Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
17-01-2018
Dziennik Gazeta Prawna - Marian Pika: To bdzie test na patriotyzm gospodarczy premiera

Do Sejmu wpyn projekt ustawy o ochronie zwierzt, przewidujcy przede wszystkim likwidacj ferm futerkowych i zakaz uboju rytualnego. Jarosaw Kaczyski nie tylko podpisa ten projekt, lecz take reklamuje go jako krok w kierunku "prawdziwej Europy". Co wicej, chwali posw opozycji, ktrzy wspieraj projekt likwidacji tej gazi gospodarki. Odrzucenie tego projektu to jeden z pierwszych testw premiera Mateusza Morawieckiego na patriotyzm gospodarczy.

Rzeczywicie s kraje, w ktrych funkcjonuje zakaz produkcji futrzarskiej. Tak jest w Austrii, Holandii oraz Wielkiej Brytanii, do ktrych za kilka lat doczy Dania. W pozostaych krajach UE biznes jest dozwolony. Nad Wis 93 proc. rynku pozostaje w rku rodzimych wytwrcw, a zatem nie jest prawd, e tego typu produkcja jest przenoszona przez zagranicznych producentw do Polski. Brana dynamicznie si rozwija. Od 2012 r. podwoia produkcj. Jest druga w Europie i trzecia w wiecie. Producenci inwestuj w jej rozwj, czsto korzystajc z kredytw bankowych. Ponad 90 proc. produkcji trafia na eksport, ktrego warto odpowiada 4 proc. eksportu brany rolno-spoywczej.

Brana nie korzysta z adnych dotacji – ani krajowych, ani unijnych. Szczeglnie dynamicznie rozwija si na terenach popegeerowskich. Polskie fermy s nowoczesne i stoj na wysokim poziomie, jeeli chodzi o warunki hodowli. Nie jest wic prawd twierdzenie Jarosawa Kaczyskiego, e producenci "opowiadaj bajki" o warunkach hodowli. Dbao o dobrostan zwierzt ma zasadniczy wpyw na jako futra. W 2018 r. wejdzie w ycie certyfikat WelFur. Ferma, ktra go nie uzyska, bdzie miaa trudnoci ze sprzeda.

Co wicej, projekt zakazuje take uboju rytualnego, co oznacza zamknicie eksportu woowiny do krajw muzumaskich. Straty z tego powodu w 2018 r. wedug Rady Sektora Woowiny mog przekroczy 1 mld z. Dzi 350 tys. gospodarstw wypasa bydo, a kolejne 400 tys. produkuje mleko, gdzie jednym ze rde dochodu jest sprzeda cielt i krw. Wprowadzenie zakazu spowoduje spadek cen od 8 do 15 proc. i doprowadzi do spadku produkcji. Warto zauway, e w latach 2005–2016 eksport woowiny wzrs trzykrotnie. Dziki przywrceniu przez Trybuna Konstytucyjny w 2014 r. uboju rytualnego udao si odzyska 40 rynkw zbytu.

Wedug Ministerstwa Rolnictwa w 2015 r. fermy norek zutylizoway 320 tys. ton odpadw z produkcji rybnej i 400 tys. ton odpadw zwierzcych. Dziki temu producenci drobiu czy wieprzowiny zamiast paci firmom utylizacyjnym za odebrane odpady sami zarabiaj na ich sprzeday hodowcom zwierzt futerkowych, obniajc koszty i cen gotowych wyrobw. W przypadku wprowadzenia zupenego zakazu ferm futrzarskich przenios si one do Chin, Rosji i na Ukrain, ktrych produkcja w 2012 r. bya warta 2 mld euro, czyli 37 proc. produkcji globalnej. Przesunicie produkcji doprowadzi do pogorszenia warunkw hodowli zwierzt, bo standardy, ktrych Polska przestrzega, w tych krajach nie bd zachowane.

Powstaje pytanie, dlaczego dochodowa i dynamicznie rozwijajca si brana ma by zlikwidowana. Nie ulega wtpliwoci, e w przypadku likwidacji ferm powstaje rynek dla firm utylizacyjnych wartoci 500 mln z. Trzeba byoby te odpady spala, zanieczyszczajc rodowisko. W Polsce utylizacj zajmuj si przede wszystkim firmy niemieckie. rodowiska ekologiczne przyznaj, e dziaaj w porozumieniu z firmami utylizacyjnymi. A zatem mamy do czynienia z prawdopodobiestwem lobbingu na rzecz niemieckich firm utylizacyjnych.

Nie ma to wic zwizku z dziaaniami rzeczywicie ekologicznymi. Co wicej, zastpienie futer naturalnych sztucznymi bdzie prowadzio do dalszej degradacji rodowiska z powodu trudnoci z utylizacj zuytych sztucznych futer. Wprowadzenie projektu byoby kontynuacj likwidacji polskiej produkcji konkurencyjnej wobec zagranicznych producentw. To dziaalno gospodarczo samobjcza. Ale to szalestwo ma take ideologiczne przyczyny. Ekologizm nie jest jedynie dbaniem o rodowisko, a – jak pokazuje niniejszy projekt – jest czsto szkodliwy dla rodowiska.

Ekologizm to przejaw wiatopogldu walczcego z tradycyjn cywilizacj europejsk. Jego celem jest podwaenie nadrzdnej pozycji czowieka w porzdku stworzenia i jego redukcja do poziomu wiata zwierzcego. Zrwnanie odczu ludzkich ze zwierzcymi nie bierze pod uwag zasadniczej bytowej rnicy, jakim jest wymiar duchowy ludzkiej egzystencji i sprowadza czowieka do wymiaru zmysowego. Ta wizja odrzuca porzdek natury, w ktrym cierpienie zwierzt jest zjawiskiem powszechnym i naturalnym. Zwierzta s czci acucha pokarmowego.

To koncepcja faszywej Europy. Jej poparcie przez Jarosawa Kaczyskiego odsania skrywany rys jego rzeczywistych przekona ideowych, w wietle ktrych atwiej zrozumie opr wobec ochrony ycia nienarodzonych, odmow wycofania ratyfikacji genderowej konwencji stambulskiej, z trudem skrywan niech do wprowadzenia wolnych od pracy niedziel w handlu czy poparcie dla powstania armii europejskiej, niszczcej suwerenno pastw narodowych.

W Polsce elektorat lewicowy zosta zagospodarowany przez ugrupowania konkurencyjne wobec PiS, wic to ugrupowanie musi si odwoywa do wyborcw tradycyjnych. PiS nie moe w sposb otwarty zakwestionowa podstaw wiatopogldu prawicowej wikszoci. Dlatego za parawanem patriotycznej i katolickiej retoryki usiuje ostronie oswaja elektorat z wybranymi elementami agendy lewicowej. To szalestwo ideologiczne stoi za projektem, ktry prowadzi do unicestwienia prosperujcej gazi polskiej gospodarki i narzucenia norm prawnych sprzecznych z porzdkiem naturalnym i cywilizacj chrzecijask.

rdo: Dziennik Gazeta Prawna.Copyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]