Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
15-12-2017
Nasz Dziennik - Kawcki: Ukraiski problem

Czy w trakcie rozmw prezydentw Polski i Ukrainy znajdzie si czas na podniesienie polskich kwestii?

W politycznych krgach Ukrainy coraz czciej pojawiaj si opinie, e kraj ten powinien dy przede wszystkim do uzyskania dobrych relacji z wiodcymi krajami Unii Europejskiej, w pierwszej kolejnoci z Niemcami. Niedawno wspprzewodniczcy Polsko-Ukraiskiego Forum Partnerstwa Witalij Portnikow stwierdzi, e „Polska w obecnej sytuacji znacznie bardziej potrzebuje Ukrainy ni Ukraina Polski”. Mimo staego zapewniania przez wadze Ukrainy o „strategicznym partnerstwie z Polsk” podejmowane dziaania przecz tym zapewnieniom.

Banderowski kurs

Po wizycie prezydenta Andrzeja Dudy na Ukrainie w grudniu 2015 roku byy szef ukraiskiego MSZ w nastpujcy sposb przedstawi zaoenia polityki Ukrainy wobec Polski: „Wyciganie na scen polityczn kwestii historycznych jest nieproduktywne. W pewnych koach politycznych temat ten jest ju podnoszony i jeli do tego dojdzie, bdzie to bd, histori naley pozostawi historykom, a politycy powinni patrze w przyszo”. Taka narracja wpisuje si w polityk historyczn Ukrainy, ktra przedstawia dawn Rzeczpospolit jako kraj, w ktrym Polacy okupowali ziemie ukraiskie. Podobnie ukazywane jest odrodzone po 1918 roku pastwo polskie. Tak skonstruowana polityka historyczna suy gloryfikacji ideologw i przywdcw Organizacji Ukraiskich Nacjonalistw i Ukraiskiej Powstaczej Armii. Tosamo narodowa i pastwowa budowana jest na gloryfikacji takich postaci jak Stepan Bandera. Banderyzacja najnowszej historii i polityki Ukrainy staa si faktem.

Ukraiski Instytut Pamici Narodowej, ktry kreuje polityk historyczn, zablokowa ekshumacj i upamitnienie polskich ofiar ludobjstwa OUN-UPA. Kilka miesicy temu wadze Ukrainy nie zgodziy si na przeprowadzenie przez polski IPN prac ekshumacyjnych polskich legionistw z okresu I wojny wiatowej, ktrzy zginli na Woyniu w bitwie pod Kostiuchnwk w 1916 roku.

Jest to odwet za rozebranie w kwietniu 2017 roku, przez wadze samorzdowe w Hruszowicach koo Przemyla, nielegalnego pomnika powiconego UPA. Na pomniku znajdowa si napis w jzyku ukraiskim: „Chwaa bohaterom UPA bojownikom za woln Ukrain”. Poniej napisu umieszczono cztery tablice upamitniajce UPA. Strona ukraiska uzalenia wydanie zgody na poszukiwania i upamitnienie polskich ofiar od odbudowania tego pomnika i legalizacji na terenie Polski innych gloryfikujcych OUN-UPA.

Kolejnym problemem w relacjach polsko-ukraiskich jest kwestia zwrotu katolickich wity, ktre zostay przekazane przez wadze Ukrainy grekokatolikom, prawosawnym i protestantom. Od lat Polacy domagaj si zwrotu tych kociow. Arcybiskup i metropolita lwowskiego Kocioa rzymskokatolickiego Mieczysaw Mokrzycki zwraca si o zwrot przynajmniej dwch kociow w przeszoci przejtych nielegalnie przez Ukraisk Cerkiew Greckokatolick: dawnego kocioa Matki Boej Gromnicznej (obecnie cerkiew Ofiarowania Paskiego) i dawnego kocioa w. Elbiety (obecnie cerkiew w. Olgi i Elbiety). Polacy bezskutecznie, z powodu niechci Rady Miasta Lwowa, walcz na drodze sdowej o zwrot kocioa w. Marii Magdaleny. Bez zdecydowanego wsparcia rzdu polskiego dziaania te skazane s na niepowodzenie.

Przykadem dyskryminujcych dziaa wymierzonych w mieszkajcych na Ukrainie Polakw s prby ograniczania jzykw mniejszoci narodowych, w tym jzyka polskiego w systemie szkolnym. W przeciwiestwie do zdecydowanej reakcji ze strony Rumunii i Wgier rzd polski nie podj stanowczych krokw w obronie praw swoich obywateli.

Terror przed wizyt

Wadze Ukrainy zawsze tumaczyy, e spektakularne akcje wymierzone w instytucje pastwa polskiego (zawieszenie portretu Bandery na parkanie Ambasady RP w Kijowie czy ostrza konsulatu w ucku), ktre miay miejsce na pocztku tego roku, to prowokacje ze strony Moskwy. W cigu ostatniego roku doszo rwnie do atakw skierowanych w polskie miejsca pamici narodowej, m.in. do dewastacji pomnika Polakw pomordowanych przez UPA w Hucie Pieniackiej. W obwodzie lwowskim, w Mociskach podpalono jedn z klas polskiej szkoy. Przed wizyt prezydenta Andrzeja Dudy na Ukrainie doszo z soboty na niedziel, 9-10 grudnia, do aktu terrorystycznego – eksplozji adunku wybuchowego podoonego pod polskim autokarem. Na szczcie w chwili eksplozji stojcy na parkingu w Sokolnikach pod Lwowem autobus by pusty.

Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wydao ostrzeenie dla podrujcych turystw i domaga si od strony ukraiskiej podjcia skuteczniejszych dziaa wobec sprawcw incydentw.

W tej sytuacji zasadno wizyty prezydenta Andrzeja Dudy na Ukrainie budzi powane wtpliwoci. Gwnym tematem rozmw bdzie polityka bezpieczestwa w kontekcie sytuacji na wschodniej Ukrainie. Prezydent RP spotka si z prezydentem Petrem Poroszenk i obserwatorami Specjalnej Misji Monitoringowej Organizacji Bezpieczestwa i Wsppracy w Europie. Jednym z punktw wizyty ma by zoenie hodu polskim onierzom zamordowanym przez NKWD, ktrzy pochowani s na Cmentarzu Ofiar Totalitaryzmu w Charkowie. Zapewne tematem rozmw bd przygotowania do zbliajcego si szczytu Partnerstwa Wschodniego w Brukseli, ktre ma uzna unijne aspiracje Ukrainy.

Pozostaje pytanie: czy w trakcie rozmw prezydentw Polski i Ukrainy znajdzie si czas na podniesienie polskich kwestii?Dr Krzysztof Kawcki

rdo: Nasz Dziennik.Copyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]