Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
16-01-2018
Owiadczenie Prawicy Rzeczypospolitej - Czas na ochron ycia

Warszawa, 16 stycznia RP 2018

Czas na ochron ycia.
Owiadczenie Prawicy Rzeczypospolitej


Prawica Rzeczypospolitej z zadowoleniem przyja rezultaty zeszotygodniowych gosowa Sejmu RP, w ktrych skierowano do dalszych prac obywatelski projekt ustawy rozszerzajcy prawn ochron ycia, a odrzucono niekonstytucyjny.

Pragniemy wyrazi swoje szczeglne wyrazy szacunku i wsparcia dla posw, ktrzy gosujc w obronie praw czowieka i Konstytucji RP narazili si na powane konsekwencje ze strony swojej partii. Chcemy podzikowa wszystkim, ktrzy stanli po stronie ycia.

Wyraamy swoje zaniepokojenie pojawiajcymi si ostatnio w mediach doniesieniami o m.in. transportach Polek do zagranicznych orodkw dokonujcych aborcj czy nielegalnym rozprowadzaniu specyfikw majcych poronny charakter. Obowizkiem pastwa jest reagowa na takie doniesienia i skutecznie egzekwowa prawo.

Oczekujemy szybkich prac ustawodawczych nad projektem “Zatrzymaj Aborcj”. Kady dzie zwoki skutkuje bowiem mierci konkretnych osb, a odpowiedzialno za to bierze na siebie wikszo rzdzca.

Wzywamy do mobilizacji wszystkich ludzi dobrej woli aby wywierali naciski na wszystkich posw w celu jak najszybszego uchwalenia projektu ustawy, a take do publicznego manifestowania sprzeciwu wobec agresji rodowisk aborcyjnych.

W imieniu Prawicy Rzeczypospolitej:
Marian Pika, Krzysztof Kawcki, Pawe Kubala, Lech uczyskiCopyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]