Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
09-03-2018
Nasz Dziennik - Dr Kawcki: Zatruta pami

Marzec ’68 by starciem o wadz rnych komunistycznych koterii

Dr Krzysztof Kawcki


We wtorek Sejm przyj niemale jednogonie uchwa dotyczc uczczenia pamici o Marcu ’68. Enigmatyczna tre uchway nie wyjania istoty wydarze sprzed 50 lat. Take trudnoci z przyjciem jednolitego tekstu uchway Senatu pokazuj, e rodowiska liberalne i postkomunistyczne nadal prbuj lansowa przekaz tych wydarze w ksztacie zideologizowanym, przedstawiajc je jako konflikt polsko-ydowski. Spord zgoszonych projektw jedynie projekt autorstwa senatora Jana aryna pozbawiony jest tych odniesie. Ma on na celu upamitnienie modziey, ktra przeciwstawia si komunistycznej cenzurze i podja dziaania na rzecz wolnoci sowa. Bunt modziey przeciwko komunistycznej wadzy obj przede wszystkim studentw, a take modych robotnikw i uczniw szk rednich. Ich wystpienie przeciwko kamstwom komunistycznej propagandy zostao brutalnie spacyfikowane przez Sub Bezpieczestwa i milicj.

W projekcie uchway autorstwa senatora aryna znalazy si te zapisy dotyczce uhonorowania Kocioa katolickiego i Episkopatu Polski, ktry jako jeden z nielicznych wspar polsk modzie. Projekt uchway podkrela take, e lata Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej nie byy okresem polskiej pastwowoci. Liczne zastrzeenia do tego projektu zgosili senatorowie PO, m.in. Bogdan Borusewicz i postkomunistyczny senator Marek Borowski. Zdaniem Borusewicza, wrd 20 tys. osb zmuszonych do wyjazdu „zbrodniarzy stalinowskich” byo zaledwie dwudziestu. Zarzuci, e Episkopat nie potpi antysemickiej kampanii. Borowski uzna, e w uchwale Senatu powinny znale si nazwiska wczesnych liderw modziey studenckiej, takich jak Adam Michnik i Henryk Szlajfer. Tymczasem kreowani na przywdcw marcowego protestu akademiccy nauczyciele, np. Leszek Koakowski, Zygmunt Bauman, Wodzimierz Brus i studenci najczciej pochodzenia ydowskiego, tzw. komandosi, np. Adam Michnik, Henryk Szlajfer, Karol Modzelewski, Jan Gross, Barbara Toruczyk, Jan Lityski, realizowali cele rewizjonizmu marksistowskiego. W marcu 1965 roku Kuro i Modzelewski upowszechnili na Uniwersytecie Warszawskim „List otwarty do czonkw PZPR” utrzymany w duchu skrajnie lewackim, w ktrym krytykowali wadze PZPR za zbyt wolne wprowadzanie komunizmu.

Starcie partyjnych frakcji

Marzec 1968 roku od kilkudziesiciu lat wykorzystywany jest przez rodowiska ydowskie – zarwno za granic, jak i w kraju – do przedstawiania Polakw jako narodu antysemitw, odpowiedzialnego rwnie za rzekomy exodus polskich ydw w 1968 roku. Taki obraz nie ma nic wsplnego z rzeczywistym przebiegiem tych wydarze, ktre miay charakter wielowtkowy. Marzec 1968 by przede wszystkim kolejnym etapem realizowanej przez Zwizek Sowiecki strategii zdominowania Polski. W tym czasie w Moskwie skonstruowana zostaa przez Leonida Breniewa doktryna ograniczonej suwerennoci pastw Ukadu Warszawskiego. Walki frakcyjne wewntrz PZPR odbyway si co najmniej za przyzwoleniem wadz sowieckich.

5 czerwca 1967 roku wybucha wojna szeciodniowa pastw arabskich z Izraelem. Kraje bloku wschodniego na rozkaz Kremla wspieray (poza Rumuni) pastwa arabskie. Na polecenie Moskwy rzd PRL zerwa stosunki dyplomatyczne z Izraelem. Zgodnie z wol przywdcw Komunistycznej Partii Zwizku Radzieckiego marzec 1968 roku by konsekwencj przegranej przez kraje arabskie wojny. Wadysaw Gomuka podczas wizyty na Kremlu usysza od Breniewa, e „towarzysze ydowscy otwarcie krytykuj polityk Kraju Rad wobec pastwa Izrael”. Bezporednio po powrocie z Moskwy I sekretarz Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Patrii Robotniczej wygosi 19 czerwca 1967 roku prawie dwugodzinne przemwienie na Kongresie Zwizkw Zawodowych. Mwi, e izraelska agresja na kraje arabskie spotkaa si z entuzjastycznym przyjciem w syjonistycznych krgach ydowskich. Gomuka w stosunku do komunistycznych aktywistw pochodzenia ydowskiego uywa sformuowania pita kolumna i syjonici.

W prymitywnych propagandowych przekazach odcinano si od antysemityzmu za pomoc hase typu: „Antysemityzm – nie! Antysyjonizm – tak!”. Dla kierowniczych krgw partyjnych i aparatu policyjnego, kierowanego przez szefa komunistycznego MSW Mieczysawa Moczara, protest polskich studentw sta si pretekstem do walki wewntrzpartyjnej. Dziaania propagandowe byy wymierzone w funkcjonariuszy PZPR pochodzenia ydowskiego. W pewnym zakresie bya to kontynuacja walk frakcyjnych z 1956 roku midzy „natoliczykami” a „puawianami”. Potwierdzaj to sowa Gomuki: „W wydarzeniach aktywny udzia wzia cz modziey akademickiej pochodzenia ydowskiego. Rodzice wielu z nich zajmuj odpowiedzialne, a take wysokie stanowiska w naszym pastwie”. Trzeba jednak podkreli, e walka midzy komunistami pochodzenia ydowskiego a komunistami pochodzenia polskiego to tylko jedna z paszczyzn brutalnego starcia frakcji grup interesu i koterii w aparacie wadzy. Spr ten zosta wykorzystany przez Ministerstwo Spraw Wewntrznych i podlege mu formacje do przeprowadzenia wasnych interesw.

Prawda o pomarcowych wyjazdach

Wedug danych MSW, w nastpstwie protestw z marca 1968 r. zatrzymano 2732 osoby, setki osb znalazo si w wizieniach. Spor grup studentw karnie powoano do wojska, kilka tysicy relegowano z uczelni.

Mwienie o deportacji ludnoci ydowskiej jest propagandowym naduyciem. Szacuje si, e z Polski wyjechao od 13 do 20 tysicy ydw, w tym osiemnastu wysokiej rangi dygnitarzy partyjnych i 729 wyszych urzdnikw partyjnych, ponad 176 ubowcw, 55 oficerw (przede wszystkim politycznych) Ludowego Wojska Polskiego, 28 sdziw, ponad 200 dziennikarzy prasy partyjnej, w tym 15 redaktorw naczelnych itd. Wielu z tych, ktrzy wyjechali, unikno ewentualnej odpowiedzialnoci karnej za zbrodnie przeciwko Narodowi Polskiemu, np. Stefan Michnik, prokurator wojskowy, czy Helena Woliska, prokurator, ktra przyczynia si do zamordowania generaa Emila Fieldorfa „Nila”. Jednak wielu zbrodniarzy komunistycznych pochodzenia ydowskiego pozostao w Polsce, korzystajc a do mierci z przywilejw, w tym z przywaszczonych mieszka i wysokich emerytur ubeckich prokuratorskich czy sdziowskich. Marzec 1968 roku nie by „wybuchem tradycyjnego, polskiego antysemityzmu”, lecz wielk gr o wadz rnych koterii partyjnych. Sprowadzanie tych wydarze do walki midzy polskimi komunistami a komunistami pochodzenia ydowskiego nie oddaje prawdy o tamtych czasach. Zdecydowana wikszo Polakw pozostawaa poza konfliktem partyjnych towarzyszy.rdo: Nasz Dziennik.Copyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]