Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
13-02-2017
Go Niedzielny - Marek Jurek: Sprawa Kazimierza Ujazdowskiego

Osobista odpowiedzialno posa za dobro wsplne narodu – to kluczowa warto konstytucyjna.

Kazimierz Ujazdowski wystpi z PiS. Jego argumentacja jest szersza, ale jestem przekonany, e decydujce znaczenie miao to, e jako polityk, prawnik i konserwatysta nie mg si pogodzi ze zniszczeniem autorytetu Trybunau Konstytucyjnego. Trybuna bowiem (przy wszystkich personalnych brakach i demokratycznych obrotach) zrobi – jak trafnie zauway znany komentator Andrzej Stankiewicz – dla adu konserwatywnego w Polsce wicej ni PiS. Nie trzeba siga a do pomnikowego orzeczenia o powszechnoci prawa do ycia z maja 1997 roku. Wystarczy porwna konkretn reakcj Trybunau na do niedawn spraw profesora Chazana z dziaaniami w tej sprawie Jarosawa Kaczyskiego (jeli kto w ogle zdoa sobie takie dziaania przypomnie). A mg Trybuna Konstytucyjny, w miar szybko zmieniajcego si skadu (prezes Rzepliski ju odszed), zrobi jeszcze wicej, chronic nas przed demokratycznym wahadem, o ktrym kierownictwo PiS przypomina sobie tylko wtedy, gdy trzeba nim straszy obrocw ycia. Moe zreszt po to, by skutecznie straszy – tak to wahado naciga.

W straszeniu wahadem chodzi podobno o zachowanie i ochron tego, co ju jest. Narodowa Rada Chrzecijaskiego Kongresu Spoecznego prbuje od trzech miesicy dowiedzie si, jak naprawd wyglda ochrona tego, co ju jest, jak s wykonywane dzi obowizujce przepisy dotyczce ochrony ycia, czy w walce z przestpczoci aborcyjn dokonuje si dobra zmiana. Pytanie jest tym bardziej uzasadnione, e wanie po to przywracalimy odpowiedzialno spoeczn prokuratury, by mc takie pytania stawia. Niestety, minister sprawiedliwoci cigle nie znajduje czasu, by z delegacj Rady si spotka.

S sytuacje, gdy wypowiedzi i informacje maj rang czynw. Sejmowa Komisja Petycji odesaa projekt ustawy o ochronie ycia tym razem do konsultacji rzdowych. Na posiedzenie Komisji przyszy posanki Nowoczesnej: Scheuring-Wielgus i Gasiuk-Pihowicz. Z wielkim zapaem – jako dowd zbdnoci ochrony ycia – przywoyway (wsplne z PiS-em) odrzucenie projektu Stop Aborcji. Z tak interpretacj nie polemizowali szczeglnie posowie wikszoci. Nikt z nich nie zwrci uwagi, e Sejm odrzuci wczeniej projekt aborcjonistyczny, a wic negacj czowieczestwa dziecka przed urodzeniem. Ciar sporu wzili na siebie gwnie posowie niezalenej prawicy (Anna Siarkowska, Jan Klawiter, Robert Winnicki). Cho najwaniejszy wniosek, o przejcie inicjatywy ustawodawczej, zoya pose Anna Sobecka z Klubu PiS. Jednak tego wniosku nikt z jej Klubu nie popar.

A wracajc do sprawy, od ktrej zaczlimy: profesor Ujazdowski nie zmienia pogldw, by i jest czowiekiem prawicy. Jako minister zbudowa instytucje, ktre dzi wszyscy uwaamy za swoje, jak Muzeum Historii Polski. Dziki niemu UNESCO nadao oficjaln nazw „Auschwitz-Birkenau. Niemiecki nazistowski obz koncentracyjny i zagady (1940–45)”. To oczywiste, e za kadym razem, gdy wadza bdzie dziaa w interesie publicznym, moe liczy na jego solidarne wsparcie. Obecnie wsplnie w Parlamencie Europejskim walczymy z prbami utrwalenia bezprawnych ingerencji wadz UE w sprawy Polski i innych pastw czonkowskich. Ujazdowski podj osobist decyzj, ktra wynika wanie z odpowiedzialnoci za dugofalowe skutki polityki pastwa. I naley mu si za to szacunek, w przeciwiestwie do argumentacji tych, ktrzy go atakuj. Przewodniczcy Klubu Parlamentarnego PiS Ryszard Terlecki chciaby profesora Ujazdowskiego pozbawi mandatu poselskiego. Zapomina (a jako wicemarszaek Sejmu powinien pamita szczeglnie), e wolny mandat, lubowanie poselskie, wiadomo osobistej odpowiedzialnoci posa za dobro wsplne narodu – to kluczowe wartoci konstytucyjne. To posowie maj kontrolowa rzd i wspkontrolowa partyjne centrale, a nie partyjni funkcjonariusze – posw.

Deklaracje przewodniczcego Terleckiego maj nie tylko charakter antykonstytucyjny, czym zapewne specjalnie si nie przejmuje. Obraaj rwnie, chwiejce si wprawdzie, historyczne fundamenty Prawa i Sprawiedliwoci. Pierwsz reprezentacj parlamentarn PiS powoali przed szesnastu laty posowie, ktrzy – tak jak Marian Pika i Kazimierz Ujazdowski – wystpili z Klubu Parlamentarnego AWS w akcie solidarnoci z odwoanym z rzdu ministrem sprawiedliwoci, profesorem Lechem Kaczyskim. Potem ci sami politycy porczali mieszkaniami wasnych rodzin kredyt, za ktry PiS przeprowadzi swoj pierwsz kampani wyborcz. U rde Prawa i Sprawiedliwoci byy przekonania, bezinteresowno i osobista odpowiedzialno, a nie sia propagandy, konformizmu i budetowych subwencji. Tego przewodniczcy Terlecki ma jednak prawo nie wiedzie, bo go wtedy z nami nie byo.•

rdo: Go Niedzielny.Copyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]