Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
13-12-2017
Nasz Dziennik - Scheda po PZPR

Akta PZPR powinny by szeroko udostpnione opinii publicznej – postuluj posowie.

To ogrom dokumentw i nie wszystkie s rwnie istotne. – Ale jest taka cz, okoo 10-20 proc., ktra jest wana, ktr naleaoby wyselekcjonowa. Bo nasze wnuki chciayby zna prawd – mwi nam pose Jan Klawiter z Prawicy Rzeczypospolitej.

Parlamentarzysta zapyta resort kultury o stan opracowania zbiorw dotyczcych PZPR w archiwach pastwowych oraz perspektywy ich udostpnienia w internecie. – My mamy pami i emocje, nasze wnuki bd musiay mie papier, dokumenty. Ten czas przemian koca lat 80. i pocztku 90. by niezwykle wany w naszej historii i jako taki musi by dobrze pokazany – podkrela Klawiter.

Zasadno szerokiego udostpnienia widzi Krzysztof Wyszkowski, czonek Kolegium IPN. – Wszelka digitalizacja dokumentacji jest potrzebna. W Stanach Zjednoczonych pastwo udostpnia dokumenty gwne, dotyczce rwnie szpiegostwa sowieckiego, dziaa kontrwywiadu i CIA – wskazuje Wyszkowski.

Resort kultury informuje, e w archiwach znajduje si ok. 10 tys. zespow archiwalnych akt PZPR, poczwszy od podstawowych struktur partii komunistycznej po akta Komitetu Centralnego liczce ponad 60 tys. teczek. „Wikszo z nich jest ju opracowana i posiada inwentarze archiwalne. Coraz wicej inwentarzy dostpnych jest on-line” – stwierdzi w odpowiedzi na interpelacj wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Jarosaw Sellin.

Resort zaznacza, e przy opracowaniu zbiorw PZPR analizuje si, ktre teczki s brakowane, a ktre kwalifikowane s do tzw. przechowywania wieczystego. Ministerstwo kultury podkrela, e do takiego przechowywania przeznaczane s m.in. akta personalne funkcjonariuszy partyjnych. Resort zaznacza, e nadal nie oszacowano skali zniszcze akt PZPR dokonywanych w okresie przemian ustrojowych. „Nie byy prowadzone do tej pory w NDAP i archiwach pastwowych badania zawartoci zespow PZPR pod ktem zawartoci wiadectw dziaa dyskryminacyjnych, szykan i terroru” – przyznaje te Sellin. Natomiast cz akt zawierajcych „dane dotyczce represji politycznych, czyli akta wojskowych instytucji wymiaru sprawiedliwoci (prokuratury, sdy), zostay przekazane na zasadzie uyczenia do Instytutu Pamici Narodowej”. I tam byy badane przez historykw, gwnie z Instytutu.

Ministerstwo zaznacza, e nie ma centralnych planw cyfrowego utrwalenia takich akt, a poszczeglne archiwa realizuj swoje plany digitalizacji.

– Jestem zdecydowanie za takim projektem digitalizacji. Warto skierowa taki wniosek do Kolegium Instytutu. Zajlibymy si t spraw. Rozwaymy warunki i sposoby realizacji – deklaruje Wyszkowski. – Pomys udostpnienia rnych akt PZPR jako zbioru fundamentalnego, ktry pochodzi z rnych archiww pastwowych, IPN, innych lokalnych, to jest moliwe do zrobienia. Wiele tych dokumentw jest ju zdigitalizowanych. Musiaaby zapa decyzja o ich upublicznieniu – ocenia nasz rozmwca.

– S rewelacyjne zbiory dokumentw dotyczcych okupacji sowieckiej w Polsce, np. z okresu 1944 i pniej, kiedy Armia Czerwona, kociuszkowcy, UB, KBW, PPR/PZPR, milicja niszczyy podziemie niepodlegociowe. Te dokumenty warto byoby wyda, one czciowo s zdigitalizowane. By moe tu jest problem, mianowicie tam s nazwiska – zastanawia si Wyszkowski. – Jest np. zdigitalizowany spis agentury Informacji Wojskowej, mnstwo dokumentw, ktre pokazuj, kto wsppracowa z organami represji pastwa komunistycznego – mwi Wyszkowski.rdo: Nasz Dziennik.Copyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]