politycznego jest zdominowanie rnic ideowych i programowych przez ambicje kierownictw partyjnych, wykorzystujcych swoje stronnictwa jak zdyscyplinowane armie do rozgrywania niekoczcych si konfliktw. Odbywa si to kosztem realizacji konkretnych zobowiza spoecznych i zdolnoci ugrupowa do wsppracy. Wprowadzenie ordynacji wikszociowej na wszystkich szczeblach wyborw (czyli zarwno w wyborach samorzdowych, jak i parlamentarnych) traktujemy jako element koniecznej reformy polskiej polityki. Propozycja PiS idzie w kierunku przeciwnym, jeszcze pogarsza stan obecny.
Ordynacja wyborcza w wyborach samorzdowych powinna uatwia, a nie utrudnia start w wyborach wszystkim aktywnym obywatelom i rodowiskom lokalnym. Propozycja PiS uzalenia moliwo startu danej osoby w wyborach od decyzji bossw partyjnych lub grup interesw. Jest to oczywiste ograniczenie wolnoci obywatelskich. Prawica Rzeczypospolitej od pocztku, konsekwentnie domaga si zmian idcych w odwrotnym kierunku - zwikszania wolnoci obywatelskich.
Potrzeba wzmacniania, a nie osabiania osobistej odpowiedzialnoci politykw przed spoeczestwem. Potrzeba autentycznego samorzdu, a nie wmontowywa go w gr partyjnych central o wadz.

W imieniu Prawicy Rzeczypospolitej:


(-) Marian Pika
Wiceprezes Prawicy Rzeczypospolitej

(-) Piotr Strzembosz
Radny Sejmiku Mazowieckiego

(-) Lech uczyski
Sekretarz Generalny Prawicy Rzeczypospolitej

Zaczniki:Copyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]