Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
21-02-2018
Nasz Dziennik - Dr Krzysztof Kawcki: Bez przeomu z Ukrain

Kwestia ekshumacji polskich ofiar ukraiskiego ludobjstwa pozostaje nierozwizana.

Niedawna wizyta wicepremiera Ukrainy Pawa Rozenki w Warszawie bya rezultatem ustale prezydenta Andrzeja Dudy i Petra Poroszenki z Charkowa w grudniu 2017 roku. Wizyta prezydenta Dudy nie doprowadzia do przeomu, a strona ukraiska podtrzymaa swoje stanowisko zakazujce poszukiwa i ekshumacji szcztkw polskich ofiar wojen i konfliktw na terytorium Ukrainy, w tym ludobjstwa dokonanego przez Ukraisk Powstacz Armi na obywatelach II Rzeczypospolitej.

Przed przyjazdem do Warszawy Pawo Rozenko zapowiedzia, e celem jego wizyty bdzie przypomnienie stanowiska wadz Ukrainy w zwizku z uchwaleniem przez polski parlament nowelizacji ustawy o Instytucie Pamici Narodowej, w ktrej znalazy si zapisy umoliwiajce wszczynanie postpowa karnych za zaprzeczanie zbrodniom ukraiskich nacjonalistw oraz zbrodniom ukraiskich formacji, ktre kolaboroway z III Rzesz. Stanowiska wyraone przez wadze Ukrainy w tej kwestii, w tym prezydenta, nie pozostawiaj zudze, e kieruj si one ideologi banderyzmu. W owiadczeniu Rady Najwyszej Ukrainy znalazy si take odniesienia do wspczesnoci, oskarenia pod adresem Polski o wywoywanie „nastrojw antyukraiskich, kreowanie atmosfery presji i zastraszania”, o „akcje niszczenia miejsc ukraiskich upamitnie na terytorium Polski, napaci na uczestnikw uroczystoci religijnych i czonkw ukraiskiej spoecznoci w Polsce, zakazy imprez kulturalnych oraz szowinistyczna retoryka”.

Za zamknitymi drzwiami

Wicepremier Ukrainy zapowiedzia rwnie, e bdzie da wyjanie od przedstawicieli polskiego rzdu w kwestii nowelizacji ustawy o IPN.

Ju po spotkaniu z wiceministrem Piotrem Gliskim Rozenko oceni, e wprowadzone zmiany w ustawie mog doprowadzi do zaostrzenia wzajemnych stosunkw, negowania i podwaania praw Ukraicw, ktrzy pracuj w Polsce, ich praw spoecznych i obywatelskich. Wedug Pawa Rozenki, przedmiotem rozmw delegacji polskiej i ukraiskiej bya kwestia praw i wolnoci obywateli ukraiskich, ktrzy mieszkaj i pracuj na terytorium Rzeczypospolitej. Natomiast Piotr Gliski poinformowa, e rozmowy dotyczyy polityki historycznej ze szczeglnym uwzgldnieniem kwestii zniesienia zakazu ekshumacji oraz „wypracowania efektywnego modelu prowadzenia dialogu dotyczcego kwestii pomnikw i upamitnie”.

Niestety, jak si wydaje, rzd polski mimo deklarowanego „twardego stanowiska” pozwoli stronie ukraiskiej na narzucenie tematyki i stylu prowadzonych rozmw. Tradycj stao si, e rozmowy na linii Warszawa – Kijw pozostaj objte duym zakresem tajemnicy i niedomwie, co powoduje, e polska opinia publiczna skazana jest na spekulacj w tym zakresie. Na pytanie, co musi si wydarzy, aby ekshumacje mogy zosta podjte, ambasador Ukrainy w Polsce Andrij Deszczyca powiedzia: „Wedug prawa ukraiskiego decyzj podejmuje midzyresortowy zesp”. Pojawia si zatem pytanie o sens powoania polsko-ukraiskiej komisji ds. historycznych, na czele ktrej maj stan wicepremierzy Piotr Gliski i Pawo Rozenko.

Tymczasem Rada Miasta Lwowa 15 lutego 2018 r. przyja dekret „O regulacji jzyka obsugi obywateli w sferze usug, handlu i informacji o produktach i usugach w miecie Lwowie”. Zgodnie z dekretem, jzykiem komunikacji handlowej we Lwowie moe by jedynie jzyk ukraiski. Nieprzestrzeganie przepisw uchway bdzie karane grzywn w wysokoci 10 pensji minimalnych, a w przypadku recydywy – 27 pensji. Nad przestrzeganiem przepisw czuwa ma lwowska stra miejska. Przepisy te uderzaj w polskich turystw odwiedzajcych Lww. Warto przypomnie, e 31 stycznia tego roku Lwowska Rada Obwodowa przyja uchwa dotyczc wykorzystania czerwono-czarnej flagi OUN i UPA. Rada zaleca, aby flagi wywieszay nie tylko instytucje miejskie, ale rwnie organizacje pozarzdowe i firmy prywatne w wane dni, np. w rocznic urodzin Bandery, mierci Szuchewicza czy powstania Organizacji Ukraiskich Nacjonalistw.

Po wizycie delegacji ukraiskiej w Warszawie strony owiadczyy, e „dialog” bdzie kontynuowany. W stosownym czasie wicepremier Gliski odwiedzi Ukrain, a przy okazji midzynarodowego forum dojdzie do spotkania ministrw spraw zagranicznych Polski i Ukrainy. Na razie na linii Warszawa – Kijw bez zmian. Jeli w najbliszym czasie nie zostanie rozwizana kwestia ekshumacji polskich ofiar ukraiskiego ludobjstwa w Maopolsce Wschodniej i na Woyniu, oznacza to bdzie kompletne fiasko polskiej polityki wobec Ukrainy.rdo: Nasz Dziennik.Copyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]