Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
01-05-2008
Marek Jurek apeluje do Prezydenta o podjcie prac nad Now Umow Medialn

Marek Jurek, byy marszaek Sejmu, a w latach 1995-2001 czonek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, zwrci si do prezydenta Lecha Kaczyskiego z apelem o podjcie prac nad przygotowaniem nowej umowy medialnej, jako podstawy przyszych zmian w ustawie medialnej oraz dziaalnoci mediw publicznych, ktra trwale pooy kres cigncym si od dwunastu lat walkom partyjnym o dominacj w TVP i radiofonii publicznej.

Jednoczenie Marek Jurek zdecydowanie popar zoenie przez Prezydenta weta pod przygotowan przez obecn wikszo rzdow zmian ustawy radiowo-telewizyjnej, ktr uzna za „zagroenie nie tylko dla niezalenoci mediw publicznych, ale dla samego ich istnienia”. Zaznaczy jednak, e prezydenckie „weto wobec nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji winno by nie zakoczeniem, ale pocztkiem pracy nad odbudow zaufania spoecznego do mediw publicznych jako rzeczywistego forum debaty publicznej i kultury narodowej”.

Marek Jurek napisa do Prezydenta, e „odrzucenie zych zmian wcale nie wiadczy o tym, e obecna sytuacja w mediach, szczeglnie publicznych, jest dobra. Przeciwnie, s one obiektem zawaszczania i staych walk partyjnych. Roszczenia partii wobec mediw nie stanowi adnej gwarancji ich pluralizmu i reprezentacji opinii publicznej; odwrotnie, zastpuj konieczny pluralizm ideowy konkurencj partykularnych interesw polityczno-grupowych”.

Nowa umowa medialna, o ktr apeluje byy marszaek Sejmu, powinna by przygotowana pod patronatem Prezydenta przez rzd, opozycj i przede wszystkim przedstawicieli rodowisk spoecznych (nadawcw i dziennikarzy, rodowisk twrczych i Kocioa), tak, aby „sta si podstaw zmian prawnych i instytucjonalnych aprobowanych przez ca opini publiczn. Nie moe to by porozumienie czysto partyjne (cho udzia partii jest w nim potrzebny). Pokusy dominacji w mediach nie moe zastpi utworzenie politycznego kartelu. Media trzeba zwrci ludziom mediw, bo tylko oni zapewni ich niezaleno, a take rzeczywisty pluralizm – pogldw, a nie partyjnych roszcze”.

Marek Jurek uwaa, e Prezydent powinien bardziej aktywnie podejmowa rol arbitra ycia publicznego, ktry dziaa na rzecz konstruktywnego rozwizywania problemw spoecznych i hamuje konflikty partyjne, coraz czciej pozbawione jakiegokolwiek realnego znaczenia spoecznego.

--
Biuro Prasowe Prawicy RzeczypospolitejCopyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]