Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
26-01-2018
Nasz Dziennik - dr Kawcki: Samorzd czy separatyzm

Komu i dlaczego zaley na powstaniu Autonomii lska i dzieleniu Europy na regiony.

Ruch Autonomii lska podejmuje kolejne dziaania w celu przeksztacenia unitarnego charakteru pastwa polskiego w kierunku regionalizacji. Suy temu ma powstanie lskiej Partii Regionalnej.

Idea regionalizmu znalaza w Polsce swoich zwolennikw ju w pierwszych latach III RP – w programie Kongresu Liberalno-Demokratycznego, ktrego przewodniczcym by Donald Tusk. W 1992 roku inny lider KLD Jan Krzysztof Bielecki owiadczy, e przyszy ksztat Europy powinien by oparty na zasadzie federalizmu i regionalizmu, a Polska jutra moe podzieli si na Mazowsze, Wielkopolsk, Grny lsk i Dolny lsk.

3 marca 1993 roku w Sejmie pose Wadysaw Reichelt mwi: „W przyszej Europie pastwa narodowe, doprowadziwszy do scalenia kontynentu, usun si na dalszy plan, a pierwszy rzd zajm regiony. Sprawy dotyczce Europejczykw bd rozstrzygane niemale w ich domu – w Bawarii, w Walii, na lsku, w Wielkopolsce […] Polityczna mapa Europy, czy tego chcemy, czy nie, nie jest jeszcze tworem skoczonym. Przysze jej wydanie bdzie zawiera w miejscu Hiszpanii Baskoni, Nawarr, Kataloni, w miejscu Polski Mazowsze, Kujawy, Warmi, Mazury, Wielkopolsk i obydwa lski. Tak zjednoczony kontynent uwolni si od wszelkich konfliktw, w jakie popaday narodowe pastwa zrodzone przez XIX wiek. Powrci poczucie wsplnoty i barwna rnorodno”.

W marcu 2015 roku przewodniczcy Ruchu Autonomii lska Jerzy Gorzelik na kongresie tej organizacji zapowiedzia powstanie pierwszej w Polsce partii regionalnej – lskiej Partii Regionalnej, ktrej filarami miay by rodowiska Zwizku Grnolskiego i mniejszoci niemieckiej. Pierwszym celem PR miao by uzyskanie przedstawicielstwa w sejmiku wojewdztwa.

Projekty Ruchu Autonomii lska

Dwa lata pniej wiceszef Ruchu Autonomii lska i czonek zarzdu sejmiku lskiego Henryk Mercik i Grzegorz Franki, prezes Zwizku Grnolskiego, ogosili powstanie lskiej Partii Regionalnej. W padzierniku 2017 roku zoone zostay do Sdu Okrgowego w Warszawie dokumenty w celu rejestracji partii. Jednak wkrtce z udziau w tej inicjatywie wycofali si dziaacze Zwizku Grnolskiego, owiadczajc, e nie bd swoimi nazwiskami legitymizowa dziaa partii regionalnej, ktra staje si polityczn formu RA. Stawia to pod duym znakiem zapytania moliwo realizacji tego projektu.

Sprzecznoci wystpuj te w prezentowanych oficjalnie zasadach programowych lskiej Partii Regionalnej. Stanowi je maj samorzdno, tosamo, dialog, innowacyjno. Z kolei na jednym ze spotka aktywistw PR w Katowicach profesor Zbigniew Kadubek przekonywa, e niezbdnym fundamentem programowym powinna by wiecko, ktra pozwoli na „wyjcie z krgu kocielno-ambonowego […] bez arcybiskupw i mszy za lsk”. Sowa te – bdce w sprzecznoci z wartociami lzakw przywizanych do wiary – zostay bardzo przychylnie przyjte przez uczestnikw spotkania. W ostatnim czasie dziaacze RA podejmuj dziaania na rzecz „europeizacji kwestii lskiej” polegajcej na upowszechnianiu przekazu o etnicznej/narodowej odrbnoci lzakw i wynikajcego std prawa do autonomii.”Europeizacja kwestii lskiej”

Przed wyborami do niemieckiego Bundestagu 24 wrzenia 2017 roku w pimie RA „Jaskka lska” apelowano o wsparcie do niejakiego Roberta Starosty. Starosta, ktry w dziecistwie z rodzin opuci Polsk i osiedli si w Bawarii, jest przewodniczcym Initiative der kulturellen Autonomie Schlesiens. W wywiadzie dla „Jaskki lskiej” zadeklarowa, e jako „pierwszy przesiedleniec Bundestagu” zajmie si „wzmacnianiem demokracji w Polsce, szczeglnie dotyczcej poszanowania praw samorzdw”. Zapowiedzia, e bdzie „poprzez Berlin naciska Bruksel” w tej kwestii. Chce si skoncentrowa na wsparciu osb deklarujcych narodowo lsk, ktre nie mog liczy na pomoc Warszawy ani Berlina. Zapowiada wsparcie dla niemieckiej kultury na lsku, a take pomoc dla czonkw mniejszoci niemieckiej. „Jaskka lska” zachcaa do gosowania wszystkich mieszkacw lska posiadajcych niemiecki paszport.

Na razie RA dla „europeizacji kwestii lskiej” znalaz wsparcie w krgach separatystycznych partii i ruchw europejskich goszcych etnonacjonalizm. Wyrazem tego byo przyjcie – na wniosek RA – rezolucji na zakoczenie zjazdu Wolnego Sojuszu Europejskiego w Katowicach 1 kwietnia 2017 roku.

Separatyci z rnych krajw opowiedzieli si za przeprowadzeniem na Grnym lsku referendum niepodlegociowego w przypadku „prby wyjcia Polski z Unii Europejskiej”. Wrd sygnatariuszy rezolucji znalaza si Republikaska Lewica Katalonii, partia, ktra naleaa do najaktywniejszych si, ktre podjy w ubiegym roku akcj na rzecz oderwania Katalonii od Hiszpanii.

Podczas kryzysu zwizanego z podjt prb secesji Katalonii RA wyraa solidarno z separatystami i apelowa do wadz Krlestwa Hiszpanii, aby „respektoway prawo Kataloczykw do samostanowienia”. Wyraono rwnie nadziej, e wydarzenia te mog by pocztkiem europejskiej „wiosny regionw”.

W jednym z owiadcze RA opowiada si za „umidzynarodowieniem konfliktu” zwizanego z referendum, a kwestii kataloskiej nie mona traktowa jako wewntrznej sprawy Hiszpanii. Unia Europejska powinna wypracowa procedury rozwizywania konfliktw krajw z regionami. Wedug Gorzelika, kryzys hiszpaski potwierdza, e w Polsce potrzebna jest lska Partia Regionalna, aby prowadzi „dialog pomidzy lskiem a Warszaw”.

Wbrew historycznej prawdzie

Ruch Autonomii lska konsekwentnie, zapewne bardziej na uytek opinii midzynarodowej, uywa sformuowania „polskie obozy mierci”, „polskie obozy koncentracyjne”, „polskie obozy pracy” lub „polskie komunistyczne obozy koncentracyjne” w odniesieniu do obozw zarzdzanych po II wojnie wiatowej przez komunistyczne wadze.

6 stycznia 2017 roku RA wyda owiadczenie, w ktrym zakwestionowano wyrok sdowy zobowizujcy portal Newsweek do sprostowania faszywych tez zawartych w tekcie omawiajcym ksik Marka uszczyny „Maa zbrodnia. Polskie obozy koncentracyjne”. Sd uzna za niedopuszczalne stosowanie w ksice okrelenia „polskie obozy koncentracyjne” w odniesieniu do miejsc odosobnienia i kani zorganizowanych i administrowanych przez wadze komunistyczne w 1945 roku i w nastpnych latach.

W maju 2017 roku Ruch Autonomii lska wystosowa do prezydenta Andrzeja Dudy apel o uwzgldnienie – w zapowiadanym na listopad, w roku 100-lecia odzyskania przez Polsk niepodlegoci, referendum w sprawie zmiany Konstytucji – postulatu przyznania prawa do autonomii regionalnej wszystkim wojewdztwom. Zwrci si te do prezydenta o ogoszenie wyborw do Sejmu lskiego (w granicach wojewdztwa sprzed 2 padziernika 1938 roku), a to z uwagi na nielegalne – zdaniem RA – zniesienie przez wadze komunistyczne samorzdu lskiego.


rdo: Nasz Dziennik.Copyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]