Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
20-11-2017
Nasz Dziennik - Dr Kawcki: Aktywici Demoralizacji

Wadze Warszawy w awangardzie wspierania ideologii gender.

Charakterystycznym i staym elementem polityki Hanny Gronkiewicz-Waltz i Platformy Obywatelskiej w Warszawie jest wspieranie, take finansowe, rnych inicjatyw politycznego ruchu homoseksualnego i genderowego.

1 listopada (w uroczysto Wszystkich witych) rozpocza si w Warszawie czterodniowa konferencja firmowana przez ILGA-Europe (Midzynarodowe Stowarzyszenie Lesbijek i Gejw), w ktrej wzio udzia piciuset aktywistw z Europy. Organizatorem bya Kampania Przeciw Homofobii. Jej przedstawiciele oznajmili, e ILGA-Europe chce wywrze presj na polskich politykw, aby przeciwstawili si rzekomej dyskryminacji.

W konferencji wzili udzia m.in. bya wicepremier w rzdzie Donalda Tuska, komisarz Unii Europejskiej Elbieta Biekowska i rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar oraz jego zastpca ds. rwnego traktowania Sylwia Spurek.

Elbieta Biekowska w swoim wystpieniu mwia o dyskryminacji „osb LGBTI i koniecznoci przeciwdziaania przemocy”. Zdaniem Adama Bodnara, w Polsce wzrasta skala przemocy motywowanej „homofobi i transfobi”, coraz czstsze s ataki na organizacje pozarzdowe dziaajce na rzecz tych osb. Wedug rzecznika, w naszym kraju istnieje niedostateczna ochrona prawna przed dyskryminacj ze wzgldu na „orientacj seksualn i tosamo pciow”. Rzecznikowi nie podoba si te „nieuregulowanie sytuacji prawnej zwizkw osb tej samej pci i pochodzcych z tych zwizkw dzieci oraz brak dostpnej, szybkiej i zgodnej z midzynarodowymi standardami ochrony praw czowieka procedury uzgodnienia pci”.

Ze wsparciem dla organizatorw pospieszya prezydent Warszawy. Hanna Gronkiewicz-Waltz wystosowaa list do uczestnikw konferencji, w ktrym napisaa: „Witam serdecznie w naszym miecie – gboko dowiadczonym wydarzeniami historycznymi, u podoa ktrych odnajdujemy uprzedzenia wszelkiej natury”. Jej zdaniem, w Polsce coraz czciej mona spotka si z jzykiem nienawici i aktami przemocy. W licie pouczaa: „Zapominamy, e kady czowiek niezalenie od pci, pochodzenia etnicznego, narodowoci, wyznawanej religii, wyznania, wiatopogldu, wieku lub orientacji seksualnej, posiada nienaruszaln godno”.

Aktywici konferencji ILGA-Europe wystosowali apel do prezydenta RP i polskich parlamentarzystw, w ktrym wzywaj do zaprzestania „dyskryminacji i przemocy” wobec „osb LGBTI”. Apel koczy si wezwaniem polskich wadz „do zaprzestania dziaa prowadzcych do osabienia demokracji w Polsce”.

Niemoralna agenda

W 2010 roku ratusz warszawski we wsppracy z rnymi pozarzdowymi organizacjami politycznego ruchu homoseksualnego podj prace nad programem „Warszawa rnorodnoci”. Celem programu, jak czytamy, jest „przeciwdziaanie dyskryminacji osb ze wzgldu na pe, orientacj seksualn, wiek, niepenosprawno, wiar, pochodzenie etniczne”. Program jest realizowany midzy innymi w formie szkole w miejskich biurach, dzielnicach, domach kultury.

W 2013 roku w ramach projektu „Rwnociowy samorzd” zapocztkowany zosta cykl szkole dla urzdnikw, organizowanych midzy innymi przez Stowarzyszenie Lambda. Szkolenia maj na celu przedstawienie sposobw przeciwdziaania dyskryminacji ze wzgldu na rne przesanki, rwnie „orientacj seksualn”. W szkoleniach bior udzia pracownicy orodkw pomocy spoecznej, stray miejskiej, wydziaw obsugi mieszkacw, a take wydziaw zdrowia i opieki spoecznej. Przedstawiciel organizacji LGBT jest czonkiem Komisji Dialogu Spoecznego ds. Rwnego Traktowania.

W 2014 roku na realizacj tych zada Centrum Komunikacji Spoecznej otrzymao 150 tysicy zotych. W kolejnych latach finansowanie utrzymano na tym samym poziomie. Dodatkowo corocznie wadze Warszawy przeznaczaj 300 tysicy zotych na prowadzenie powoanego w 2014 roku Warszawskiego Centrum Wielokulturowego.

Warszawa bya te pierwszym miastem w Polsce, w ktrym powoano osob odpowiadajc za podejmowanie dziaa w zakresie tzw. rwnego traktowania. W lad za tym instytucj tak wprowadziy d i Pozna – miasta zarzdzane przez Platform Obywatelsk.

Przeciwdziaanie dyskryminacji ze wzgldu na „orientacj seksualn” jest czci Strategii Samorzdu Warszawy, ktry w tym celu wsppracuje z organizacjami politycznego ruchu homoseksualnego i genderowego. Na stronach internetowych miasta stoecznego Warszawy (Komisja Dialogu Spoecznego ds. Rwnego Traktowania) znajduje si midzy innymi „prezentacja LGBT” i zarys programu „Dziaania m.st. Warszawy na rzecz spoecznoci osb LGBT+”.

Pod pretekstem rwnoci

Spektrum tego wsparcia obejmuje np. dziaania systemowe – „klauzul antydyskryminacyjn” w umowach najmu zawieranych przez miasto z najemcami prowadzcymi dziaalno w sferze usug; wydawnictwo edukacyjne – poradnik „Inspirator Rwnociowy”; „profesjonalne wsparcie dla osb homoseksualnych i biseksualnych, edukacj zdrowotn i promocj zdrowia psychicznego kobiet nieheteroseksualnych”.

W obszarze „kultura”, ktrego realizatorem jest Biuro Kultury, zapisano: „Miasto jako organizator nie recenzuje sztuki, nie ingeruje w treci wydarze kulturalnych. Na warszawskich scenach poruszane s rnorodne tematy”. Zgodnie z tym zaoeniem w Teatrze Powszechnym w Warszawie wystawiono w tym roku blunierczy spektakl „Kltwa”, ktrego patronem medialnym bya spka Agora, m.in. wydawca „Gazety Wyborczej”. Teatr Powszechny jest finansowany przez miasto stoeczne Warszaw, ktre co roku przydziela tej placwce dotacje. Na 2016 rok wyniosa ona blisko 8,2 mln zotych.

Po zamachu terrorystycznym w czerwcu 2016 roku w nocnym klubie w miecie Orlando, w amerykaskim stanie Floryda, Hanna Gronkiewicz-Waltz na jednym z serwisw internetowych napisaa: „Warszawa jest otwarta na polityk rnorodnoci i zwizane z ni europejskie praktyki […] organizacje pozarzdowe walczce o prawa osb LGBT startuj w konkursach samorzdowych i dostaj granty. Jestem zwolenniczk europejskiej, otwartej i tolerancyjnej Polski”.

In vitro na sztandarach

W czerwcu 2017 roku rada Warszawy gosami radnych PO przyja program refundacji in vitro na lata 2017-2019. Zakada on dofinansowanie do 80 proc. kosztw, nie wicej jednak ni 5 tysicy zotych. Wedug szacunkw ratusza, z programu bdzie mogo skorzysta okoo 2,5 tysica par, zarwno maestw, jak i pozostajcych w zwizkach nieformalnych. Rocznie program ma kosztowa mieszkacw Warszawy okoo 10 milionw zotych.

Decyzj Hanny Gronkiewicz-Waltz i radnych PO realizowana ma by metoda, za pomoc ktrej powoywane s do ycia istoty ludzkie, ktrym nie daje si szansy narodzenia. Przeciwko programowi byli radni klubu PiS, ktrzy ocenili, e program refundacji pozbawiony jest podstaw prawnych, a procedura in vitro w aden sposb nie leczy niepodnoci.

Wsparcie dla politycznego ruchu homoseksualnego deklaruj przedstawiciele Nowoczesnej i PO. W kocu padziernika 2017 roku Grzegorz Schetyna spotka si z wiceprezes Kampanii Przeciw Homofobii i jej „partnerk”. W prezencie od przewodniczcego PO obie kobiety otrzymay czekoladki i szampana. Schetyna zadeklarowa pomoc w celu stworzenia w Sejmie zespou ds. zwizkw partnerskich.

Rafa Trzaskowski, namaszczony przez Grzegorza Schetyn na kandydata na prezydenta Warszawy, ju w 2015 roku deklarowa wsparcie dla wprowadzenia ustawy o tzw. zwizkach partnerskich oraz ustawy o in vitro. Wedug niego, „zwizki partnerskie to podstawowe prawa, ktre s rzecz obowizkow w nowoczesnym pastwie, a Warszawa to pikne, dumne, ale liberalne i europejskie miasto”.

Przed kilkoma dniami Trzaskowski owiadczy, e wprowadzenie in vitro bdzie jednym z jego najwaniejszych zada jako ewentualnego prezydenta stolicy. Zapowiedzia rwnie powrt „tczy” na plac Zbawiciela i swoje poparcie dla „parady rwnoci”, cznie z wziciem udziau w tej niemoralnej imprezie. Kandydat PO na prezydenta Warszawy potwierdzi, e chce kontynuowa polityk Gronkiewicz-Waltz.rdo: Nasz Dziennik.Copyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]